Stichting voor bijzonder en openbaar primair en voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden
LUCAS ACADEMIE

Opleiding tot onderwijsondersteuner niveau 2 i.s.m. Hogeschool Fontys - LET OP GEANNULEERD!

maandag 23 mei 2022
Wil jij je professioneel ontwikkelen en je werkzaamheden binnen je school te verstevigen? Volg dan de opleiding tot onderwijsondersteuner niveau 2! We organiseren deze tweejarige opleiding bij voldoende deelnemers incompany op onze scholen in Den Haag. LET OP: DEZE BIJEENKOMST IS DOOR PRIVEOMSTANDIGEHEDEN GEANNULEERD!

 

Wat is een onderwijsondersteuner Niveau 2?                                                                                   

Onderwijsondersteuner Niveau 2 is een functieaanduiding op MBO+ niveau. Deze geeft je de verklaring van bekwaamheid, om zelfstandig voor een groep te staan zonder directe begeleiding van een docent. De docent blijft wel eindverantwoordelijke voor de inhouden van de lessen en resultaten en de beoordelingen van de leerlingen. 

 

Invulling van de opleiding

Over een periode van twee schooljaren worden in totaal zes inhoudelijke modules aangeboden. De bijeenkomsten zijn 2-wekelijks op maandagavonden van 16.30u. tot 20.00u. Er wordt een eenvoudige maaltijd aangeboden. Elke module bestaat uit 4 bijeenkomsten van 3½ uur. Eén van de modules is de ‘rode draad’; deze bestaat uit telkens een bijeenkomst tussen elke modules om de samenhang en studievoortgang vorm te geven over de twee jaar verdeeld.  

 

Portfolio                                                                                                                                   

De opdrachten die je tijdens de opleiding in de diverse modules digitaal uitwerkt, vormen samen het portfolio van jou als deelnemer. Je presenteert je ontwikkelingen in het portfolio aan het eind van het eerste jaar en tweede jaar. Daarnaast schijf je een (tussen)reflectie en ontvang je feedback van de docenten.  

 

Modules                                                                                                                                 

Het aanbod van modules wordt zoveel mogelijk in samenspraak met de deelnemers samengesteld op basis van (bijvoorbeeld) de volgende modules:

  • Gespreksvaardigheden en communicatie
  • Taal- en rekendidactiek
  • Orthopedagogisch ondersteunen
  • Omgaan met verschillen
  • Leren en Spel
  • Coachen van leerlingen

 

Belangstelling? Kom dan vrijblijvend naar de informatiemiddag op maandag 23 mei van 16.00u. tot 17.00u. op de Bernardusschool aan de Ruychrocklaan 340 in Den Haag. Meld je aan via onderstaande aanmeldknop voor deze informatiebijeenkomst. Ook voor deelnemers van de andere Haagse en Delftse besturen!

 

Heb je specifieke vragen over de opleiding? Hiervoor kun je terecht bij Angeline van der Kamp: a.vanderkamp@fontys.nl Telefoon: +31613020708. Neem gerust contact op.

Leervoorkeur

Lees meer over 'Voorkeuren van leren'
Kennis verwerven
Kennis verwerven

NPO

Lees meer over Nationaal programma onderwijs

E

Personeel

Bijeenkomst

Trainer: Angeline van der Kamp Docent Fontys Opleidingen speciale onderwijszorg (OSO) Tilburg
Locatie: LET OP: DEZE BIJEENKOMST IS DOOR PRIVEOMSTANDIGEHEDEN GEANNULEERD!
Doelgroep: Onderwijsondersteuners
Kosten: Er zijn aan het opleidingstraject kosten verbonden. De gemiddelde kosten per cursusjaar zijn bij een groep van 20 / 25 deelnemers ongeveer €1300,-. 
Bijzonderheden: Aanmelding voor de opleiding kan na de informatiebijeenkomst.
Meld je aan