Stichting voor bijzonder en openbaar primair en voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden
LUCAS ACADEMIE

Kalender

April 2021

13 apr 2021:  
Internationalisering en diversiteit (Leernetwerk: Kindcentrum (KC))
21 apr 2021:  
Workshop zakelijk schrijven administratieve professionals po (Leernetwerk: Administratieve professionals po)

Mei 2021

11 mei 2021:  
11 mei 2021:  
Leernetwerk Taal en lezen (bijeenkomst 4) (Leernetwerk: Taal en Lezen)
12 mei 2021:  
Leernetwerk Meer- en hoogbegaafdheid (bijeenkomst 4) (Leernetwerk: Meer- en Hoogbegaafdheid po)
12 mei 2021:  
19 mei 2021:  
20 mei 2021:  
Leernetwerk Masterleraren (bijeenkomst 3) (Leernetwerk: Masterleraren)
20 mei 2021:  
Leernetwerk Bewegingsonderwijs (bijeenkomst 4) (Leernetwerk: Bewegingsonderwijs)
26 mei 2021:  
Leernetwerk muziek: Vakoverstijgend werken vanuit muziek (Leernetwerk: Stedelijk Netwerk Muziek)

Juni 2021

02 jun 2021:  
Leernetwerk Moderne Media (bijeenkomst 4) (Leernetwerk: Moderne Media po)
02 jun 2021:  
Verrijkend leesonderwijs in groep 3 en 4 (Leernetwerk: Verrijkend leesonderwijs in groep 3 en 4)
09 jun 2021:  
Snappet (bijeenkomst 4) (Leernetwerk: Snappet po)
18 jun 2021:  
Leernetwerk Bewegingsonderwijs (bijeenkomst 5) (Leernetwerk: Bewegingsonderwijs)

September 2021

Oktober 2021

November 2021