Stichting voor bijzonder en openbaar primair en voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden
LUCAS ACADEMIE

Snappet po

Het leernetwerk Snappet is gericht op het optimale gebruik van Snappet in de klas bij Lucas Onderwijs. Op dit moment werken 34 scholen met Snappet.

 

 

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor de contactpersonen van de scholen. Tijdens de bijeenkomsten wisselen we ervaringen met elkaar uit, bespreken knelpunten en wensen voor doorontwikkeling van het pakket en voor het gebruik van Snappet door leerkrachten.

 

Dit leernetwerk is speciefiek gericht op het po. Ben je als leraar in het vo geïntereseerd in een leernetwerk Snappet? Neem dan contact op met Paul Veringa. 

Bijeenkomsten

Snappet (bijeenkomst 1)

Datum: 29 september 2021
Tijd: 14.00 - 16.00 uur
Locatie: volgt; op een van onze scholen

Snappet (bijeenkomst 2)

Datum: 15 december 2021
Tijd: 14.00 - 16.00 uur
Locatie: volgt; op een van onze scholen

Snappet (bijeenkomst 3)

Datum: 06 april 2022
Tijd: 14.00 - 16.00 uur
Locatie: volgt; op een van onze scholen

Snappet (bijeenkomst 4)

Zie de Onderwijssalon

Datum: 01 juni 2022


Aanmelden voor dit leernetwerk

Wil je je aanmelden voor het reguliere netwerk? Meld je dan hieronder aan.
Meld je aan