Stichting voor bijzonder en openbaar primair en voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden
LUCAS ACADEMIE

Rekenen

“Delen is een pluspunt”

 

In het leernetwerk rekenen gaan leerkrachten met elkaar in gesprek over actuele onderwerpen, artikelen uit bv het rekentijdschrift ‘Volgens Bartjens’, en doen soms een onderzoekje in de eigen klas waarvan we de ervaringen met elkaar delen.

 

 

In 4 bijeenkomsten per jaar behandelen we een aantal onderwerpen die in overleg met de deelnemers, gekozen zijn. Dit netwerk bestaat uit een aantal enthousiaste deelnemers die de interesse voor het rekenonderwijs delen. Ben jij leerkracht, rekencoördinator, intern begeleider of remedial teacher en vind jij het ook interessant om dieper op rekenonderwijs in te gaan? Sluit je dan bij ons aan. Wij vragen wel om een actieve deelname zoals aan- en/of afmelden voor de bijeenkomsten en het lezen van mogelijke artikelen ter voorbereiding van een bijeenkomst.

 

Het onderwerp van dit jaar is “Bewegend leren”. Ook bij andere Leernetwerken is er belangstelling voor dit onderwerp. Het is de bedoeling dat er dit schooljaar vanuit de Lucasacademie een grote lezing over dit onderwerp zal komen.

 

Voor de bijeenkomsten van het Leernetwerk Rekenen hebben we gekozen voor de volgende opzet: In 4 bijeenkomsten zullen de deelnemers met elkaar een document samenstellen met daarin per leerjaar meerdere bewegingsactiviteiten die met een groep uitgevoerd kunnen worden en direct, zonder al te veel voorbereiding uit te voeren zijn.

 

 

Bijeenkomsten

Leernetwerk Rekenen (bijeenkomst 1)

Agenda van deze bijeenkomst is:

 • Deelnemers krijgen het boekje “Bewegend leren, een praktische handleiding voor het basisonderwijs” uitgereikt
 • Stukje theorie over bewegend leren
 • Deelnemers bepalen kaders hoe ze activiteiten gaan vormgeven en aan welke voorwaarden ze moeten voldoen. 
 • Leerjaren 3 t/m 8 worden verdeeld over de deelnemers.

Datum: 03 november 2021
Tijd: 13.30 - 16.00 uur
Locatie: SBO Pastoor van Ars

Leernetwerk Rekenen (bijeenkomst 2)

Agenda van deze bijeenkomst is:

 • Met elkaar voortgang bespreken van het samenstellen van de bewegingsactiviteiten

 • Bewegingsactiviteiten uitwisselen en van elkaar uitproberen.


Datum: 19 januari 2022
Tijd: 13.30 - 16.00 uur
Locatie: Basisschool Het Kristal

Leernetwerk Rekenen (bijeenkomst 3)

Agenda van deze bijeenkomst is:

 • Met elkaar voortgang bespreken van het samenstellen van de bewegingsactiviteiten.

 • Afhankelijk wanneer de lezing is geweest opgedane kennis meenemen in het opstellen van ons document.

 • Bewegingsactiviteiten uitwisselen en van elkaar uitproberen.


Datum: 16 maart 2022
Tijd: 13.30 - 16.00 uur
Locatie: Basisschool De Oase

Leernetwerk Rekenen (bijeenkomst 4)

Agenda van deze bijeenkomst is:

 • Presenteren en afsluiten document bewegingsactiviteiten.

 • Rekenen.


Datum: 18 mei 2022
Tijd: 13.30 - 16.00 uur
Locatie: Kindcentrum Bamboe


Aanmelden voor dit leernetwerk

Wil je je aanmelden voor het reguliere netwerk? Meld je dan hieronder aan.
Meld je aan