Stichting voor bijzonder en openbaar primair en voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden
LUCAS ACADEMIE

Activiteiten PO & VO.

4
okt

Training Beïnvloed anderen, begin bij jezelf

woensdag 04 oktober 2023
Wanneer je werkt op een school, heb je te maken met veel verschillende collega’s, ouders en leerlingen. Met de ene persoon heb je beter contact dan met de ander en er zijn vast ook personen waar je moeite mee hebt. Wat voor gedrag vind jij lastig? Wat doen ze dan? Klagen ze, bemoeien ze zich te veel met jouw zaken of uiten ze rechtstreeks kritiek op jou?
Verder lezen ›
5
okt

Stafmodule Het Goede Personeelsgesprek

donderdag 05 oktober 2023
In de dagelijkse praktijk en vooral tijdens het voeren van personeelsgesprekken is het de bedoeling dat je je als leidinggevende uitspreekt over het gedrag dat je ziet, in verbinding met de ander. Daarmee heb je de intentie de ander te ontwikkelen. De formele gesprekscyclus verschilt per school. Om het voeren van personeelsgesprekken binnen Lucas Onderwijs te professionaliseren bieden we de training Het Goede (personeels)Gesprek aan.
Verder lezen ›
9
okt

Verdieping verzuimgesprekken: duurzame inzetbaarheid

maandag 09 oktober 2023
Duurzame inzetbaarheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer. Het werken aan duurzame inzetbaarheid vraagt een continue investering in de ontwikkeling van mensen. Hierbij staat de dialoog tussen werkgever en medewerker centraal. 
Verder lezen ›
9
okt

Verdiepingstraining verzuimgesprekken: omgaan met psychische klachten van medewerkers

maandag 09 oktober 2023
Deze verdiepende training sluit aan op de basis verzuimtraining. De training is voor leidinggevenden die te maken hebben met een stijging van het ziekteverzuim en met actuele trends daarin zoals complexe verzuimdossiers en een toename van psychische klachten. 
Verder lezen ›
24
okt

Stafmodule Het proces van nieuwbouw

dinsdag 24 oktober 2023
Een nieuw schoolgebouw staat er niet van de ene op de andere dag. Het is een traject van jaren, wat een schooldirecteur misschien maar een keer in zijn of haar carrière doorloopt. Leer meer over dit intensieve  traject waarin de projectleiders nieuwbouw van FZ nauw samenwerken met de schooldirecteur.
Verder lezen ›
6
nov

Module Kwaliteitszorg: NCO rapportage

maandag 06 november 2023

Scholen ontvangen ieder najaar een NCO rapportage. Hierin is veel informatie te vinden over de ontwikkeling en doorstroom van de leerlingen op jullie school. Hoe interpreteer ik deze gegevens en hoe zet ik deze informatie in bij de beleidsvorming van de school?

 


Verder lezen ›
8
nov

Training werkdruk de baas

woensdag 08 november 2023
Werkdruk is niet meer weg te denken in het onderwijs. Hoe krijg je weer grip op jouw agenda? Hoe blijf je gezond ondanks werkdruk? Deze vragen zijn de moeite waard om te onderzoeken! Alleen of met een coach.
Verder lezen ›
9
nov

Stafmodule Contract- & Leveranciersmanagement (CLM)

donderdag 09 november 2023
Voor (decentrale) contracten heeft de school zelf een medewerker met de rol van contractmanager. Meestal is dit de directeur, maar deze rol kan ook bij een andere collega belegd zijn. Als contractmanager is het jouw taak om al deze leveranciers en contracten goed te managen. Om je hierbij te helpen, geven wij je tips en tricks hoe je dit het beste aan kan pakken.
Verder lezen ›
9
nov

Basistraining verzuimgesprekken voor leidinggevenden

donderdag 09 november 2023
Iedere leidinggevende kan te maken krijgen met verzuim door ziekte van medewerkers. Hij/zij regisseert alle acties met betrekking tot preventie, verzuim en re-integratie. Deze tweedaagse training gaat in op de beïnvloeding van het gedrag rondom ziekteverzuim.
Verder lezen ›
20
nov

Boekhoudkundige verwerking van projecten

maandag 20 november 2023
Als je een projectaanvraag doet en deze wordt toegekend zit er maar al te vaak een verantwoording aan vast. Dan is het handig als je naast de inhoudelijke kant van het project ook weet hoe je het ontvangen bedrag kan begroten en in de boekhouding kan volgen. 
Verder lezen ›
22
nov

Crisistraining, de eerste stappen bij een crisis

woensdag 22 november 2023

Schoolleiders kunnen geconfronteerd worden met incidenten en calamiteiten. Binnen Lucas Onderwijs zijn er afspraken over hoe dan te handelen. Die staan in het calamiteitenplan. Het trainen van omgaan met deze situaties is een voorwaarde voor het goed afhandelen van een calamiteit.


