Stichting voor bijzonder en openbaar primair en voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden
LUCAS ACADEMIE

Activiteiten PO & VO.

5
sep

Begeleiden van nieuwkomers op school

donderdag 05 september 2024
Geef je les aan nieuwkomers of werk je in een groep waar nieuwkomers zitten? Dan sta je voor een mooie, maar ook pittige uitdaging. Je komt in nieuwe situaties terecht en hebt vast een hoop vragen. Hoe begeleid of ondersteun je het taalverwervingsproces en de sociaal-emotionele ontwikkeling bij nieuwkomers en werk je samen met ouders? En welke kennis heb je nodig over meertaligheid, cultuurverschillen en het begeleiden van leerlingen met trauma?
Verder lezen ›
5
sep

Begeleiden van nieuwkomers op school (OOP)

donderdag 05 september 2024
Werk jij in een groep waar nieuwkomers zitten? Dan sta je voor een mooie, maar ook pittige uitdaging. Je komt in nieuwe situaties terecht en hebt vast een hoop vragen. Bijvoorbeeld: hoe begeleid of ondersteun ik het taalverwervingsproces en de sociaal-emotionele ontwikkeling bij nieuwkomers? En hoe werk ik daarin samen met ouders? En welke kennis heb ik nodig over meertaligheid, cultuurverschillen en het begeleiden van leerlingen met ingrijpende ervaringen?
Verder lezen ›
18
sep

Bovenbestuurlijk leernetwerk rekenen

woensdag 18 september 2024
Dit netwerk is bedoeld voor rekencoördinatoren, ib’ers en leerkrachten die een voortrekkersrol vervullen op het gebied van rekenen. In vijf bijeenkomsten, verzorgd door Expertis, komen alle onderwerpen over effectief rekenonderwijs aan bod. Daarnaast ga je aan de slag met een eigen leerttraject op jouw school. 
Verder lezen ›
9
okt

Bovenbestuurlijk leernetwerk taalontwikkeling en het jonge kind

woensdag 09 oktober 2024
Tijdens deze leergang taalontwikkeling en het jonge kind word je, onder begeleiding van Expertis, in vier bijeenkomsten meegenomen in alle belangrijke taalaspecten in groep 1/2. Onderwerpen die zeker aan bod zullen komen zijn: voorbereidende leesvaardigheden, mondelinge taalvaardigheid en woordenschat, werken aan begrijpend luisteren en taalstimulering door spel. 
Verder lezen ›
9
okt

Bovenbestuurlijk Leernetwerk Meertaligheid

woensdag 09 oktober 2024
Wil je een start maken met het verbeteren van het onderwijs aan meertalige leerlingen in jouw klas en binnen jouw school? Dan is dit leernetwerk interessant voor jou! In vijf bijeenkomsten, begeleidt door Frederike Groothoff van LangWhich, komt zowel theorie aan bod als ook heel praktische voorbeelden om direct in je school of in je eigen lessen toe te passen. 
Verder lezen ›
13
nov

Conferentie Basisvaardigheden: met Jelle Jolles

woensdag 13 november 2024
Laat je tijdens deze conferentie inspireren door prachtige voorbeelden uit de praktijk van onze scholen op het gebied van taal, lezen, rekenen en burgerschap. Door jou morgen direct toe te passen. En bezoek de lezing van neuropsycholoog Jelle Jolles, die pleit voor het stimuleren van taalvaardigheid om zo het zelfinzicht en de zelfregulatie van leerlingen te bevorderen. 
Verder lezen ›
27
nov

Training werken aan passende opbrengsten met de referentieniveaus taal en rekenen 2024-2025

woensdag 27 november 2024
Scholen verschillen in leerlingpopulatie en de visie op leren en ontwikkelen. Maar elke school onderschrijft dat iedere leerling de kans moet krijgen om zijn leerpotentieel optimaal te benutten. Voor de basisvaardigheden taal en rekenen houdt dit in dat de leerling het referentieniveau moet kunnen behalen dat bij zijn leerpotentie past. 
Verder lezen ›
1
aug

Kijk je Rijk 2024-2025

vrijdag 01 augustus 2025
Een kijkje bij een ander nemen is niet alleen heel leuk, het kan ook erg nuttig en leerzaam zijn. Tijdens een Kijk-je-Rijk-activiteit wordt een school, bedrijf, organisatie of instelling bezocht. 
Verder lezen ›