Stichting voor bijzonder en openbaar primair en voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden
LUCAS ACADEMIE

Crisistraining, de eerste stappen bij een crisis

woensdag 22 november 2023

Schoolleiders kunnen geconfronteerd worden met incidenten en calamiteiten. Binnen Lucas Onderwijs zijn er afspraken over hoe dan te handelen. Die staan in het calamiteitenplan. Het trainen van omgaan met deze situaties is een voorwaarde voor het goed afhandelen van een calamiteit.Deze training voor schoolleiders is praktisch van aard, maar begint met theorie over crisismanagement in vogelvlucht. Wat maakt dit anders dan reguliere besluitvorming? Hoe taxeer je een situatie en hoe ziet de crisisorganisatie van Lucas Onderwijs eruit? Wat zijn de rollen en taken van de schoolleiders bij crisissituaties.

Daarna ga je in groepjes aan de slag met een casus van een (potentiële) crisis. Wat doe je in dat geval als eerste? Is dit een crisis? Wie zijn -of voelen zich- betrokken? We sluiten af met tips voor een gesprek met de media. Het is geen mediatraining, maar hiermee bieden we vooral inzicht in wat in zo’n eerste gesprek de valkuilen zijn en hoe je die kunt voorkomen (of omzeilen.) Deze training is een must voor iedere schoolleider!

Let op: er zijn vier dezelfde sessies gepland. Je kunt je voor een van de vier sessies hieronder aanmelden. Leervoorkeuren

Lees meer over 'Voorkeuren van leren'
Participeren
Participeren
Kennis verwerven
Kennis verwerven
Oefenen
Oefenen

Bijeenkomsten

Crisistraining 1

Datum: 22 november 2023
Tijd: 09.00-13.00uur
Locatie: Esloo college, Noordpolderkade 167 Den Haag
Doelgroep: po en vo directeuren/schoolleiders van Lucas Onderwijs
Kosten: Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten voor de deelnemers verbonden.
Annuleren: Bij niet tijdig annulering kunnen kosten doorberekend worden!
Helaas, inschrijven is niet meer mogelijk.

Crisistraining 2

Datum: 01 december 2023
Tijd: 09.00-13.00uur
Locatie: Bureau Lucas Onderwijs, Saffierhorst 105 Den Haag
Doelgroep: po en vo directeuren/schoolleiders van Lucas Onderwijs
Kosten: Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten voor de deelnemers verbonden.
Annuleren: Bij niet tijdig annulering kunnen kosten doorberekend worden!
Helaas, inschrijven is niet meer mogelijk.

Crisistraining 3

Datum: 20 maart 2024
Tijd: 09.00-13.00uur
Locatie: Bureau Lucas Onderwijs, Saffierhorst 105 Den Haag
Doelgroep: po en vo directeuren/schoolleiders van Lucas Onderwijs
Kosten: Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten voor de deelnemers verbonden.
Annuleren: Bij niet tijdig annulering kunnen kosten doorberekend worden!
Helaas, inschrijven is niet meer mogelijk.

Crisistraining 4

Datum: 22 maart 2024
Tijd: 09.00-13.00uur
Locatie: Bureau Lucas Onderwijs, Saffierhorst 105 Den Haag
Doelgroep: po en vo directeuren/schoolleiders van Lucas Onderwijs
Kosten: Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten voor de deelnemers verbonden.
Annuleren: Bij niet tijdig annulering kunnen kosten doorberekend worden!
Helaas, inschrijven is niet meer mogelijk.