Verder lezen ›
23
nov

Visieontwikkeling ICT en Digitale Geletterdheid

donderdag 23 november 2023
Om de keuzes op het gebied van ICT en digitale geletterdheid te vereenvoudigen en het onderwijs te versterken is een goede, schoolbrede, visie op ICT van belang. In het traject Visie op ICT gaan we vanuit de visie op onderwijs van de school aan de slag met het formuleren of herijken van de visie op ICT. Nadat de visie is geformuleerd, wordt een eerste aanzet voor een plan op hoofdlijnen voor de komende vier jaar uitgewerkt en een concreet plan voor het komende jaar.
Verder lezen ›
27
nov

Werken met voorzieningen in de schoolboekhouding

maandag 27 november 2023
In de boekhouding van Lucas Onderwijs wordt gewerkt met voorzieningen. Als je niet weet wat een voorziening is of het verschil tussen doteren, onttrekken en vrijvallen niet goed weet dan is dit webinar misschien wel wat voor jou. 
Verder lezen ›
30
nov

Stafmodule Opstellen van een beleidsrijke (meerjaren)begroting

donderdag 30 november 2023
Tijdens deze training doe je nieuwe kennis op over de (meerjaren)begroting of ga je in de herhaling. Leer d.m.v. theorie en praktijkgerichte casussen hoe een beleidsrijke begroting wordt opgesteld. 
Verder lezen ›
12
dec

Meetup: Impact van internationaliseren

dinsdag 12 december 2023
Internationalisering kan van grote waarde zijn voor de staff mobility. Jaarlijks presenteren scholen van Lucas Onderwijs die naar het buitenland zijn geweest hun ervaringen aan collega's. Wat is de impact van internationalisering op mij als leraar, schoolleider, mijn leerlingen, mijn collega's en mijn team? 
Verder lezen ›
10
jan

Social Mediatraining (basis)

woensdag 10 januari 2024

Hoe kan je social media inzetten bij het werven van personeel? Alles wat je wilt weten als je gaat starten met social media binnen jouw school komt in deze sessie naar voren.


Verder lezen ›
16
jan

Stafmodule Een gezonde en veilige leer- en werkomgeving

dinsdag 16 januari 2024
Deze master class biedt je praktische tips om stapsgewijs knelpunten aan te pakken en preventieve maatregelen te treffen om een veilige en gezonde omgeving te creëren voor zowel leerlingen als medewerkers.

 


Verder lezen ›
18
jan

Conferentie Stap voor stap richting inclusiever onderwijs

donderdag 18 januari 2024
Deze conferentie brengt schoolleiders, intern begeleiders, zorgcoördinatoren en coördinatoren passend onderwijs in het primair en voortgezet onderwijs samen met als gezamenlijk doel: een inclusievere leeromgeving creëren voor leerlingen.
Verder lezen ›
24
jan

Conflict coaching

woensdag 24 januari 2024
‘Niemand is een klier voor zijn plezier.’ Meer dan zestig procent van het ziekteverzuim is gebaseerd op klachten die te maken hebben met conflicten op het werk. Mensen hebben het niet graag over conflicten. Een conflict wordt vaak ervaren als iets negatiefs. Toch ontstaan ze elke dag en kunnen, indien juist gehanteerd, op een positieve manier bijdragen aan de samenwerking.  
Verder lezen ›
29
jan

Basistraining verzuimgesprekken voor leidinggevenden

maandag 29 januari 2024
Iedere leidinggevende kan te maken krijgen met verzuim door ziekte van medewerkers. Hij/zij regisseert alle acties met betrekking tot preventie, verzuim en re-integratie. Deze tweedaagse training gaat in op de beïnvloeding van het gedrag rondom ziekteverzuim.
Verder lezen ›
1
feb

Module Inspectiebezoek: onderzoekskader/zelfevaluatie

donderdag 01 februari 2024

Om goed voorbereid te zijn op een Inspectiebezoek raden we alle scholen aan te beschikken over een actuele zelfevaluatie. In deze stafmodule wordt dit instrument toegelicht en in het tweede deel van de bijeenkomst is er tijd en ruimte dit instrument in te vullen.


