Stichting voor bijzonder en openbaar primair en voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden
LUCAS ACADEMIE

Voorkeuren van leren

Iedereen leert op zijn eigen wijze en is verantwoordelijk voor zijn eigen leerproces. De LucasAcademie biedt dan ook in haar programma verschillende voorkeuren van leren aan: de kunst afkijken, participeren, kennis verwerven, oefenen en ontdekken (Ruijters, 2006*). We hebben er zelf nog de voorkeur 'online' aan toegevoegd. Deze vormen van leren kom je in al onze activiteiten tegen. Op deze wijze bepaal je zelf niet alleen wat je wilt leren, maar ook in welke context je dat wilt doen.

 

 

 

 

Kunst afkijken

De dagelijkse praktijk is de beste leeromgeving. Leer door te observeren en te kijken wat werkt. Onze Kijk je Rijk dagen en meeloopdagen zijn hier een voorbeeld van.

 

 

Participeren

Leren doe je met en van elkaar door naar anderen te luisteren, in dialoog je eigen ideeën te verhelderen en aan te scherpen. Participeren doen we onder andere in onze leernetwerken en intervisiegroepen.

 

 

Kennis verwerven

Leren doe je door overdracht van (objectieve) kennis, door je af te vragen: wat is er al over bekend en door gericht op zoek te gaan naar informatie. Dit doen we tijdens onze lezingen, haardvuursessies en themaconferenties.

 

 

Oefenen

Je kunt natuurlijk ook eerst iets uitproberen in een veilige omgeving om daarna je nieuwe inzichten in de praktijk te brengen. Voor het leren van vaardigheden door te oefenen hebben we onze coachtrainingen en  leiderschapstrajecten.

 

 

Ontdekken

Leren doe je continu, door zelf je eigen weg te bepalen en te

experimenteren. In onze ontwerpateliers is bijvoorbeeld volop ruimte om te ontdekken.

 

Online

Leren op een zelf gekozen moment en plaats.

 

 

*Uit: Liefde voor leren