Stichting voor bijzonder primair en voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden
LUCAS ACADEMIE

Kenniswerkplaatsen

De academie is met een aantal scholen bezig met het opzetten van eigen kenniswerkplaatsen binnen Lucas Onderwijs. In een kenniswerkplaats vindt praktijkgericht onderzoek plaats, gekoppeld aan het ontwerpen van interventies voor de eigen schoolpraktijk.

 

Op dit moment wordt met 6 scholen uit het po en vo en de Lector Ouders van de Hogeschool Rotterdam gewerkt aan het opzetten van een kenniswerkplaats rondom het onderwerp ouderparticipatie.

 

 

Kenmerken van onze kenniswerkplaatsen zijn: 

  • Er wordt gewerkt aan een vraagstuk of probleem aan de hand van een systematische onderzoeks- en ontwerpcyclus.
  • Leraren ontwikkelen een passende interventie of oplossing voor een ervaren probleem of vraagstuk uit de praktijk.
  • Onderdeel van de ontwikkeling van de interventie of oplossing is het onderzoeken van het probleem of vraagstuk: is er wel een probleem? Wat is de reden van het probleem? Wat is er al bekend over dit vraagstuk? Op deze manier kan er gericht een effectieve interventie ontwikkeld worden.
  • Er wordt gewerkt met eigen data (uit de school) en (literatuur)bronnen.

 

 

Een kenniswerkplaatsteam bestaat uit meerdere subteams. Een subteam bestaat uit een aantal gemotiveerde leraren (ongeveer 3) ondersteund door hun leidinggevende van één school. Er kunnen meerdere scholen deelnemen aan de werkplaats.

 

De subteams worden bij het doorlopen van de systematische onderzoeks- en ontwerpcyclus begeleid door een onderzoeker vanuit een universiteit op hogeschool. Hierbij wordt gewerkt aan eenonderzoekende houding en onderzoeksvaardigheden, met aandacht voor kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden. Ook wordt begeleiding gegeven bij de bijbehorende kennisontwikkeling (zoeken, lezen en gebruiken van relevante literatuur).