Stichting voor bijzonder en openbaar primair en voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden
LUCAS ACADEMIE

Nationaal programma onderwijs

Om scholen te ondersteunen bij het Nationaal Programma Onderwijs, worden er vanuit Lucas Onderwijs verschillende bijeenkomsten georganiseerd voor het po en vo. De bijeenkomsten zijn bedoeld om kennis te delen en ideeën met elkaar uit te wisselen, inspiratie op te doen en (eventueel) afspraken met elkaar te maken.

 

De bijeenkomsten tot de zomer zijn vooral bedoeld voor schooleiders/mt en staan in het teken van:

 • Het in kaart brengen van de (eventuele) achterstanden - de schoolscan
 • Het vertalen van de ‘menukaart’ van OCW naar de school-specifieke context
 • Het ontwikkelen van een School Programma

 

Na de zomer organiseert de LucasAcademie allerlei activiteiten voor leraren gericht op gekozen interventies. 

Een overzicht van deze activiteiten vind je hier.

 

Om scholen inzicht te bieden in de interventies op de menukaart van OCW, heeft Lucas Onderwijs een overzichtskaart gemaakt met daarop alle interventies. ​​​​​​Daarnaast heeft Lucas Onderwijs een aantal themasessies voor het primair en het voortgezet onderwijs georganiseerd die in het teken stonden van de interventies op de menukaart. De presentaties van alle themasessies zijn terug te vinden op intranet

 

Om scholen te ondersteunen bij het opstellen van een Schoolprogramma voor het Nationaal Programma Onderwijs, worden er vanuit Lucas Onderwijs een aantal schrijf- en feedbacksessies georganiseerd. Deze sessies worden gezamenlijk voor het primair en het voortgezet onderwijs georganiseerd en vinden plaats op:

 

 • Schrijf- en feedbacksessie 1
  17 juni, van 09.00 tot 12.00 uur
  Aanmelden is helaas niet meer mogelijk
 • Schrijf- en feedbacksessie 2
  22 juni, van 13.00 tot 16.00 uur
  Aanmelden kan via deze LINK
 • Schrijf- en feedbacksessie 3
  24 juni, van 09.00 tot 12.00 uur
  Aanmelden kan via deze LINK

 

In de schrijf- en feedbacksessies krijgen scholen een format aangereikt voor het ontwikkelen van hun Schoolprogramma. Dit format is bedoeld als hulpmiddel en kan vrijblijvend worden gebruikt door scholen.