LucasAcademie: een plek waar leren, ontmoeten en creëren samenkomt.
LUCAS ACADEMIE

Activiteiten PO & VO.

10
sep

Stafmodule Kwaliteitszorgcyclus

dinsdag 10 september 2024
Wil je meer weten over de kwaliteitszorgcyclus bij Lucas Onderwijs? In deze bijeenkomst nemen we je mee langs de PDCA cyclus en bespreken we een overzicht van documenten en tools die voor jouw school relevant zijn met betrekking tot de kwaliteitszorg. 
Verder lezen ›
11
sep

Hoe krijg ik ze mee? (Oriëntatie op management - verdieping)

woensdag 11 september 2024
HOE krijg je ze mee? Dat is een belangrijke vraag als jij iets op school wilt veranderen. Want veranderen doe je nooit alleen en als je mensen niet meekrijgt, dan lukt het niet. In dit leertraject gaan we op zoek naar antwoorden op de vraag: ‘Hoe krijg je ze mee?’, en wat jouw rol is bij een succesvolle verandering.
Verder lezen ›
23
sep

Stafmodule Basistraining onderwijsfinanciën

maandag 23 september 2024
Heb jij behoefte aan meer inzicht in de financiën van jouw school? Deze basistraining voor (startende) schoolleiders in het PO en VO kan je daarbij helpen. Je bent ook welkom als je behoefte hebt aan een opfrisser op dit vlak.
Verder lezen ›
25
sep

Crisistraining, de eerste stappen bij een crisis 2024-2025

woensdag 25 september 2024

Schoolleiders kunnen geconfronteerd worden met incidenten en calamiteiten. Binnen Lucas Onderwijs zijn er afspraken over hoe dan te handelen. Die staan in het calamiteitenplan. Het trainen van omgaan met deze situaties is een voorwaarde voor het goed afhandelen van een calamiteit.


Verder lezen ›
26
sep

Van Conflict naar Samenwerking: conflictmanagement

donderdag 26 september 2024
Op iedere school spelen conflicten, onvermijdelijk maar beheersbaar. Van meningsverschillen tussen leerlingen, spanningen onder het personeel en zorgen van ouders. Onopgeloste conflicten leiden tot ontevredenheid en lagere productiviteit. Dit benadrukt de noodzaak voor effectieve conflictoplossingsvaardigheden.
Verder lezen ›
26
sep

Masterclass Van Speelbal Naar Jongleur

donderdag 26 september 2024
Ontdek de kracht van soft controls! Welke soft controls kun je inzetten om met de hoeveelheid ballen die je in de lucht hebt te houden om te gaan? Wat is jouw repertoire? Waar heb je affiniteit mee en hoe maak je daarin keuzes? 
Verder lezen ›
7
okt

Stafmodule Kwaliteitszorgcyclus

maandag 07 oktober 2024
Wil je meer weten over de kwaliteitszorgcyclus bij Lucas Onderwijs? In deze bijeenkomst nemen we je mee langs de PDCA cyclus en bespreken we een overzicht van documenten en tools die voor jouw school relevant zijn met betrekking tot de kwaliteitszorg. 
Verder lezen ›
7
nov

Stafmodule Contract- & Leveranciersmanagement (CLM)

donderdag 07 november 2024
Voor (decentrale) contracten heeft de school zelf een medewerker met de rol van contractmanager. Meestal is dit de directeur, maar deze rol kan ook bij een andere collega belegd zijn. Als contractmanager is het jouw taak om al deze leveranciers en contracten goed te managen. Om je hierbij te helpen, geven wij je tips en tricks hoe je dit het beste aan kan pakken.
Verder lezen ›
12
nov

Stafmodule Kwaliteitszorg: NCO rapportage

dinsdag 12 november 2024

Scholen ontvangen ieder najaar een NCO rapportage. Hierin is veel informatie te vinden over de ontwikkeling en doorstroom van de leerlingen op jullie school. Hoe interpreteer ik deze gegevens en hoe zet ik deze informatie in bij de beleidsvorming van de school?


