Stichting voor bijzonder en openbaar primair en voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden
LUCAS ACADEMIE

Inductieprogramma studenten Lucas Onderwijs

dinsdag 24 oktober 2023
Speciaal voor studenten die stagelopen bij Lucas Onderwijs biedt de LucasAcademie een eigen programma. Als student is dit de plek om je verder te verdiepen, andere studenten te ontmoeten en kennis te maken met de LucasAcademie waar collega's van Lucas Onderwijs zich verder professionaliseren.

Er is een aanbod gemaakt gericht op jou als student, aansluitend bij waar je bent in jouw opleiding. Je kunt je inschrijven voor die bijeenkomst die voor jou interessant is. Je mag ook gebruik maken van de rest van het aanbod van de LucasAcademie.

Leervoorkeuren

Lees meer over 'Voorkeuren van leren'
Kunst afkijken
Kunst afkijken
Participeren
Participeren
Kennis verwerven
Kennis verwerven
Oefenen
Oefenen

Bijeenkomsten

Inductie studenten Lucas Onderwijs: Bijeenkomst: Kijk je Rijk

Binnen ons bestuur krijg je de gelegenheid om een kijkje te nemen op andere scholen. Je draait een ochtend mee met andere studenten en leerkrachten en verdiept je in een centraal thema. Je maakt op deze manier kennis met onze speciaal onderwijsscholen, maar verrijkt ook je kennis en krijgt antwoorden en tools op vragen waar jij nieuwsgierig naar bent of waar je misschien tegenaan loopt in je stageklas.

Er zijn meerdere momenten in het jaar dat er een Kijk je Rijk wordt georganiseerd. Kijk hier voor de mogelijkheden. 
Inductie studenten Lucas Onderwijs: Instructiemodel EDI

Tijdens deze bijeenkomst gaan we in op twee onderwerpen die veel met elkaar te maken hebben. Het instructiemodel EDI en werkvormen die je kunt gebruiken tijdens je lessen. Hoe houd jij je les dynamisch en effectief en welke werkvormen kun je daarvoor gebruiken? Op de Hogeschool worden de didactische werkvormen uitvoerig besproken, maar er is meer. Tijdens deze bijeenkomst ga je aan de slag met verschillende werkvormen die jij kunt gaan toepassen tijdens je stage; coöperatieve werkvormen, activerende werkvormen en werkvormen waarbij de leerlingen bewegend aan het leren zijn.

Datum: 24 oktober 2023
Trainer: Stefan Stoeken
Tijd: 15.30-17.30
Locatie: volgt
Doelgroep: studenten leerjaar 1 t/m 4
Kosten: Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten voor de deelnemers verbonden. 
Annuleren: Annuleren kan kosteloos tot uiterlijk een week tevoren. Daarna wordt 25 euro bij de school in rekening gebracht. 
Helaas, inschrijven is niet meer mogelijk.

Inductie studenten Lucas Onderwijs: Afstuderen binnen Lucas Onderwijs vanuit Hogeschool Leiden

Je gaat of bent aan het afstuderen op een school van Lucas Onderwijs. In deze periode komt er veel op je af en zijn er vast ook heel veel vragen. Tijdens deze korte bijeenkomst nemen we je mee in hoe het er voor jou echt uit gaat zien en laten we net afgestudeerde leerkrachten aan het woord hoe voor hen die tijd was en wat ze heeft geholpen om er een mooie tijd van te maken. Daarnaast is er ook een stagebegeleider en wellicht een SLB-er aanwezig.

Datum: 16 januari 2024
Trainer: Maartje van Groningen
Tijd: 15.30-17.30
Locatie: Kindcentrum Balans
Doelgroep: LIO en afstudeerfase studenten Hogeschool Leiden
Kosten: Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten voor de deelnemers verbonden. 
Annuleren: Annuleren kan kosteloos tot uiterlijk een week tevoren. Daarna wordt 25 euro bij de school in rekening gebracht. 
Helaas, inschrijven is niet meer mogelijk.

Inductie studenten Lucas Onderwijs: Oudergesprekken

Als leerkracht heb je niet alleen te maken met je leerlingen uit je groep, ook de ouders zijn een belangrijke schakel. Tijdens deze bijeenkomst verdiepen we ons in welke gesprekken er allemaal zijn. We staan stil bij een goede voorbereiding en opbouw van een gesprek en wat er van jou wordt verwacht als leerkracht. We delen niet alleen kennis, maar gaan ook aan de slag met een trainingsacteur.

Datum: 23 januari 2024
Trainer: Charmila Maassen
Tijd: 15.30-17.30
Locatie: Bureau Lucas Onderwijs, Saffierhorst 105 Den Haag
Doelgroep: 2e 3e 4e-jaars studenten (maar alle studenten zijn welkom)
Kosten: Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten voor de deelnemers verbonden. 
Annuleren: Annuleren kan kosteloos tot uiterlijk een week tevoren. Daarna wordt 25 euro bij de school in rekening gebracht. 
Helaas, inschrijven is niet meer mogelijk.

Inductie studenten Lucas Onderwijs: Snappet

Een bijeenkomst met aandacht voor het systeem Snappet waarmee gewerkt wordt binnen Lucas Onderwijs.

 

Hoe werk je als leerkracht met Snappet en wat doe je met de informatie uit het systeem tijdens de verwerking en na de les? Leer tijdens deze bijeenkomst beter kijken naar het systeem zodat je het kan gebruiken in je voorbereiding voor je lessen en je doelen kan bijstellen en differentiatie beter kan toepassen en inzetten.Datum: 21 maart 2024
Trainer: Snappetcoaches van Lucas Onderwijs en Maartje van Groningen
Tijd: 15.30-17.30
Locatie: Bureau Lucas Onderwijs, Saffierhorst 105 Den Haag
Doelgroep: studenten leerjaar 1 t/m 4
Kosten: Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten voor de deelnemers verbonden. 
Helaas, inschrijven is niet meer mogelijk.

Inductie studenten Lucas Onderwijs: Passend onderwijs

Tijdens je stage zal je ontdekken dat er veel verschillen zijn tussen de leerlingen in jouw groep. Leerlingen die sneller gaan, bijzonder gedrag laten zien, moeite hebben met de stof en niet goed meekomen met de rest van de klas, maar ook leerlingen met een zichtbare uitdaging. Hoe ga je daarmee om als leerkracht en wat is er voor deze leerlingen geregeld? Tijdens deze bijeenkomst word je geïnformeerd over Passend Onderwijs voor deze leerlingen.

Datum: 09 april 2024
Trainer: volgt
Tijd: 15.30-17.30
Locatie: SBO het Avontuur, Windjammersingel 80 Den Haag
Doelgroep: Studenten leerjaar 2 t/m 4, maar iedereen is welkom
Kosten: Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten voor de deelnemers verbonden. 
Helaas, inschrijven is niet meer mogelijk.