LucasAcademie: een plek waar leren, ontmoeten en creëren samenkomt.
LUCAS ACADEMIE

Activiteiten PO & VO.

5
sep

Begeleiden van nieuwkomers op school

donderdag 05 september 2024
Geef je les in een groep waar nieuwkomers zitten? Dan is dit traject iets voor jou. Leer meer over hoe je het taalverwervingsproces en de sociaal-emotionele ontwikkeling stimuleert. En vergroot je kennis over meertaligheid, cultuurverschillen en het begeleiden van leerlingen met trauma.
Verder lezen ›
5
sep

Begeleiden van nieuwkomers op school (OOP)

donderdag 05 september 2024
Geef je les aan een groep waar nieuwkomers zitten? Dan is dit traject iets voor jou. Leer meer over hoe je het taalverwervingsproces en de sociaal-emotionele ontwikkeling stimuleert. En vergroot je kennis over meertaligheid, cultuurverschillen en het begeleiden van leerlingen met trauma.
Verder lezen ›
18
sep

Bovenbestuurlijk leernetwerk rekenen

woensdag 18 september 2024
Dit netwerk is bedoeld voor rekencoördinatoren, ib’ers en leerkrachten die een voortrekkersrol vervullen op het gebied van rekenen. In vijf bijeenkomsten, verzorgd door Expertis, komen alle onderwerpen over effectief rekenonderwijs aan bod. Daarnaast ga je aan de slag met een eigen leerttraject op jouw school. 
Verder lezen ›
18
sep

AI-Conferentie: leren met en over AI

woensdag 18 september 2024
Hoe leren we met AI en over AI in het onderwijs? Samen met AI-experts, onderzoekers en collega’s nemen we je mee in de (laatste) ontwikkelingen en delen good practices. Er is een uitgebreid programma van sprekers en praktische workshops om kennis te maken met AI of om je verder in AI te verdiepen.
Verder lezen ›
19
sep

Werksessie Esis en basisvaardigheden

donderdag 19 september 2024
In deze sessie nemen we je mee in de nieuwste ontwikkelingen van Esis. We laten zien hoe het dashboard management werkt en gaan aan de slag met analyses, o.a. aan de hand van de referentieniveaus. Uiteraard is er ruimte voor jouw vragen. 
Verder lezen ›
19
sep

Impuls Burgerschap

donderdag 19 september 2024
Op elke school wordt gewerkt aan het verbeteren van de basisvaardigheden. Om specifiek de basisvaardigheid burgerschap te versterken, heeft het projectteam Impuls Basisvaardigheden samen met de LucasAcademie het traject "Impuls Burgerschap" ontwikkeld.
Verder lezen ›
25
sep

Impuls Reken- en wiskundeonderwijs

woensdag 25 september 2024
Op elke school wordt gewerkt aan het verbeteren van de basisvaardigheden. Om specifiek de basisvaardigheden rekenen en wiskunde te versterken, heeft het projectteam Impuls Basisvaardigheden samen met de LucasAcademie het traject "Impuls Reken- en Wiskundeonderwijs" ontwikkeld.
Verder lezen ›
9
okt

Bovenbestuurlijk leernetwerk taalontwikkeling en het jonge kind

woensdag 09 oktober 2024
Tijdens deze leergang taalontwikkeling en het jonge kind word je, onder begeleiding van Expertis, in vier bijeenkomsten meegenomen in alle belangrijke taalaspecten in groep 1/2. Onderwerpen die zeker aan bod zullen komen zijn: voorbereidende leesvaardigheden, mondelinge taalvaardigheid en woordenschat, werken aan begrijpend luisteren en taalstimulering door spel. 
Verder lezen ›
9
okt

Bovenbestuurlijk Leernetwerk Meertaligheid

woensdag 09 oktober 2024
Wil je een start maken met het verbeteren van het onderwijs aan meertalige leerlingen in jouw klas en binnen jouw school? Dan is dit leernetwerk interessant voor jou! In vijf bijeenkomsten, begeleidt door Frederike Groothoff van LangWhich, komt zowel theorie aan bod als ook heel praktische voorbeelden om direct in je school of in je eigen lessen toe te passen. 
Verder lezen ›
15
okt

Visieontwikkeling Basisvaardigheid Digitale Geletterdheid

dinsdag 15 oktober 2024
Het afgelopen jaar zijn de nieuwe (concept)kerndoelen digitale geletterdheid gepresenteerd. OK&I verzorgt komend jaar twee sessies ter ondersteuning van de  visieontwikkeling voor digitale geletterdheid.    
Verder lezen ›
16
okt

Conferentie Jonge Kind: spelend leren en executieve functies

woensdag 16 oktober 2024
Hoe kun je jonge kinderen in hun rollenspel en bij onderzoeksvragen optimaal begeleiden? En hoe stimuleer je de ontwikkeling van executieve functies bij kleuters? Kom naar de conferentie Jonge kind thematisch spelend leren en executieve functies en ontdek het zelf.
Verder lezen ›
13
nov

Conferentie Basisvaardigheden: met Jelle Jolles

woensdag 13 november 2024
Laat je tijdens deze conferentie inspireren door prachtige voorbeelden uit de praktijk van onze scholen op het gebied van taal, lezen, rekenen en burgerschap. En bezoek de lezing van neuropsycholoog Jelle Jolles, over het stimuleren van taalvaardigheid om zo zelfinzicht en zelfregulatie bij leerlingen te bevorderen. 
Verder lezen ›
19
nov

Schrijfsessie "visie op digitale geletterdheid"

dinsdag 19 november 2024
De afgelopen jaren hebben al veel scholen het visiespel van SLO gespeeld met hun team. In de praktijk blijkt het soms best lastig zijn om de uiteindelijke visie op papier te zetten en toe te werken naar een doorlopende leerlijn digitale geletterdheid. Deze schrijfsessie is een vervolg op de bootcamp/ het visietraject.  
Verder lezen ›
27
nov

Werken aan passende opbrengsten met de referentieniveaus taal en rekenen 2024-2025

woensdag 27 november 2024
Scholen verschillen in leerlingpopulatie en de visie op leren en ontwikkelen. Maar elke school onderschrijft dat iedere leerling de kans moet krijgen om zijn leerpotentieel optimaal te benutten. Voor de basisvaardigheden taal en rekenen houdt dit in dat de leerling het referentieniveau moet kunnen behalen dat bij zijn leerpotentie past. 
Verder lezen ›
1
aug

Kijk je Rijk 2024-2025

vrijdag 01 augustus 2025
Een kijkje bij een ander nemen is niet alleen heel leuk, het kan ook erg nuttig en leerzaam zijn. Tijdens een Kijk-je-Rijk-activiteit wordt een school, bedrijf, organisatie of instelling bezocht. 
Verder lezen ›