Stichting voor bijzonder primair en voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden
LUCAS ACADEMIE

Themalijn: Leiderschapsontwikkeling

De Lucas Academie verzorgt, samen met leidinggevenden van Lucas Onderwijs, een aantal activiteiten dat bijdraagt aan de ontwikkeling van onze leraren, midden managers en schoolleiders op het gebied van leiderschap. Ze leiden toe naar een functie als adjunct-directeur, teamleider of schoolleider. We onderscheiden 5 typen activiteiten die een cyclisch proces vormen.

 

Interesseren

Het oriënteren op leiderschapsfuncties door (zelf-)onderzoek naar ambitie en potentie; wat kan ik en wat wil ik?

Opleiden

Het volgen van een opleiding, training of ander leerproces wat bijdraagt aan het verkrijgen van kennis en ervaring op het gebied van leiderschap.

Toeleiden

Het matchen van de juiste persoon bij een passende en gewenste leiderschapsrol.

Begeleiden

Begeleiding van leidinggevenden door mentoring, coaching en advisering.

Doorontwikkelen

Verdiepende kennis en ervaring verwerven op het gebied van leidinggeven en daarnaast bezinning en herijking van je ambities.

 

De themalijn Leiderschapsontwikkeling past bij de koersthema’s ‘toekomstgericht personeelsbeleid’, ‘toekomstgericht onderwijs’, ‘doorlopende lijnen’ en ‘(be)sturingsfilosofie’.

Activiteiten

3
apr

Conflict coaching

woensdag 03 april 2019

‘Niemand is een klier voor zijn plezier’

Meer dan zestig procent van het ziekteverzuim is gebaseerd op klachten die te maken hebben met conflicten op het werk. Mensen hebben het niet graag over conflicten. Een conflict wordt vaak ervaren als iets negatiefs. Toch ontstaan ze elke dag en kunnen, indien juist gehanteerd, op een positieve manier bijdragen aan de samenwerking.  
Verder lezen ›

4
apr

‘Wie ben ik en waar sta ik voor' in een veranderende maatschappij: reflectiesessies voor leidinggevenden po en vo

donderdag 04 april 2019
Om met je team een antwoord te geven op grote maatschappelijke vraagstukken als kansenongelijkheid, secularisatie, etc., ontkom je er niet aan om je eerst meer te verdiepen in en te reflecteren op waar je zelf staat als leidinggevende. Wie ben ik, waar sta ik voor en hoe verhoud ik mij tot deze maatschappelijke vraagstukken. Door over deze zaken eerst zelf na te denken, wordt het makkelijker een antwoord te gaan zoeken met het team, ouders en andere betrokkenen.
Verder lezen ›