Stichting voor bijzonder en openbaar primair en voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden
LUCAS ACADEMIE

Inductie

Startende schoolleiders, leraren en studenten bij Lucas Onderwijs

 

Speciaal voor starters bij Lucas Onderwijs heeft de LucasAcademie een aantal inductie programma’s:

  • Voor startende schoolleiders in het po en vo worden verschillende modules vanuit het stafbureau georganiseerd en zijn er intervisiegroepen onder begeleiding van een ervaren schoolleider.
  • Startende leraren in het po kunnen zich via De Gelukkige klas ontwikkelen tot professional.
  • Startende leraren in het vo volgen een eigen inductieprogramma op hun school. Werk je op een school in de Haagse regio, dan kun je ook gebruik maken van het Haags Inductie Programma.
  • Speciaal voor studenten bij Lucas Onderwijs biedt de LucasAcademie een eigen programma. Als student is dit de plek om je verder te verdiepen, andere studenten te ontmoeten en kennis te maken met de LucasAcademie waar collega's van Lucas Onderwijs zich verder professionaliseren.

 

Bekijk hieronder het inductie-aanbod van de LucasAcademie.

Startende schoolleiders    Startende leraren

Activiteiten startende schoolleiders en leraren

29
feb

Stafmodule Duurzaamheid en energieneutrale schoolgebouwen

donderdag 29 februari 2024
Ga als schooleider zelf en concreet met duurzaamheid aan de slag en volg deze stafmodule ter inspiratie. In navolging op een succesvolle sessie tijdens de Koersbijeenkomst in september 2023 over duurzaamheid, krijg je tijdens deze bijeenkomst een introductie over dit onderwerp. Wat is energieneutraal precies en wat doet de afdeling FZ al en wat kun je de komende jaren verwachten?
Verder lezen ›
5
mrt

Stafmodule Het Goede Personeelsgesprek

dinsdag 05 maart 2024
In de dagelijkse praktijk en vooral tijdens het voeren van personeelsgesprekken is het de bedoeling dat je je als leidinggevende uitspreekt over het gedrag dat je ziet, in verbinding met de ander. Daarmee heb je de intentie de ander te ontwikkelen. De formele gesprekscyclus verschilt per school. Een belangrijk onderdeel daarin is werkgeluk. Om het voeren van personeelsgesprekken binnen Lucas Onderwijs te professionaliseren bieden we de training Het Goede (personeels)Gesprek aan.  
Verder lezen ›
13
mrt

Training werken aan passende opbrengsten met de referentieniveaus taal en rekenen

woensdag 13 maart 2024
Scholen verschillen in leerlingpopulatie en de visie op leren en ontwikkelen. Maar elke school onderschrijft dat iedere leerling de kans moet krijgen om zijn leerpotentieel optimaal te benutten. Voor de basisvaardigheden taal en rekenen houdt dit in dat de leerling het referentieniveau moet kunnen behalen dat bij zijn leerpotentie past. 
Verder lezen ›
18
mrt

Verdieping verzuimgesprekken: duurzame inzetbaarheid

maandag 18 maart 2024
Duurzame inzetbaarheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer. Het werken aan duurzame inzetbaarheid vraagt een continue investering in de ontwikkeling van mensen. Hierbij staat de dialoog tussen werkgever en medewerker centraal. 
Verder lezen ›
18
mrt

Verdiepingstraining verzuimgesprekken: omgaan met psychische klachten van medewerkers

maandag 18 maart 2024
Deze verdiepende training sluit aan op de basis verzuimtraining. De training is voor leidinggevenden die te maken hebben met een stijging van het ziekteverzuim en met actuele trends daarin zoals complexe verzuimdossiers en een toename van psychische klachten. 
Verder lezen ›
27
mrt

Stafmodule Klachtenprocedure

woensdag 27 maart 2024
Wanneer een ouder of een medewerker ontevreden is, kan diegene een klacht indienen. Als leidinggevende is het daarom goed om te weten hoe de klachtenprocedure bij Lucas Onderwijs verloopt en wat jouw rol hierin is. Hoe ga je om met de klacht en met diegene die de klacht heeft ingediend?
Verder lezen ›
9
apr

Module Hoe bouw je een personeelsdossier op?

dinsdag 09 april 2024
Waarom moet je een personeelsdossier opbouwen en hoe doe je dat dan? Hoe ga je als werkgever om met een arbeidsconflict of disfunctionerende medewerker? Welke verplichtingen heb je als werkgever? En hoe geef je een verbetertraject vorm?
Verder lezen ›
17
apr

Stafmodule Hoe bouw je een personeelsdossier op?

woensdag 17 april 2024
Waarom moet je een personeelsdossier opbouwen en hoe doe je dat dan? Hoe ga je als werkgever om met een arbeidsconflict of disfunctionerende medewerker? Welke verplichtingen heb je als werkgever? En hoe geef je een verbetertraject vorm?
Verder lezen ›
14
mei

Stafmodule Wet op de privacy

dinsdag 14 mei 2024
Wat houdt de wet op privacy precies in en wat betekent dit voor mijn school? Wat mag wel en wat mag niet? In deze module krijg je informatie die je als leidinggevende van een school moet weten, werken we met praktijkvoorbeelden en is er de mogelijkheid om eigen casussen te bespreken.
Verder lezen ›
29
mei

Training lastige gesprekken voeren

woensdag 29 mei 2024
In deze training leer je hoe je (bijna) ieder lastig gesprek vlot kunt trekken.   

Deze training is bedoeld voor alle medewerkers die lastige gesprekken met (zelf)vertrouwen willen voeren. Leerkrachten, docenten en leidinggevenden. En ook voor coaches die medewerkers in dit proces ondersteunen.


Verder lezen ›