Stichting voor bijzonder en openbaar primair en voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden
LUCAS ACADEMIE

Activiteiten PO & VO.

14
feb

Inspiratiesessie Taalbeleid

dinsdag 14 februari 2023

Taalvaardigheid vormt de leerling persoonlijk en sociaal, vergroot slagingskansen en vergroot de eigen belevingswereld. Tegelijkertijd zijn er steeds meer berichten en onderzoeken dat de taalvaardigheid bij leerlingen in Nederland afneemt. Een goed taalbeleid op je school is dus enorm van belang. 


Verder lezen ›
15
feb

IB-ochtend over zorgplicht en passend onderwijs

woensdag 15 februari 2023
Op onze scholen creëren wij een omgeving waar ruimte is voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. Om inclusiever onderwijs te bieden, zet Lucas Onderwijs in op samenwerking met onze partners en een goede zorgstructuur. In deze bijeenkomst krijg je van alles te horen over zorgplicht, OPP en geven we praktijkvoorbeelden. 
Verder lezen ›
21
feb

Executieve functies met Mariƫt van der Molen

dinsdag 21 februari 2023
Wat zijn executieve functies? En nog belangrijker hoe kan je als leraar de ontwikkeling hiervan stimuleren bij kinderen en jongeren? Tijdens dit webinar geeft Mariet van der Molen inzicht in de ontwikkeling van executieve functies en gaat dieper in op een aantal belangrijke functies en handelinsgperspectieven voor leraren om hiermee aan de slag te gaan. 
Verder lezen ›
21
feb

Bijeenkomst praktijkgericht programma in de gemengde en theoretische leerweg/mavo

dinsdag 21 februari 2023
Het praktijkgerichte programma in de gemengde en theoretische leerweg/mavo gaat er komen. Voor leidinggevenden en docenten die hiermee bezig zijn, organiseren we samen met OCW op 21 februari een bijeenkomst.
Verder lezen ›
4
apr

Jelle Jolles: Het lerende puberbrein

dinsdag 04 april 2023
Jelle Jolles weet je als geen ander te inspireren over het lerende puberbrein. Tijdens deze lezing voor leraren bovenbouw po en onderbouw vo gaat hij in op de theorie en het neuropsychologisch perspectief hierover. Hiernaast zal hij handvatten voor in de dagelijkse praktijk meegeven.
Verder lezen ›
11
mei

KC dag: Bouw samen aan dagprogramma's

donderdag 11 mei 2023
Ontmoet en inspireer elkaar!

Een KC dag van en voor Lucas Onderwijs en hun opvangpartners. Voor iedereen die bezig is met of denkt aan vorming van een kindcentrum. Met een inspiratiesessie, informatieve werksessies, ruimte voor ontmoeting en uitwisseling en voorbeelden van collega's uit de praktijk.


Verder lezen ›