Stichting voor bijzonder en openbaar primair en voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden
LUCAS ACADEMIE

Basisvaardigheden

Om goed mee te kunnen doen in de maatschappij is het belangrijk dat leerlingen bepaalde vaardigheden ontwikkelen. Het gaat daarbij onder meer om basisvaardigheden op de gebieden taal (lezen, schrijven en mondelinge taalvaardigheid), rekenen-wiskunde en burgerschap (sociale & maatschappelijke vaardigheden).

 

Het prestatieniveau van leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs op het gebied van rekenen en taal stagneert of daalt. Een toenemend percentage leerlingen verlaat het onderwijs laaggeletterd en/of laaggecijferd verlaat. Daar waar het gaat om burgerschap is er weinig tot geen zicht op de resultaten.

 

Om beter zicht te krijgen op zowel de leerlingprestaties als het onderwijs in de basisvaardigheden, heeft ook de inspectie basisvaardigheden voor de komende jaren als speerpunt aangemerkt voor alle onderwijssectoren. Binnen Lucas Onderwijs lopen verschillende trajecten en activiteiten gericht op basisvaardigheden. Daarnaast werken we samen met de Kennisrotonde om vooral evidenced informed te werken.

 

Lezen

Op het gebied van lezen lopen dit jaar een aantal interessante leergangen. In de leergang Close Reading gaan leerkrachten aan de slag om hun eigen begrijpend leesonderwijs te versterken. In de leergang technisch lezen in een doorlopende lijn wordt het leesonderwijs in de eigen groep 3 onder de loep genomen. Het gaat hierbij om didactisch handelen, een goede leesinstructie en een aanbod voor risicolezers. Naast de leergangen is er nog het Magazine Lucas Leest en zijn er diverse leernetwerken op het gebied van lezen. 

 

Magazine Lucas Leest

 

Het magazine Lucas leest staat boordevol informatie over lezen, van experts en vooral ook vol tips en ideeën uit onze scholen. Klik dan hier voor een link naar het magazine.

 

Leergang Close reading

Close reading is een verdiepende manier van begrijpend lezen waarbij de inhoud van een complexe tekst centraal staat. De leerlingen gaan op een actieve manier aan de slag gaan met de tekst. Herlezen, aantekeningen maken, samenvatten, monitoren, samenwerken, redeneren, discussiëren, en reflecteren zijn de belangrijke vaardigheden waar het hier om draait. Close Reading stelt de tekst centraal en maakt van leerlingen actieve lezers. Er wordt onderzoek gedaan  naar de opbrengsten van dit traject. Deze opbrengsten zullen breed worden gedeeld.

 

Leergang Technisch lezen

Er gaat een wereld voor de leerling open wanneer hij kan lezen. Helaas verloopt de leesontwikkeling niet bij elk kind even soepel. Met de juiste interventies kunnen leesproblemen veelal worden voorkomen of vroegtijdig worden aangepakt. Uit onderzoek blijkt dat preventief handelen de beste aanpak is tegen latere leesproblemen. Wanneer deze te laat worden opgemerkt is de achterstand vaak al niet meer in te halen. Des te meer reden om ervoor te zorgen dat de leerkrachten goed met elkaar afstemmen welke interventies ingezet worden en hoe dat wordt gedaan.  

 

Leernetwerk Taal en lezen

 

Voor meer informatie over dit leernetwerk klik hier

Leernetwerk Lucas Boekenclub

 

Voor meer inormatie over dit leernetwerk klik hier. Wil je meer weten over de boeken die de boekenclub recent heeft gelezen? Kik dan hier voor de boekverslagen.

 

Inspiratiesessie Taalbeleid

 

 

Taalvaardigheid vormt de leerling persoonlijk en sociaal, vergroot slagingskansen en vergroot de eigen belevingswereld. Tegelijkertijd zijn er berichten en onderzoeken dat de taalvaardigheid bij leerlingen in Nederland afneemt. Een goed taalbeleid op je school is dus enorm van belang. In deze inspiratiesessie nemen we leidinggevenden, zorgcoördinatoren en andere geïnteresseerden van Lucas Onderwijs mee in de wijze waarop je je Taalbeleid kunt verstevigen. 

 

Rekenen

Binnen het leernetwerk Rekenen staat bewegend leren en rekenen centraal. Wat is er in de (wetenschappelijke) literatuur bekend over bewegend leren en rekenen en hoe vertaal je dit naar concrete activiteiten? Het leernetwerk ontwikkelt een activiteitenboek dat later dit jaar beschikbaar wordt voor alle leraren van Lucas Onderwijs. Klik hier voor meer informatie over het leernetwerk rekenen. 

 

 

Burgerschap

In de Podcastserie Aan tafel bij Lucas een reeks podcatst over burgerschapsonderwijs, om scholen te helpen om tot (een aangescherpte) inrichting van het burgerschapsonderwijs te komen.‚Äč Klik hier om naar de podcasts te gaan. Informatie over burgerschapsonderwijs, waaraan je als school moet voldoen en wat er al allemaal beschikbaar is vind je op de intranetpagina Burgerschapsonderwijs

 

Samenwerking Kennisrotonde

De LucasAcademie heeft een samenwerking met de Kennisrotonde. Maandelijks besteden we in onze nieuwsbrief aandacht aan een interessante vraag (en antwoord) van de Kennisrotonde over een actueel onderwijsthema, zoals bijvoorbeeld basisvaardigheden. Ben jij op zoek naar antwoorden over basisvaardigheden of wil je zelf een vraag stellen? Kijk dan eens op de website van de Kennisrotonde.

 

 

Didactief special, de basis op orde

We zijn in Nederland bezig om de kerndoelen aan te passen, er zijn zorgen over de resultaten op het
gebied van basisvaardigheden. Het lijkt soms wat overweldigend. Toch is het belangrijk dat we werken aan heldere doelen en een sterke basis. Want als het doel helder is, kun je beter mikken!
Deze 'Didactief-special' is gemaakt in opdracht van SLO, landelijk expertisecentrum voor het curriculum. SLO creëert inzicht en overzicht in curriculumvraagstukken voor onderwijs en overheid. Meer weten? Kijk op www.slo.nl