Stichting voor bijzonder en openbaar primair en voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden
LUCAS ACADEMIE

Activiteiten PO & VO.

5
okt

Stafmodule Het Goede Personeelsgesprek

donderdag 05 oktober 2023
In de dagelijkse praktijk en vooral tijdens het voeren van personeelsgesprekken is het de bedoeling dat je je als leidinggevende uitspreekt over het gedrag dat je ziet, in verbinding met de ander. Daarmee heb je de intentie de ander te ontwikkelen. De formele gesprekscyclus verschilt per school. Om het voeren van personeelsgesprekken binnen Lucas Onderwijs te professionaliseren bieden we de training Het Goede (personeels)Gesprek aan.
Verder lezen ›
24
okt

Stafmodule Het proces van nieuwbouw

dinsdag 24 oktober 2023
Een nieuw schoolgebouw staat er niet van de ene op de andere dag. Het is een traject van jaren, wat een schooldirecteur misschien maar een keer in zijn of haar carrière doorloopt. Leer meer over dit intensieve  traject waarin de projectleiders nieuwbouw van FZ nauw samenwerken met de schooldirecteur.
Verder lezen ›
24
okt

Uitleg begroting aan MR

dinsdag 24 oktober 2023
Voor veel startende directeuren is het vaak nog zoeken hoe je de schoolbegroting goed uitlegt aan je MR. Vertel je tot in detail of leg je uit op hoofdlijnen? Hoe ga je om met vragen die je niet goed kunt beantwoorden?
Verder lezen ›
1
nov

Intervisie startende schoolleiders in het middenmanagement

woensdag 01 november 2023
Ben je nieuw in je rol als teamleider of afdelingsleider en wil je met collega's uit andere scholen op professionele wijze ervaringen uitwisselen en vraagstukken vanuit de dagelijkse praktijk samen beantwoorden? Schrijf je dan in voor de intervisiegroep startende schoolleiders in het middenmanagement.
Verder lezen ›
6
nov

Module Kwaliteitszorg: NCO rapportage

maandag 06 november 2023

Scholen ontvangen ieder najaar een NCO rapportage. Hierin is veel informatie te vinden over de ontwikkeling en doorstroom van de leerlingen op jullie school. Hoe interpreteer ik deze gegevens en hoe zet ik deze informatie in bij de beleidsvorming van de school?

 


Verder lezen ›
9
nov

Stafmodule Contract- & Leveranciersmanagement (CLM)

donderdag 09 november 2023
Voor (decentrale) contracten heeft de school zelf een medewerker met de rol van contractmanager. Meestal is dit de directeur, maar deze rol kan ook bij een andere collega belegd zijn. Als contractmanager is het jouw taak om al deze leveranciers en contracten goed te managen. Om je hierbij te helpen, geven wij je tips en tricks hoe je dit het beste aan kan pakken.
Verder lezen ›
9
nov

Basistraining verzuimgesprekken voor leidinggevenden

donderdag 09 november 2023
Iedere leidinggevende kan te maken krijgen met verzuim door ziekte van medewerkers. Hij/zij regisseert alle acties met betrekking tot preventie, verzuim en re-integratie. Deze tweedaagse training gaat in op de beïnvloeding van het gedrag rondom ziekteverzuim.
Verder lezen ›
22
nov

Crisistraining, de eerste stappen bij een crisis

woensdag 22 november 2023

Schoolleiders kunnen geconfronteerd worden met incidenten en calamiteiten. Binnen Lucas Onderwijs zijn er afspraken over hoe dan te handelen. Die staan in het calamiteitenplan. Het trainen van omgaan met deze situaties is een voorwaarde voor het goed afhandelen van een calamiteit.


Verder lezen ›
7
dec

AFAS training over Financiën

donderdag 07 december 2023
Vanaf 1 januari 2024 gaat Lucas Onderwijs over naar AFAS, een eigentijds en vernieuwend systeem voor onze personeels- en financiële zaken. Om jou, als leidinggevenden, op weg te helpen in dit nieuwe systeem en te zorgen dat je vanaf januari hiermee kan werken, verzorgen we in december en januari trainingen.
Verder lezen ›
8
dec

AFAS training over personeelszaken

vrijdag 08 december 2023
Vanaf 1 januari 2024 gaan we over naar AFAS, een eigentijds en vernieuwend systeem voor onze personeels- en financiële zaken. Om jou, als leidinggevenden, op weg te helpen in dit nieuwe systeem en te zorgen dat je vanaf januari hiermee kan werken, verzorgen we in december en januari trainingen.
Verder lezen ›
10
jan

Social Mediatraining (basis)

woensdag 10 januari 2024

Hoe kan je social media inzetten bij het werven van personeel? Alles wat je wilt weten als je gaat starten met social media binnen jouw school komt in deze sessie naar voren.


Verder lezen ›
16
jan

Stafmodule Een gezonde en veilige leer- en werkomgeving

dinsdag 16 januari 2024
Deze master class biedt je praktische tips om stapsgewijs knelpunten aan te pakken en preventieve maatregelen te treffen om een veilige en gezonde omgeving te creëren voor zowel leerlingen als medewerkers.

