Stichting voor bijzonder primair en voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden
LUCAS ACADEMIE

Taal en Lezen

In het leernetwerk taal en lezen worden brede onderwerpen besproken en met elkaar uitgediept. De leden bepalen met elkaar de inhoud van de bijeenkomsten. Komend schooljaar starten we met een bijeenkomst over Close reading, een verdiepende manier van begrijpend lezen waarbij de inhoud van een complexe tekst centraal staat en kinderen op een actieve manier aan de slag gaan met de tekst. Herlezen, aantekeningen maken, samenvatten, monitoren, samenwerken, redeneren, discussiëren, en reflecteren zijn belangrijke vaardigheden die hierbij centraal staan. We verkennen de manier van werken en gaan vanuit het netwerk zelf ervaring met deze methode opdoen.  Ook gaan we dit jaar in op het werken via KNAP (Krant, Nieuwsbegrip, Abc-boek, Programma).

Bijeenkomsten

Bijeenkomst 1: Close reading, een introductie

Er zijn nieuwe inzichten die laten zien dat begrijpend luisteren en lezen anders aangepakt kan worden door gebruik te maken van prentenboeken en teksten die complex en toch interessant zijn voor kinderen. Close Reading geeft leerkrachten de mogelijkheid om samen met leerlingen een boek of tekst echt te doorgronden. Bij Close Reading gaat het om het volgende: 

 • Je werkt met een prentenboek of tekst die leerlingen uitdaagt tot nadenken
 • In je les(sen) staat de tekst centraal
 • De leerlingen lezen het boek of de tekst herhaald, verdeeld over verschillende lessen
 • Je stelt tekstgerichte vragen die leerlingen stimuleren om dieper in een tekst of prentenboek te duiken
 • Je laat leerlingen veel met elkaar praten, discussieren en schrijven over de tekst
 • De leerlingen komen tot diep tekstbegrip

Closie Reading de introductie wordt gegeven door de netwerktrekkers en krijgt een vervolg op 27 maart 2019. We richten ons op twee doelen:

 1. Nieuwe kennis over close reading, de opbouw die hoort bij Close Reading en meer zicht op de tekstgerichte vragen die gesteld kunnen worden. 
 2. Praktische ideeen hoe we onze lessen volgens de principes van Close Reading kunnen vormgeven. 


Datum: 31 oktober 2018
Tijd: 14.00 - 16.30 uur
Locatie: RKBS De Fontein, Laan van Wateringse Veld 462, Den Haag

OOL en Taal

Wetenschapsknooppunt i.s.m. het leernetwerk Taal en Lezen

Datum: 14 januari 2019
Trainer: Remke Klapwijk
Tijd: 16.00-17.45 uur
Locatie: Groen van Prinsterer, Paradijsstraat 51, Voorburg
Bijzonderheden: Doelgroep: leerkrachten groep 3-8
Kunnen leerlingen onderzoeken en ontdekken zonder taal? Is een ontwerptekening ook te zien als taal? Hoe zouden leerlingen zichzelf kunnen uitdrukken zonder taal? Taal zonder inhoud bestaat niet. Taal is nodig om met elkaar te kunnen communiceren. In deze workshop leer je hoe je lessen onderzoekend en ontwerpend leren met kleine aanpassingen bewust taalgericht kan maken door effectieve taalsteun te bieden. Door OOL wordt de motivatie en betrokkenheid van het kind gestimuleerd en dit is de basis van taal.

Elementen:

 • Taalgericht W&T onderwijs
 • Vaktaal binnen onderzoeken en ontwerpen
 • Taalachterstand (NT2)
Meld je aan

Bijeenkomst 3: Close reading, de ervaringen

Wat heeft het uitproberen van Close reading opgeleverd? Waar loop je tegen aan? Het delen van kennis en ervaringen.

Datum: 27 maart 2019
Tijd: 14.00 - 17.00 uur
Locatie: Statenkwartier, Van Beveringkstraat 29, Den Haag

Bijeenkomst 4: Evaluatie en formuleren leervragen voor volgend jaar

Ervaringen worden gedeeld over het werken met Onderzoekend en Ontwerpend leren (OOL) en Close Reading. Met elkaar formuleren we leervragen en stellen een programma op voor het leernetwerk komend schooljaar.

Datum: 13 mei 2019
Tijd: 16.00 - 18.00 uur
Locatie: Het Kristal, Henri Dunantlaan 90, Rijswijk


Meld je aan voor dit leernetwerk