Stichting voor bijzonder primair en voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden
LUCAS ACADEMIE

Komende activiteiten

14
sep

Gedragsproblemen in de klas: en nu?

maandag 14 september 2020
Kinderen met gedragsproblemen trekken de aandacht in de klas. Ze vertonen een aantal gedragingen die kenmerkend kunnen zijn voor een (ontwikkelings)stoornis als AD(H)D of ASS, maar je ook bij veel andere kinderen kunt waarnemen. Hoe doe je dat in de klas? We vertalen kennis naar de praktijk van alledag.
Verder lezen ›
16
sep

PTA check: examensecretarissen

woensdag 16 september 2020
Een bijeenkomst voor examensecretarissen om een laatste grondige check uit te voeren op de eigen PTA's van de school. Onder begeleiding van een externe expert, die je op de hoogte brengt van de laatste stand van zaken omtrent toetsing en examinering.
Verder lezen ›
16
sep

Leesremediering (zorgniveau 3)

woensdag 16 september 2020
Hoe geef je de zorg op niveau 3 bij lezen en spellen vorm? Hoe zorg je dat de hulp is afgestemd op de hiaten van een kind? Welke doelen stel je voor het kind op en welke hulp sluit vervolgens bij het kind aan? Deze vragen staan centraal tijdens deze bijeenkomst.
Verder lezen ›
16
sep

OOL: Ontwerp een buitenles - Appetizer

woensdag 16 september 2020

Ook aankomend schooljaar kun je je  weer verder professionaliseren op het gebied van Ontwerpend en Onderzoekend Leren (OOL). In samenwerking met Wetenschapsknooppunt TU Delft bieden we drie inhoudelijke projecten aan: ‘Ontwerp een buitenles’, ‘Biomedisch ontwerpen’ en ‘Daar zit muziek in’. Direct toe te passen in je eigen klas!


Verder lezen ›
21
sep

Nieuw Onderwijsresultatenmodel (bijeenkomst 1)

maandag 21 september 2020

De inspectie beoordeelt vanaf dit schooljaar de eindresultaten PO met een nieuw onderwijsresultatenmodel. Het model is gebaseerd op de referentieniveaus 1F en 1S/2F van lezen, taalverzorging en rekenen. Om jullie hierover uitgebreid te informeren wordt een workshop aangeboden voor directeuren en ib’ers.


Verder lezen ›
De Lucas Academie is het platform waarop dit kan worden gedeeld en waarop van elkaar kan worden geleerd. De meeste activiteiten van de Lucas Academie worden dan ook door onze eigen collega’s verzorgd, zodat de kennisoverdracht altijd diep geworteld is in de dagelijkse praktijk van het onderwijs. Verder lezen

Themalijnen

Opvallend

gedrag

Lezen

Regie op

eigen leren

Toetsen

Digitale didaktiek

Coaching

Leiderschaps-

ontwikkeling