 


Verder lezen ›
18
jan

Conferentie Stap voor stap richting inclusiever onderwijs

donderdag 18 januari 2024
Deze conferentie brengt schoolleiders, intern begeleiders, zorgcoördinatoren en coördinatoren passend onderwijs in het primair en voortgezet onderwijs samen met als gezamenlijk doel: een inclusievere leeromgeving creëren voor leerlingen.
Verder lezen ›
29
jan

Basistraining verzuimgesprekken voor leidinggevenden

maandag 29 januari 2024
Iedere leidinggevende kan te maken krijgen met verzuim door ziekte van medewerkers. Hij/zij regisseert alle acties met betrekking tot preventie, verzuim en re-integratie. Deze tweedaagse training gaat in op de beïnvloeding van het gedrag rondom ziekteverzuim.
Verder lezen ›
31
jan

Oriëntatie op Management po - Basis

woensdag 31 januari 2024
Het vormgeven van je ambitie rondom leiderschap. “Het waarmaken van je ambitie is sterk gerelateerd aan hoe je daar zelf inzit“. Vraag jij je weleens af of een leidinggevende functie iets voor jou is?
Verder lezen ›
1
feb

Module Inspectiebezoek: onderzoekskader/zelfevaluatie

donderdag 01 februari 2024

Om goed voorbereid te zijn op een Inspectiebezoek raden we alle scholen aan te beschikken over een actuele zelfevaluatie. In deze stafmodule wordt dit instrument toegelicht en in het tweede deel van de bijeenkomst is er tijd en ruimte dit instrument in te vullen.


Verder lezen ›
7
feb

Pitch studiebezoeken aanvragen schooljaar 24-25

woensdag 07 februari 2024
Lucas Onderwijs heeft van Erasmusplus voor de PO-scholen een accreditatie ontvangen.

Tijdens deze middag worden de mogelijkheden van de accreditatie van Erasmus+ binnen Lucas onderwijs nogmaals toegelicht.

 


Verder lezen ›
14
feb

Social Mediatraining LinkedIn en Instagram

woensdag 14 februari 2024

Deze training gaat specifiek in op de kanalen Instagram en LinkedIn. Na een korte uitleg over de kanalen gaan we in op vragen als hoe stel je jouw profiel in? Hoe kan je werken als een team? Hoe werk je met contentkalender en/of planning? 


Verder lezen ›
28
feb

Training Beren op de weg, spinsels in je hoofd

woensdag 28 februari 2024
Pieker je veel, kun je moeilijk 'nee' zeggen? Raak je makkelijk gestrest of zie op tegen een lastig gesprek? Heb je last van uitstelgedrag of blokkeer je op kritieke momenten?

We hebben allemaal wel eens last van stress op de werkvloer. Het is de moeite waard om te onderzoeken hoe je hiermee om kunt gaan! Alleen of met een coach.


Verder lezen ›
29
feb

Stafmodule Duurzaamheid en energieneutrale schoolgebouwen

donderdag 29 februari 2024
Door toe te werken naar energieneutrale schoolgebouwen bouwen we aan de toekomstbestendigheid van onze samenleving. Het verduurzamen van bestaande en nieuwe schoolgebouwen leidt tot een betere luchtkwaliteit, gereguleerde temperaturen in klaslokalen, minder CO2 uitstoot en verminderde opwarming van de aarde. 
Verder lezen ›
5
mrt

Stafmodule Het Goede Personeelsgesprek

dinsdag 05 maart 2024
In de dagelijkse praktijk en vooral tijdens het voeren van personeelsgesprekken is het de bedoeling dat je je als leidinggevende uitspreekt over het gedrag dat je ziet, in verbinding met de ander. Daarmee heb je de intentie de ander te ontwikkelen. De formele gesprekscyclus verschilt per school. Een belangrijk onderdeel daarin is werkgeluk. Om het voeren van personeelsgesprekken binnen Lucas Onderwijs te professionaliseren bieden we de training Het Goede (personeels)Gesprek aan.  
Verder lezen ›
27
mrt

Stafmodule Klachtenprocedure

woensdag 27 maart 2024
Wanneer een ouder of een medewerker ontevreden is, kan diegene een klacht indienen. Als leidinggevende is het daarom goed om te weten hoe de klachtenprocedure bij Lucas Onderwijs verloopt en wat jouw rol hierin is. Hoe ga je om met de klacht en met diegene die de klacht heeft ingediend?
Verder lezen ›
9
apr

Thijs Launspach: Asociale media

dinsdag 09 april 2024
Sociale media zijn niet meer uit ons leven weg te denken. We krijgen er allemaal mee te maken: als grootgebruiker, als casual user of als leerkracht die zich zorgen maakt om leerlingen die net iets te verslaafd zijn aan TikTok, Instagram of Twitter. Sociale platforms hebben ons leven in sommige opzichten verrijkt en leuker gemaakt, dat zeker. Maar ze hebben ook een enorme impact op onze mentale gezondheid.
Verder lezen ›
17
apr

Stafmodule Hoe bouw je een personeelsdossier op?

woensdag 17 april 2024
Waarom moet je een personeelsdossier opbouwen en hoe doe je dat dan? Hoe ga je als werkgever om met een arbeidsconflict of disfunctionerende medewerker? Welke verplichtingen heb je als werkgever? En hoe geef je een verbetertraject vorm?
Verder lezen ›
1
jun

LucasLeiderschapsTraject voor coördinatoren/MT-leden

zaterdag 01 juni 2024
Heb jij op jouw school een coördinerende rol en stuur je collega’s aan (bijvoorbeeld als coördinator van een werkgroep, lid van het MT, leerjaarcoördinator), en wil je je de komende jaren ontwikkelen richting een leidinggevende functie? Dan is het LucasLeiderschapsTraject misschien iets voor jou!
Verder lezen ›
6
jun

Spannend Schoolleiderschap - verdiepingsprogramma

donderdag 06 juni 2024
Ben je een ervaren schoolleider in het middenmanagement en heb je ambitie en potentie om eindverantwoordelijk schoolleider te worden? Wil je daarnaast je leiderschapskwaliteiten verder ontwikkelen en met andere ervaren schoolleiders reflecteren op wat jouw volgende ontwikkelstap wordt? Dan is het leertraject Spannend Schoolleiderschap – verdiepingsprogramma iets voor jou!
Verder lezen ›