Stichting voor bijzonder en openbaar primair en voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden
LUCAS ACADEMIE

Inductie

Startende schoolleiders, leraren en studenten bij Lucas Onderwijs

 

Speciaal voor starters bij Lucas Onderwijs heeft de LucasAcademie een aantal inductie programma’s:

  • Voor startende schoolleiders in het po en vo worden verschillende modules vanuit het stafbureau georganiseerd en zijn er intervisiegroepen onder begeleiding van een ervaren schoolleider.
  • Startende leraren in het po kunnen zich via De Gelukkige klas ontwikkelen tot professional.
  • Startende leraren in het vo volgen een eigen inductieprogramma op hun school. Werk je op een school in de Haagse regio, dan kun je ook gebruik maken van het Haags Inductie Programma.
  • Speciaal voor studenten bij Lucas Onderwijs biedt de LucasAcademie een eigen programma. Als student is dit de plek om je verder te verdiepen, andere studenten te ontmoeten en kennis te maken met de LucasAcademie waar collega's van Lucas Onderwijs zich verder professionaliseren.

 

Bekijk hieronder het inductie-aanbod van de LucasAcademie.

Startende schoolleiders    Startende leraren

Activiteiten startende schoolleiders en leraren

29
mei

Training lastige gesprekken voeren

woensdag 29 mei 2024
In deze training leer je hoe je (bijna) ieder lastig gesprek vlot kunt trekken.   

Deze training is bedoeld voor alle medewerkers die lastige gesprekken met (zelf)vertrouwen willen voeren. Leerkrachten, docenten en leidinggevenden. En ook voor coaches die medewerkers in dit proces ondersteunen.


Verder lezen ›
23
sep

Stafmodule Basistraining onderwijsfinanciën

maandag 23 september 2024
Heb jij behoefte aan meer inzicht in de financiën van jouw school? Deze basistraining voor (startende) schoolleiders in het PO en VO kan je daarbij helpen. Je bent ook welkom als je behoefte hebt aan een opfrisser op dit vlak.
Verder lezen ›
25
sep

Crisistraining, de eerste stappen bij een crisis 2024-2025

woensdag 25 september 2024

Schoolleiders kunnen geconfronteerd worden met incidenten en calamiteiten. Binnen Lucas Onderwijs zijn er afspraken over hoe dan te handelen. Die staan in het calamiteitenplan. Het trainen van omgaan met deze situaties is een voorwaarde voor het goed afhandelen van een calamiteit.


Verder lezen ›
3
okt

Stafmodule Opstellen van een beleidsrijke (meerjaren)begroting

donderdag 03 oktober 2024
Tijdens deze training doe je nieuwe kennis op over de (meerjaren)begroting of ga je in de herhaling. Leer d.m.v. theorie en praktijkgerichte casussen hoe een beleidsrijke begroting wordt opgesteld. 
Verder lezen ›
7
nov

Stafmodule Contract- & Leveranciersmanagement (CLM)

donderdag 07 november 2024
Voor (decentrale) contracten heeft de school zelf een medewerker met de rol van contractmanager. Meestal is dit de directeur, maar deze rol kan ook bij een andere collega belegd zijn. Als contractmanager is het jouw taak om al deze leveranciers en contracten goed te managen. Om je hierbij te helpen, geven wij je tips en tricks hoe je dit het beste aan kan pakken.
Verder lezen ›
14
nov

Boekhoudkundige verwerking van projecten

donderdag 14 november 2024
Als je een projectaanvraag doet en deze wordt toegekend zit er maar al te vaak een verantwoording aan vast. Dan is het handig als je naast de inhoudelijke kant van het project ook weet hoe je het ontvangen bedrag kan begroten en in de boekhouding kan volgen. 
Verder lezen ›
27
nov

Training werken aan passende opbrengsten met de referentieniveaus taal en rekenen 2024-2025

woensdag 27 november 2024
Scholen verschillen in leerlingpopulatie en de visie op leren en ontwikkelen. Maar elke school onderschrijft dat iedere leerling de kans moet krijgen om zijn leerpotentieel optimaal te benutten. Voor de basisvaardigheden taal en rekenen houdt dit in dat de leerling het referentieniveau moet kunnen behalen dat bij zijn leerpotentie past. 
Verder lezen ›
2
dec

Werken met voorzieningen in de schoolboekhouding

maandag 02 december 2024
In de boekhouding van Lucas Onderwijs wordt gewerkt met voorzieningen. Als je niet weet wat een voorziening is of het verschil tussen doteren, onttrekken en vrijvallen niet goed weet dan is dit webinar misschien wel wat voor jou. 
Verder lezen ›
14
jan

Stafmodule Het proces van nieuwbouw

dinsdag 14 januari 2025
Een nieuw schoolgebouw staat er niet van de ene op de andere dag. Het is een traject van jaren, wat een schooldirecteur misschien maar een keer in zijn of haar carrière doorloopt. Leer meer over dit intensieve  traject waarin de projectleiders nieuwbouw van FZ nauw samenwerken met de schooldirecteur.
Verder lezen ›
12
mrt

Training Beïnvloed anderen, begin bij jezelf

woensdag 12 maart 2025
Wanneer je werkt op een school, heb je te maken met veel verschillende collega’s, ouders en leerlingen. Met de ene persoon heb je beter contact dan met de ander en er zijn vast ook personen waar je moeite mee hebt. Wat voor gedrag vind jij lastig? Wat doen ze dan? Klagen ze, bemoeien ze zich te veel met jouw zaken of uiten ze rechtstreeks kritiek op jou?
Verder lezen ›
26
mrt

Stafmodule Klachtenprocedure

woensdag 26 maart 2025
Wanneer een ouder of een medewerker ontevreden is, kan diegene een klacht indienen. Als leidinggevende is het daarom goed om te weten hoe de klachtenprocedure bij Lucas Onderwijs verloopt en wat jouw rol hierin is. Hoe ga je om met de klacht en met diegene die de klacht heeft ingediend?
Verder lezen ›
1
apr

Module Hoe bouw je een personeelsdossier op?

dinsdag 01 april 2025
Waarom moet je een personeelsdossier opbouwen en hoe doe je dat dan? Hoe ga je als werkgever om met een arbeidsconflict of disfunctionerende medewerker? Welke verplichtingen heb je als werkgever? En hoe geef je een verbetertraject vorm?
Verder lezen ›
15
apr

Stafmodule Hoe bouw je een personeelsdossier op?

dinsdag 15 april 2025
Waarom moet je een personeelsdossier opbouwen en hoe doe je dat dan? Hoe ga je als werkgever om met een arbeidsconflict of disfunctionerende medewerker? Welke verplichtingen heb je als werkgever? En hoe geef je een verbetertraject vorm?
Verder lezen ›
14
mei

Stafmodule Wet op de privacy

woensdag 14 mei 2025
Wat houdt de wet op privacy precies in en wat betekent dit voor mijn school? Wat mag wel en wat mag niet? In deze module krijg je informatie die je als leidinggevende van een school moet weten, werken we met praktijkvoorbeelden en is er de mogelijkheid om eigen casussen te bespreken.
Verder lezen ›
21
mei

Training lastige gesprekken voeren

woensdag 21 mei 2025
In deze training leer je hoe je (bijna) ieder lastig gesprek vlot kunt trekken.   

Deze training is bedoeld voor alle medewerkers die lastige gesprekken met (zelf)vertrouwen willen voeren. Leerkrachten, docenten en leidinggevenden. En ook voor coaches die medewerkers in dit proces ondersteunen.


Verder lezen ›