Stichting voor bijzonder primair en voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden
LUCAS ACADEMIE

Themalijn: Leiderschapsontwikkeling

De Lucas Academie verzorgt, samen met leidinggevenden van Lucas Onderwijs, een aantal activiteiten dat bijdraagt aan de ontwikkeling van onze leraren, midden managers en schoolleiders op het gebied van leiderschap. Ze leiden toe naar een functie als adjunct-directeur, teamleider of schoolleider. We onderscheiden 5 typen activiteiten die een cyclisch proces vormen.

 

Interesseren

Het oriënteren op leiderschapsfuncties door (zelf-)onderzoek naar ambitie en potentie; wat kan ik en wat wil ik?

Opleiden

Het volgen van een opleiding, training of ander leerproces wat bijdraagt aan het verkrijgen van kennis en ervaring op het gebied van leiderschap.

Toeleiden

Het matchen van de juiste persoon bij een passende en gewenste leiderschapsrol.

Begeleiden

Begeleiding van leidinggevenden door mentoring, coaching en advisering.

Doorontwikkelen

Verdiepende kennis en ervaring verwerven op het gebied van leidinggeven en daarnaast bezinning en herijking van je ambities.

 

De themalijn Leiderschapsontwikkeling past bij de koersthema’s ‘toekomstgericht personeelsbeleid’, ‘toekomstgericht onderwijs’, ‘doorlopende lijnen’ en ‘(be)sturingsfilosofie’.

Activiteiten

18
jan

Waarderend Leiderschap in het Onderwijs

vrijdag 18 januari 2019
Ben je nieuwsgierig hoe je vanuit waarderend leiderschap leraren motiveert en stimuleert om hun volledige potentieel te ontplooien en te benutten? Wil je weten hoe je een team waarderend naar elkaar laat zijn, zodat zij elkaar motiveren en stimuleren om het beste uit de samenwerking te halen? Hoe je als school waarderend samenwerkt met ouders, zodat ieder zijn kennis en verantwoordelijkheden inzet om de kinderen te laten schitteren? In de training waarderend leiderschap in het onderwijs gaan met deze vragen aan de slag.
Verder lezen ›
6
mrt

Oriëntatie op Management vo

woensdag 06 maart 2019
Vraag jij je weleens af of een leidinggevende functie iets voor jou is? De Lucas Academie geeft je de kans om dit te onderzoeken in een oriëntatie op management.

 
Verder lezen ›

7
mrt

Boardroom, een verdiepingstraject voor ervaren leidinggevenden

donderdag 07 maart 2019
Speciaal voor leidinggevenden met minimaal 10 jaar ervaring organiseert de Lucas Academie een Boardroom. In deze boardroom wordt er gereflecteerd op grote vraagstukken. Elke bijeenkomst wordt ingeleid door een expert en zorgt een procesbegeleider voor theoretische verdieping, reflectie en intervisie.
Verder lezen ›
3
apr

Conflict coaching

woensdag 03 april 2019

‘Niemand is een klier voor zijn plezier’

Meer dan zestig procent van het ziekteverzuim is gebaseerd op klachten die te maken hebben met conflicten op het werk. Mensen hebben het niet graag over conflicten. Een conflict wordt vaak ervaren als iets negatiefs. Toch ontstaan ze elke dag en kunnen, indien juist gehanteerd, op een positieve manier bijdragen aan de samenwerking.  
Verder lezen ›

4
apr

‘Wie ben ik en waar sta ik voor' in een veranderende maatschappij: reflectiesessies voor leidinggevenden po en vo

donderdag 04 april 2019
Om met je team een antwoord te geven op grote maatschappelijke vraagstukken als kansenongelijkheid, secularisatie, etc., ontkom je er niet aan om je eerst meer te verdiepen in en te reflecteren op waar je zelf staat als leidinggevende. Wie ben ik, waar sta ik voor en hoe verhoud ik mij tot deze maatschappelijke vraagstukken. Door over deze zaken eerst zelf na te denken, wordt het makkelijker een antwoord te gaan zoeken met het team, ouders en andere betrokkenen.
Verder lezen ›