Stichting voor bijzonder primair en voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden
LUCAS ACADEMIE

Teamtrajecten

 

De Lucas Academie richt zich naast individuele activiteiten ook op teamtrajecten in een school. Het gaat hierbij om trajecten die op meerdere scholen plaatsvinden en waarbij boven- en tussenschools geleerd wordt van elkaar. 

Op dit moment lopen er twee trajecten: de Lucas Innovatie Bootcamp voor po en vo en de Pilot formatief evalueren in het vo.

 

 

 

Tijdens de Innovatie Bootcamp leer je aan de hand van Design 

Thinking nieuwe oplossingen te vinden voor bestaande uitdagingen. De bootcamp volg je met mnimaal drie leraren uit het team. De directeur is nauw betrokken. Meer informatie over de bootcamp vind je HIER

 

 

 

 

In september 2019 start de Pilot Formatief Evalueren in het vo. Deze pilot helpt docenten een positieve impuls te geven om formatief evalueren in te bedden in de dagelijkse lespraktijk. Speciaal voor teams die graag willen toewerken naar het creëren van meer eigenaarschap, betrokkenheid en zelfsturing bij leerlingen. Drie van onze Lucas scholen nemen deel aan de pilot. Meer informatie hierover vind je HIER

 

 

 

Wil jij komend schooljaar graag met nieuwe technologie aan de slag in de klas, maar is het op school nog niet beschikbaar? Maak gebruik van de mogelijkheden van Edu-Explore en meld jouw school nu aan voor het nieuwe schooljaar. Meer informatie vind je HIER.