Stichting voor bijzonder en openbaar primair en voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden
LUCAS ACADEMIE

Training voor docenten met coördinerende taken in het Praktijkonderwijs

woensdag 19 januari 2022
Ben jij docent op een praktijkschool en heb je coördinerende taken? Ben je bijvoorbeeld 

leerjaarcoördinator, profielcoördinator, stage-coördinator of vakgroep-voorzitter? Waarschijnlijk moet je nu je directe collega’s aansturen. Dit vraagt om een andere rol en andere vaardigheden. 

 

Doelen van deze training:

 • met vertrouwen in eigen kunnen zelfstandig handelen;
 • eigen doelen en leervragen formuleren en reflecteren op de ontwikkeling;
 • heldere verwachtingen naar anderen uitspreken;
 • omgaan met eigen reactiepatronen en overtuigingen;
 • de cirkel van invloed en betrokkenheid hanteren m.b.t. het eigen handelen;
 • inzicht in teamdynamiek en daarop inspelen;
 • veranderingsprocessen initiëren en begeleiden;
 • bijdragen aan een feedback-cultuur;
 • planmatig werken volgens de PDCA cyclus (Plan-Do-Check-Act);
 • ideeën, plannen en voorstellen toetsen aan het jaarplan en prioriteiten stellen;
 • intervisie toepassen op complexere vraagstukken;
 • verbinding tussen de praktijkscholen, leren van elkaar.

  

Opzet:

 

De training bestaat uit vijf bijeenkomsten van vier uur. Tijdens elke bijeenkomst besteden we kort aandacht aan een theorie, die we vervolgens vertalen naar toepassingen in je eigen praktijksituatie. Je houdt gedurende de training een logboek bij waarin jouw doelen en leervragen worden verwerkt. Deze koppel je aan de aangeboden theorie en oefeningen. In een aantal bijeenkomsten is er ook ruimte voor intervisie.

 

Planning en lokatie

Datum Tijd Onderwerpen Locatie
19 januari

15.30 - 16.30 u

Kennismaking, uitleg & input

 

Online
16 februari  13.00 - 17.00 u Persoonlijk leiderschap deel 1&2 Esloo college
15 maart 13.00 - 17.00 u Teamdynamiek

Stanislas krakeel

19 april 13.00 - 17.00 u Planmatig werken deel 1 Praktijkcollege Zoetermeer
19 mei 13.00 - 17.00 u Planmatig werken deel 2 Hofstedecollege


Leervoorkeuren

Lees meer over 'Voorkeuren van leren'
Kennis verwerven
Kennis verwerven
Oefenen
Oefenen

NPO

Lees meer over Nationaal programma onderwijs

F

Randvoorwaarden

Bijeenkomst

Trainer: Joukje Dam, bovenschools trainer en coach en Wilbert van de Beukering, schoolleider Hofstede Praktijkschool
Tijd: 13.00 - 17.00u (Let op: eerste bijeenkomst is van 15.30- 16.30 online!)
Locatie: Wisselend op onze Praktijkscholen of online, zie schema hierboven
Doelgroep: Docenten in het Praktijkonderwijs met coördinerende taken
Kosten: Er zijn voor de deelnemers geen kosten aan deze training verbonden.
Annuleren: Annuleren kan tot twee weken van tevoren kosteloos. Daarna zal er bij de school de door ons gemaakte kosten in rekening worden gebracht.
Meld je aan