Stichting voor bijzonder primair en voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden
LUCAS ACADEMIE

Themalijnen

De activiteiten van de Lucas Academie vallen onder verschillende themalijnen. Deze lijnen maken het makkelijker om gericht naar passende activiteiten te zoeken. Een overzicht van waar een lijn over gaat is te vinden per thema. Via de kalender is ook het hele aanbod in één overzicht te zien.

Innovatie

Hoe leiden we onze kinderen op voor banen die er nog niet zijn? Hoe haal je meer uit je lessen door het inzetten van de nieuwste tools? Hoe ga je met je team aan de slag om vernieuwingen in je school door te voeren? Via de Lucas Academie is het mogelijk je te verdiepen in verschillende innovaties. Dat kan op allerlei manieren. Door meer op onderzoek te gaan naar hoe het onderwijs er in de toekomst uitziet, maar ook door zelf heel praktisch aan de slag te gaan met verandering of vernieuwing. In je eigen school, of met anderen.  

De themalijn Innovatie past bij de koersthema’s ‘toekomstgericht onderwijs’ en ‘doorlopende lijnen’.
Lees meer ›

Maatschappelijke thema's

Er is een aantal maatschappelijke thema’s waar je als medewerker van Lucas Onderwijs mee te maken hebt. Grote thema’s die van invloed zijn op jouw werk in je school. Hoe sta je hier als school in en wat betekenen deze ontwikkelingen voor jou persoonlijk en voor jouw werk als schoolleider, leraar of ondersteunend personeel.

De themalijn Maatschappelijke thema’s past bij de koersthema’s ‘(be)sturingsfilosofie’ en ‘doorlopende lijnen’. 
Lees meer ›

Dagelijkse praktijk

Hoe organiseer je het onderwijs zo, dat het aansluit bij jouw leerlingen? Welke veranderingen kan je vandaag nog doorvoeren om morgen al een verbetering te zien? In de dagelijkse praktijk loop je tegen een aantal zaken aan, waar je graag een praktische oplossing voor wilt. Via de Lucas Academie kan je aan de slag om op verschillende thema’s je onderwijs steeds beter te maken.

De themalijn Dagelijkse praktijk past bij de koersthema’s ‘passend onderwijs’, ‘toekomstgericht onderwijs’ en ‘doorlopende leerlijnen’.
Lees meer ›

Leiderschapsontwikkeling

De Lucas Academie verzorgt, samen met leidinggevenden van Lucas Onderwijs, een aantal activiteiten dat bijdraagt aan de ontwikkeling van onze leraren, midden managers en schoolleiders op het gebied van leiderschap. Ze leiden toe naar een functie als adjunct-directeur, teamleider of schoolleider. We onderscheiden 5 typen activiteiten die een cyclisch proces vormen.

 

Interesseren

Het oriënteren op leiderschapsfuncties door (zelf-)onderzoek naar ambitie en potentie; wat kan ik en wat wil ik?

Opleiden

Het volgen van een opleiding, training of ander leerproces wat bijdraagt aan het verkrijgen van kennis en ervaring op het gebied van leiderschap.

Toeleiden

Het matchen van de juiste persoon bij een passende en gewenste leiderschapsrol.

Begeleiden

Begeleiding van leidinggevenden door mentoring, coaching en advisering.

Doorontwikkelen

Verdiepende kennis en ervaring verwerven op het gebied van leidinggeven en daarnaast bezinning en herijking van je ambities.

 

De themalijn Leiderschapsontwikkeling past bij de koersthema’s ‘toekomstgericht personeelsbeleid’, ‘toekomstgericht onderwijs’, ‘doorlopende lijnen’ en ‘(be)sturingsfilosofie’.
Lees meer ›

Persoonlijke ontwikkeling

Persoonlijke ontwikkeling begint bij jezelf beter leren kennen. Wat zijn jouw drijfveren, kwaliteiten en valkuilen? Om te groeien moet je uit je comfortzone komen, nieuwe dingen leer je vooral door zelf in actie te komen. Persoonlijke ontwikkeling vraagt dan ook een flinke portie lef en een steuntje in de rug. Ontdek hoe jij het beste uit jezelf haalt. Doorbreek je patronen, realiseer je doelen en vergroot je zelfkennis en persoonlijke effectiviteit. Laat je eigen talenten bloeien!

De themalijn Persoonlijke ontwikkeling past bij het koersthema ‘toekomstgericht personeelsbeleid’.
Lees meer ›

Van start

Van start als student

Van start als student op de PABO of op een Lerarenopleiding? Lucas Onderwijs werkt samen met verschillende hogescholen en universiteiten en biedt binnen deze samenwerking verschillende opleidingstrajecten aan:

  • Opleiden in School
  • Samenwerking met PABO’s
  • Samenwerking met Lerarenopleidingen
  • Zij-instroomtrajecten

 

Van start als leraar po/vo

Elke school van Lucas Onderwijs heeft een begeleidingsprogramma voor startende leraren: het inductieprogramma. Deze programma’s bevorderen de ontwikkeling van de startende leraren en zorgen voor binding met de school. Daarnaast is het prettig om bovenschools andere starters te ontmoeten om kennis en ervaringen te delen met gelijkgestemden. De Lucas Academie heeft hiervoor een aanbod ontwikkeld.

  • Gelukkige klas (po)
  • Peercoaching (po en vo)

 

De themalijn Van start past bij de koersthema’s ‘toekomstgericht personeelsbeleid’.
Lees meer ›

Schoolontwikkeling

Schoolontwikkeling omvat alle activiteiten die een school onderneemt om de kwaliteit van het onderwijs en de professionaliteit van de leraren te bevorderen. Het is een voortdurend proces, waarbij de kwaliteit van het onderwijs steeds wordt geëvalueerd om tot nieuwe ontwikkelpunten te komen. Bij schoolontwikkeling gaat het om gezamenlijk leren in de onderwijspraktijk. Lucas Academie biedt een aantal activiteiten aan om de processen rondom kwaliteitsverbetering in de scholen te ondersteunen.

De themalijn Schoolontwikkeling past bij de koersthema’s ‘passend onderwijs’ en ‘(be)sturingsfilosofie’. 
Lees meer ›