Stichting voor bijzonder primair en voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden
LUCAS ACADEMIE

Activiteiten

30
sep

LOB in het vmbo

woensdag 30 september 2020
Bewust en op tijd kiezen voor een nieuwe opleiding is belangrijk voor het toekomstig arbeidsperspectief van leerlingen en helpt schooluitval voorkomen. Maar hoe help je leerlingen bij het maken van een goede keuze? Samen met Spirit4you organiseren we een aantal bijeenkomsten voor mentoren en decanen in het VMBO. 
Verder lezen ›
7
okt

Basiscursus Begaafdheid en Talentontwikkeling

woensdag 07 oktober 2020
Deze training is gericht op het begeleiden van begaafde leerlingen vanuit het perspectief om ieder kind passend onderwijs te bieden. Tijdens de training doe je kennis op en ontwikkel je vaardigheden om begaafde leerlingen in je eigen groep beter te kunnen begeleiden in alledaagse onderwijssituaties. Oplossingsgericht en handelingsgericht werken ligt aan de basis van deze training.
Verder lezen ›
11
nov

Wijze lessen, bouwstenen voor effectieve didactiek

woensdag 11 november 2020
Lessen geven waarin élke leerling de kans krijgt om te leren, is en blijft de kerntaak van een leraar. Om tot een goede les te komen, is het belangrijk om te begrijpen hoe en wanneer leerlingen bijleren, wanneer het enkel ‘lijkt’ alsof er geleerd wordt en wat het leren belemmert. Tim Surma maakt in ‘Wijze lessen: 12 bouwstenen voor effectieve didactiek’ vanuit recente wetenschappelijke inzichten een vertaling naar de praktijk in de klas. 
Verder lezen ›
18
nov

Ernstige reken- en wiskundeproblemen en dyscalculie

woensdag 18 november 2020
Kinderen verschillen van nature in hun ontwikkelingsmogelijkheden en dus ook in hun vermogen om te leren rekenen. Ongeveer 10% van de kinderen kampt echter met rekenproblemen. Bij circa 2% van de kinderen spreken we zelfs van een specifieke stoornis in het leren rekenen, ook wel dyscalculie genoemd.
Verder lezen ›
20
jan

Aan de slag met de Executieve Functies van leerlingen in het po

woensdag 20 januari 2021
Kinderen die sterke executieve vaardigheden ontwikkelen, hebben meer controle over hun eigen werk en presteren beter. Dit draagt bij aan een zeker en competent gevoel. Als een kind deze functies niet of onvoldoende kan inzetten, kan dit leiden tot een vertraging in de ontwikkeling of verminderde schoolprestaties. Maar hoe kan je  deze functies herkennen, stimuleren en ondersteunen?
Verder lezen ›
1
feb

Verdiepingscursus Begaafde Risicoleerlingen

maandag 01 februari 2021
Onder begaafde risicoleerlingen verstaan we onder andere onderpresterende leerlingen en dubbel bijzondere leerlingen. Denk hierbij aan leerlingen die begaafd zijn en ondersteuning vragen bij dyslexie of hoogsensitiviteit. In een serie van drie masterclasses staat het afstemmen op de educatieve behoeften van deze twee groepen begaafde leerlingen centraal.
Verder lezen ›
18
feb

Training executieve functies in de bovenbouw (vo)

donderdag 18 februari 2021
Hoe stimuleer je de ontwikkeling van executieve functies bij tieners? Tijdens deze training voor leraren havo/vwo in de bovenbouw, maak je in drie bijeenkomsten kennis met de term executieve functies en de toepassing daarvan in de onderwijspraktijk. Met behulp van diverse modules, een docentenhandleiding en leerlingenwerkboek kan je meteen aan de slag. 
Verder lezen ›
24
mrt

Puberbrein en onderwijs: Eveline Crone

woensdag 24 maart 2021
Hoe bereiden we jongeren voor op de toekomst, hoe maken we gebruik van de enorme creativiteit van de nieuwe generatie? Tijdens deze meesterlijke ontmoeting met Eveline Crone krijg je inzicht in het puberbrein: hoe ontwikkelt het piberbrein zich en wat is de invloed hiervan op de keuzes die leerlingen maken? 
Verder lezen ›