LucasAcademie: een plek waar leren, ontmoeten en creƫren samenkomt.
LUCAS ACADEMIE

Examencommissies

Het leernetwerk examencommissies ondersteunt leden van examencommissies en examensecretarissen bij het inrichten, positioneren en doorontwikkelen van de examencommissie en de rol van de examensecretaris. Centraal in de bijeenkomsten staan de keuzes die scholen maken en de vragen van scholen bij de inrichting en ontwikkeling van de examencommissie.

 

De bijeenkomsten zijn erop gericht om onderling kennis, ervaring en werkwijzen uit te wisselen. Denk hierbij aan onderwerpen als de rolverdeling en verantwoordelijkheden van de examencommissie en -secretarissen, het ontwikkelen en bijstellen van een toetsvisie en de uitdagingen waarvoor veel examencommissies zich gesteld zien.

 

 

Vier sessies per schooljaar

Uitgangspunt bij het vormgeven van de vier bijeenkomsten per jaar is de pdca-cyclus (plan-do-check-act), een aanpak om de kwaliteitszorg in te richten en te borgen.

 

 Bijeenkomsten

Examencommissie: jaarplan

In de eerste bijeenkomst van planvorming staat het opstellen van het jaarplan centraal met de doelen voor het komende schooljaar, gebruikmakend van de evaluatie van het voorafgaande jaar en met de onderwerpen die de examencommissie wil evalueren. Naast dat wat wettelijk is vastgelegd, zal elke school hierin haar eigen keuzes maken en prioriteren. Tijdens de bijeenkomst bestaat de mogelijkheid om jaarplannen uit te wisselen. 

Datum: 26 september 2024
Tijd: 14.00 - 17.00 uur
Locatie: volgt

Examencommissie: uitvoering jaarplan en kwaliteit schoolexaminering

In de ‘do-fase’ van de pdca-cyclus staat het zicht krijgen en houden op proces en inhoud van schoolexaminering centraal. In de tweede bijeenkomst zal het accent dan ook liggen op de wijze waarop het jaarplan wordt uitgevoerd door alle betrokkenen in de school. Komt de beschreven werkwijze zichtbaar tot uiting in de schoolpraktijk en waarin kan worden verbeterd? En welke vragen/scholingsbehoeften levert dit op voor de examencommissies? Dat zijn vragen die centraal staan in de tweede bijeenkomst. Werkwijzen en aanpakken om de kwaliteit van de schoolexaminering te beoordelen zullen worden besproken en gedeeld.

Datum: 10 december 2024
Tijd: 14.00 - 17.00 uur
Locatie: volgt

Examencommissie: evaluatie, reflectie en jaarverslag

In de derde bijeenkomst zal het gaan over de verplichte jaarlijkse evaluatie en de wijze waarop de examencommissie op de kwaliteit van de schoolexaminering in de school en op haar eigen functioneren reflecteert. Welke instrumenten gebruikt de school hiervoor en hoe worden adviezen geformuleerd richting schoolleiding? Deze vragen komen in de derde sessie aan bod.

Datum: 13 februari 2025
Tijd: 14.00 - 17.00 uur
Locatie: volgt

Examencommissie: examenreglement

De vierde bijeenkomst, vanuit de laatste act-fase van de cyclus, is gericht op het evalueren van het examenreglement. Op welke manier kunnen voorstellen worden gedaan voor aanpassingen in het reglement die wettelijk mogelijk zijn. Deze sessie zal gericht zijn op het bespreken van de evaluatie Lucasbreed en het bekijken van het voorstel van algemene hoofdstukken van het examenreglement.

Datum: 03 juni 2025
Tijd: 14.00 - 17.00 uur
Locatie: volgt


Aanmelden voor dit leernetwerk

Wil je je aanmelden voor het reguliere netwerk? Meld je dan hieronder aan.
Meld je aan