LucasAcademie: een plek waar leren, ontmoeten en creƫren samenkomt.
LUCAS ACADEMIE

Activiteiten PO & VO.

5
sep

Begeleiden van nieuwkomers op school

donderdag 05 september 2024
Geef je les in een groep waar nieuwkomers zitten? Dan is dit traject iets voor jou. Leer meer over hoe je het taalverwervingsproces en de sociaal-emotionele ontwikkeling stimuleert. En vergroot je kennis over meertaligheid, cultuurverschillen en het begeleiden van leerlingen met trauma.
Verder lezen ›
5
sep

Begeleiden van nieuwkomers op school (OOP)

donderdag 05 september 2024
Geef je les aan een groep waar nieuwkomers zitten? Dan is dit traject iets voor jou. Leer meer over hoe je het taalverwervingsproces en de sociaal-emotionele ontwikkeling stimuleert. En vergroot je kennis over meertaligheid, cultuurverschillen en het begeleiden van leerlingen met trauma.
Verder lezen ›
9
okt

Bovenbestuurlijk leernetwerk taalontwikkeling en het jonge kind

woensdag 09 oktober 2024
Tijdens deze leergang taalontwikkeling en het jonge kind word je, onder begeleiding van Expertis, in vier bijeenkomsten meegenomen in alle belangrijke taalaspecten in groep 1/2. Onderwerpen die zeker aan bod zullen komen zijn: voorbereidende leesvaardigheden, mondelinge taalvaardigheid en woordenschat, werken aan begrijpend luisteren en taalstimulering door spel. 
Verder lezen ›
9
okt

Bovenbestuurlijk Leernetwerk Meertaligheid

woensdag 09 oktober 2024
Wil je een start maken met het verbeteren van het onderwijs aan meertalige leerlingen in jouw klas en binnen jouw school? Dan is dit leernetwerk interessant voor jou! In vijf bijeenkomsten, begeleidt door Frederike Groothoff van LangWhich, komt zowel theorie aan bod als ook heel praktische voorbeelden om direct in je school of in je eigen lessen toe te passen. 
Verder lezen ›
13
nov

Conferentie Basisvaardigheden: met Jelle Jolles

woensdag 13 november 2024
Laat je tijdens deze conferentie inspireren door prachtige voorbeelden uit de praktijk van onze scholen op het gebied van taal, lezen, rekenen en burgerschap. En bezoek de lezing van neuropsycholoog Jelle Jolles, over het stimuleren van taalvaardigheid om zo zelfinzicht en zelfregulatie bij leerlingen te bevorderen. 
Verder lezen ›
27
nov

Werken aan passende opbrengsten met de referentieniveaus taal en rekenen 2024-2025

woensdag 27 november 2024
Scholen verschillen in leerlingpopulatie en de visie op leren en ontwikkelen. Maar elke school onderschrijft dat iedere leerling de kans moet krijgen om zijn leerpotentieel optimaal te benutten. Voor de basisvaardigheden taal en rekenen houdt dit in dat de leerling het referentieniveau moet kunnen behalen dat bij zijn leerpotentie past. 
Verder lezen ›