Stichting voor bijzonder primair en voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden
LUCAS ACADEMIE

Snappet po

Het leernetwerk Snappet is gericht op het optimale gebruik van Snappet in de klas bij Lucas Onderwijs. Op dit moment werken 34 scholen met Snappet.

 

 

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor de contactpersonen van de scholen. Tijdens de bijeenkomsten wisselen we ervaringen met elkaar uit, bespreken knelpunten en wensen voor doorontwikkeling van het pakket en voor het gebruik van Snappet door leerkrachten.

 

Dit leernetwerk is speciefiek gericht op het po. Ben je als leraar in het vo geïntereseerd in een leernetwerk Snappet? Neem dan contact op met Paul Veringa. 

Bijeenkomsten

Snappet (bijeenkomst 1)

Datum: 02 oktober 2019
Tijd: 14.00 - 16.00 uur
Locatie: Paradijsvogel, Weidevogellaan 201, Den Haag

Snappet (bijeenkomst 2)

Datum: 15 januari 2020
Tijd: 14.00 - 16.00 uur
Locatie: Paradijsvogel, Weidevogellaan 201, Den Haag

Snappet: De Onderwijssalon (bijeenkomst 3)

GEANNULEERD
Datum: 08 april 2020
Tijd: 14.30 - 20.30 uur
Locatie: Van der Valk, Den Haag/Wassenaar
Voor meer informatie en inschrijven klik hier.

LOOPT VIA NETWERKTREKKER: Snappet (bijeenkomst 4)

Datum: 13 mei 2020
Tijd: 14.00 - 16.00 uur
Locatie: Paradijsvogel, Weidevogellaan 201, Den Haag


Meld je aan voor dit leernetwerk