Stichting voor bijzonder en openbaar primair en voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden
LUCAS ACADEMIE

Activiteiten PO & VO.

18
sep

Bovenbestuurlijk leernetwerk rekenen

woensdag 18 september 2024
Dit netwerk is bedoeld voor rekencoördinatoren, ib’ers en leerkrachten die een voortrekkersrol vervullen op het gebied van rekenen. In vijf bijeenkomsten, verzorgd door Expertis, komen alle onderwerpen over effectief rekenonderwijs aan bod. Daarnaast ga je aan de slag met een eigen leerttraject op jouw school. 
Verder lezen ›
13
nov

Conferentie Basisvaardigheden: met Jelle Jolles

woensdag 13 november 2024
Laat je tijdens deze conferentie inspireren door prachtige voorbeelden uit de praktijk van onze scholen op het gebied van taal, lezen, rekenen en burgerschap. En bezoek de lezing van neuropsycholoog Jelle Jolles, over het stimuleren van taalvaardigheid om zo zelfinzicht en zelfregulatie bij leerlingen te bevorderen. 
Verder lezen ›
27
nov

Training werken aan passende opbrengsten met de referentieniveaus taal en rekenen 2024-2025

woensdag 27 november 2024
Scholen verschillen in leerlingpopulatie en de visie op leren en ontwikkelen. Maar elke school onderschrijft dat iedere leerling de kans moet krijgen om zijn leerpotentieel optimaal te benutten. Voor de basisvaardigheden taal en rekenen houdt dit in dat de leerling het referentieniveau moet kunnen behalen dat bij zijn leerpotentie past. 
Verder lezen ›