Stichting voor bijzonder en openbaar primair en voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden
LUCAS ACADEMIE

Training werken aan passende opbrengsten met de referentieniveaus taal en rekenen 2024-2025

woensdag 27 november 2024
Scholen verschillen in leerlingpopulatie en de visie op leren en ontwikkelen. Maar elke school onderschrijft dat iedere leerling de kans moet krijgen om zijn leerpotentieel optimaal te benutten. Voor de basisvaardigheden taal en rekenen houdt dit in dat de leerling het referentieniveau moet kunnen behalen dat bij zijn leerpotentie past. 

Zo kan de leerling met een goede basis de overstap naar het vo maken en behaalt de school de onderwijsresultaten die passen bij de wettelijke vereiste en en bij de eigen ambities. In deze bijeenkomst staat het werken met de referentieniveaus centraal, die een hulpmiddel zijn om een passend onderwijsprogramma te bieden aan alle leerlingen op school. Tjdens de training komen de volgende onderdelen aan bod: 

 

Doorgaande leerlijn met de referentieniveaus taal en rekenen

Wat houden de referentieniveaus taal en rekenen in en hoe kunnen ze een hulpmiddel zijn om de doorgaande leerlijn op school van groep 1 tot 8 vorm te geven? 

 

Het onderwijsresultatenmodel

De referentieniveaus zijn het uitgangspunt bij de beoordeling van de leerresultaten door de Onderwijsinspectie. Hoe ziet het onderwijsresultatenmodel eruit? 

 

Aan de slag met gegevens over de eigen school

Wat betekenen de schoolweging, spreidingsgetal en signaleringswaarden voor de school? Hoe zien de opbrengsten van de school eruit? 

 

Korte introductie in het werken in leerroutes en zicht op ontwikkeling

Welke stappen zijn nodig om een passend onderwijsprogramma in te richten met de referentieniveaus als onderdeel? Hoe kun je de ontwikkeling van leerlingen volgen?Let op: er zijn twee identieke sessies. Je kunt je voor training 1 òf training 2 inschrijven.Leervoorkeuren

Lees meer over 'Voorkeuren van leren'
Participeren
Participeren
Kennis verwerven
Kennis verwerven
Oefenen
Oefenen

Bijeenkomsten

Referentietraining (groep 1)

Datum: 27 november 2024
Trainer: Helder Advies
Tijd: 13.00-16.00
Locatie: Bureau Lucas Onderwijs, Saffierhorst 105, Den Haag
Doelgroep: Schoolleiders, IB-ers en leerkrachten po van Lucas Onderwijs
Kosten: Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten voor de deelnemers verbonden. 
Annuleren: Annuleren kan tot 2 weken tevoren. Bij niet tijdig annuleren worden kosten doorberekend. 
Meld je aan

Referentietraining (groep 2)

Datum: 07 maart 2025
Trainer: Helder Advies
Tijd: 13.00-16.00
Locatie: Bureau Lucas Onderwijs, Saffierhorst 105 Den Haag
Doelgroep: Schoolleiders, IB-ers en leerkrachten po van Lucas Onderwijs
Kosten: Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten voor de deelnemers verbonden. 
Annuleren: Annuleren kan tot 2 weken tevoren. Bij niet tijdig annuleren worden kosten doorberekend. 
Meld je aan