Stichting voor bijzonder primair en voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden
LUCAS ACADEMIE

Themalijn: Van start

Van start als student

Van start als student op de PABO of op een Lerarenopleiding? Lucas Onderwijs werkt samen met verschillende hogescholen en universiteiten en biedt binnen deze samenwerking verschillende opleidingstrajecten aan:

  • Opleiden in School
  • Samenwerking met PABO’s
  • Samenwerking met Lerarenopleidingen
  • Zij-instroomtrajecten

 

Van start als leraar po/vo

Elke school van Lucas Onderwijs heeft een begeleidingsprogramma voor startende leraren: het inductieprogramma. Deze programma’s bevorderen de ontwikkeling van de startende leraren en zorgen voor binding met de school. Daarnaast is het prettig om bovenschools andere starters te ontmoeten om kennis en ervaringen te delen met gelijkgestemden. De Lucas Academie heeft hiervoor een aanbod ontwikkeld.

  • Gelukkige klas (po)
  • Peercoaching (po en vo)

 

De themalijn Van start past bij de koersthema’s ‘toekomstgericht personeelsbeleid’.

Activiteiten