Stichting voor bijzonder en openbaar primair en voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden
LUCAS ACADEMIE

Stafmodule Kwaliteitszorgcyclus

vrijdag 15 september 2023
Wil je meer weten over de kwaliteitszorgcyclus bij Lucas Onderwijs? In deze online bijeenkomst nemen we je mee langs de PDCA cyclus en bespreken we een overzicht van documenten en tools die voor jouw school relevant zijn met betrekking tot de kwaliteitszorg. 

Zowel in het PO als in het VO is de schoolleider integraal verantwoordelijk voor de school. Daaronder verstaan we verantwoordelijkheid voor het beleid en de kwaliteit van het onderwijs op de school en voor het beleid op het gebied van organisatie, personeel, financiën en beheer. Het stelsel van kwaliteitszorg van Lucas Onderwijs is ingebed in een kwaliteitscyclus (PDCA) en richt zich op de brede kwaliteitsambitie van de organisatie. Kwaliteitszorg krijgt primair vorm op schoolniveau; op regio-/bestuursniveau bestaat dit uit instrumenten en maatregelen die de kwaliteit op schoolniveau ondersteunen, stimuleren en helpen verbeteren.


Tijdens het webinar is er ook even de tijd (enkele van) deze Tools te bekijken en vragen te stellen.

 Kijk vast op onze intranetpagina voor meer informatie: Onderwijskwaliteit (sharepoint.com)Leervoorkeuren

Lees meer over 'Voorkeuren van leren'
Kennis verwerven
Kennis verwerven
Online
Online

Bijeenkomst

Trainer: Rebecca Schoon en Rosa du Pre van afdeling OK&I
Tijd: 10.00-11.30 uur
Locatie: online, de toegangslink volgt uiterlijk een dag tevoren
Doelgroep: (startende) schoolleiders po en vo bij Lucas Onderwijs
Kosten: Aan deze bijeenkomsten zijn geen kosten voor de deelnemer verbonden. 
Meld je aan