Stichting voor bijzonder en openbaar primair en voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden
LUCAS ACADEMIE

Stafmodule Opstellen van een beleidsrijke (meerjaren)begroting

donderdag 30 november 2023
Tijdens deze training doe je nieuwe kennis op over de (meerjaren)begroting of ga je in de herhaling. Leer d.m.v. theorie en praktijkgerichte casussen hoe een beleidsrijke begroting wordt opgesteld. 

Leerdoelen:
  • Vertrouwd raken met het opstellen van een (meerjaren)begroting d.m.v. een praktijkcasus
  • Vertrouwd raken met het vertalen van koersbeweging/kaderbrief naar het schoolplan en de eigen (meerjaren)begroting:
  • Wat zijn de belangrijkste thema's in de Koersbeweging en de kaderbrief.
  • Welke financiële middelen zijn wel en niet beïnvloedbaar en hoe vertalen de directeuren de belangrijkste thema's naar geld?
  • Hoe komen directeuren van een beleidsarme naar een beleidsrijke begroting, rekening houdend met de reguliere kosten en de risico's?
  • Vertrouwd raken met het vertalen van de strategische thema's naar geld
  • Vertrouwd raken met het identificeren en mitigeren van de risico's van de eigen school
  • Feedback ontvangen op de eigen schoolbegroting

 Leervoorkeuren

Lees meer over 'Voorkeuren van leren'
Kennis verwerven
Kennis verwerven
Oefenen
Oefenen

Bijeenkomst

Trainer: Nico Olsthoorn (RMB-er LVODH)
Tijd: 13.00 - 17.00 uur, met aansluitende borrel
Locatie: Lucas Onderwijs, Saffierhorst 105, Den Haag
Doelgroep: Schoolleiders en MT-leden
Kosten: Er zijn voor de deelnemers geen kosten verbonden aan deze activiteit.
Annuleren: Annulering tot 1 week voor de bijeenkomst is kosteloos, hierna zal €25,- in rekening worden gebracht bij de school voor reeds gemaakte kosten.
Meld je aan