Stichting voor bijzonder en openbaar primair en voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden
LUCAS ACADEMIE

De LucasAcademie

LucasAcademie werkt vanuit de visie van Lucas Onderwijs: ieder kind heeft recht op het best denkbare onderwijs om zich te kunnen ontwikkelen tot een zelfbewuste, verantwoordelijke en kansrijke burger. Samen met onze leraren, ondersteunend personeel en schoolleiders vormen we een lerende organisatie. Met elkaar maken we zo het onderwijs elke dag mooier voor onze leerlingen.

 

De LucasAcademie heeft hierbij de volgende uitgangspunten:

 

Samen kennis delen
De LucasAcademie stimuleert de kennisdeling binnen Lucas Onderwijs. Onze leraren, schoolleiders en bestuurders beschikken over een schat aan kennis en ervaring over onderwijs en onderwijskundig leiderschap. De LucasAcademie is het platform waarop dit kan worden gedeeld en waarop van elkaar kan worden geleerd. De meeste activiteiten van de LucasAcademie worden dan ook door onze eigen collega’s verzorgd, zodat de kennisoverdracht altijd diep geworteld is in de dagelijkse praktijk van het onderwijs.

Altijd in ontwikkeling
In de visie van Lucas Onderwijs zijn onze professionals altijd in ontwikkeling. Onze leerkrachten, schoolleiders en bestuurders zijn nooit klaar met hun vak en verbeteren continu hun kennis en vaardigheden, omdat hun leerlingen het recht hebben op het beste onderwijs. De LucasAcademie ondersteunt de ontwikkeling van medewerkers met programma’s voor professionele ontwikkeling en leiderschapsontwikkeling. Deze programma’s ontwikkelt de LucasAcademie samen met onze leraren en schoolleiders.

Samen scholen
In de visie van Lucas Onderwijs sta je er nooit alleen voor. Goed onderwijs maak en geef je samen. Het is een echte teamsport. Medewerkers bij Lucas delen hun kennis met collega’s van hun eigen school en die van andere scholen.

Diversiteit
Iedere Lucasschool heeft een visie op wat haar leerlingen nodig hebben om zich te ontwikkelen als mens en als burger van Nederland en de wereld. De LucasAcademie organiseert dan ook een breed scala aan activiteiten over een grote diversiteit aan onderwijskundige onderwerpen. De visie van de LucasAcademie is dat eenieder op zijn eigen wijze leert en verantwoordelijk is voor zijn eigen leerproces. De methoden van kennisoverdracht zijn dan ook zeer divers. We houden in ons programma rekening met verschillende voorkeuren van leren: de kunst afkijken, participeren, kennis verwerven, oefenen en ontdekken (Ruijters, 2006*). Deze vormen van leren kom je in al onze activiteiten tegen. Op deze wijze bepaal je zelf niet alleen wat je wilt leren, maar ook in welke context je dat wilt doen.