Verder lezen ›
20
nov

Intervisie startende schoolleiders in het middenmanagement

woensdag 20 november 2024
Ben je nieuw in je rol als teamleider of afdelingsleider en wil je met collega's uit andere scholen op professionele wijze ervaringen uitwisselen en vraagstukken vanuit de dagelijkse praktijk samen beantwoorden? Schrijf je dan in voor de intervisiegroep startende schoolleiders in het middenmanagement.
Verder lezen ›
27
nov

Werken aan passende opbrengsten met de referentieniveaus taal en rekenen 2024-2025

woensdag 27 november 2024
Scholen verschillen in leerlingpopulatie en de visie op leren en ontwikkelen. Maar elke school onderschrijft dat iedere leerling de kans moet krijgen om zijn leerpotentieel optimaal te benutten. Voor de basisvaardigheden taal en rekenen houdt dit in dat de leerling het referentieniveau moet kunnen behalen dat bij zijn leerpotentie past. 
Verder lezen ›
14
jan

Stafmodule Het proces van nieuwbouw

dinsdag 14 januari 2025
Een nieuw schoolgebouw staat er niet van de ene op de andere dag. Het is een traject van jaren, wat een schooldirecteur misschien maar een keer in zijn of haar carrière doorloopt. Leer meer over dit intensieve  traject waarin de projectleiders nieuwbouw van FZ nauw samenwerken met de schooldirecteur.
Verder lezen ›
4
feb

Oriëntatie op Management vo - Basis

dinsdag 04 februari 2025
Vraag jij je weleens af of een leidinggevende functie iets voor jou is? De Lucas Academie geeft je de kans om dit te onderzoeken in een oriëntatie op management.
Verder lezen ›
5
feb

Oriëntatie op Management po - Basis

woensdag 05 februari 2025
Het vormgeven van je ambitie rondom leiderschap. “Het waarmaken van je ambitie is sterk gerelateerd aan hoe je daar zelf inzit“. Vraag jij je weleens af of een leidinggevende functie iets voor jou is?
Verder lezen ›
6
feb

Workshop over Zorgplicht

donderdag 06 februari 2025
Tijdens deze bijeenkomst krijg je de laatste informatie over de zorgplicht en beantwoorden we je vragen over o.a. toelatingsbeleid, inschrijving en schorsing en verwijdering. Ook is er ruimte voor specifieke vragen uit de praktijk.
Verder lezen ›
26
mrt

Stafmodule Klachtenprocedure

woensdag 26 maart 2025
Wanneer een ouder of een medewerker ontevreden is, kan diegene een klacht indienen. Als leidinggevende is het daarom goed om te weten hoe de klachtenprocedure bij Lucas Onderwijs verloopt en wat jouw rol hierin is. Hoe ga je om met de klacht en met diegene die de klacht heeft ingediend?
Verder lezen ›
15
apr

Stafmodule Hoe bouw je een personeelsdossier op?

dinsdag 15 april 2025
Waarom moet je een personeelsdossier opbouwen en hoe doe je dat dan? Hoe ga je als werkgever om met een arbeidsconflict of disfunctionerende medewerker? Welke verplichtingen heb je als werkgever? En hoe geef je een verbetertraject vorm?
Verder lezen ›
25
jun

Training Beren op de weg, spinsels in je hoofd

woensdag 25 juni 2025
Pieker je veel, kun je moeilijk 'nee' zeggen? Raak je makkelijk gestrest of zie op tegen een lastig gesprek? Heb je last van uitstelgedrag of blokkeer je op kritieke momenten? We hebben allemaal wel eens last van stress op de werkvloer. Het is de moeite waard om te onderzoeken hoe je hiermee om kunt gaan! Alleen of met een coach.
Verder lezen ›