Verder lezen ›
7
feb

Pitch studiebezoeken aanvragen schooljaar 24-25

woensdag 07 februari 2024
Lucas Onderwijs heeft van Erasmusplus voor de PO-scholen een accreditatie ontvangen.

Tijdens deze middag worden de mogelijkheden van de accreditatie van Erasmus+ binnen Lucas onderwijs nogmaals toegelicht.

 


Verder lezen ›
14
feb

Social Mediatraining LinkedIn en Instagram

woensdag 14 februari 2024

Deze training gaat specifiek in op de kanalen Instagram en LinkedIn. Na een korte uitleg over de kanalen gaan we in op vragen als hoe stel je jouw profiel in? Hoe kan je werken als een team? Hoe werk je met contentkalender en/of planning? 


Verder lezen ›
28
feb

Training Beren op de weg, spinsels in je hoofd

woensdag 28 februari 2024
Pieker je veel, kun je moeilijk 'nee' zeggen? Raak je makkelijk gestrest of zie op tegen een lastig gesprek? Heb je last van uitstelgedrag of blokkeer je op kritieke momenten?

We hebben allemaal wel eens last van stress op de werkvloer. Het is de moeite waard om te onderzoeken hoe je hiermee om kunt gaan! Alleen of met een coach.


Verder lezen ›
29
feb

Stafmodule Duurzaamheid en energieneutrale schoolgebouwen

donderdag 29 februari 2024
Door toe te werken naar energieneutrale schoolgebouwen bouwen we aan de toekomstbestendigheid van onze samenleving. Het verduurzamen van bestaande en nieuwe schoolgebouwen leidt tot een betere luchtkwaliteit, gereguleerde temperaturen in klaslokalen, minder CO2 uitstoot en verminderde opwarming van de aarde. 
Verder lezen ›
5
mrt

Stafmodule Het Goede Personeelsgesprek

dinsdag 05 maart 2024
In de dagelijkse praktijk en vooral tijdens het voeren van personeelsgesprekken is het de bedoeling dat je je als leidinggevende uitspreekt over het gedrag dat je ziet, in verbinding met de ander. Daarmee heb je de intentie de ander te ontwikkelen. De formele gesprekscyclus verschilt per school. Een belangrijk onderdeel daarin is werkgeluk. Om het voeren van personeelsgesprekken binnen Lucas Onderwijs te professionaliseren bieden we de training Het Goede (personeels)Gesprek aan.  
Verder lezen ›
18
mrt

Verdieping verzuimgesprekken: duurzame inzetbaarheid

maandag 18 maart 2024
Duurzame inzetbaarheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer. Het werken aan duurzame inzetbaarheid vraagt een continue investering in de ontwikkeling van mensen. Hierbij staat de dialoog tussen werkgever en medewerker centraal. 
Verder lezen ›
18
mrt

Verdiepingstraining verzuimgesprekken: omgaan met psychische klachten van medewerkers

maandag 18 maart 2024
Deze verdiepende training sluit aan op de basis verzuimtraining. De training is voor leidinggevenden die te maken hebben met een stijging van het ziekteverzuim en met actuele trends daarin zoals complexe verzuimdossiers en een toename van psychische klachten. 
Verder lezen ›
27
mrt

Stafmodule Klachtenprocedure

woensdag 27 maart 2024
Wanneer een ouder of een medewerker ontevreden is, kan diegene een klacht indienen. Als leidinggevende is het daarom goed om te weten hoe de klachtenprocedure bij Lucas Onderwijs verloopt en wat jouw rol hierin is. Hoe ga je om met de klacht en met diegene die de klacht heeft ingediend?
Verder lezen ›
9
apr

Module Hoe bouw je een personeelsdossier op?

dinsdag 09 april 2024
Waarom moet je een personeelsdossier opbouwen en hoe doe je dat dan? Hoe ga je als werkgever om met een arbeidsconflict of disfunctionerende medewerker? Welke verplichtingen heb je als werkgever? En hoe geef je een verbetertraject vorm?
Verder lezen ›
17
apr

Stafmodule Hoe bouw je een personeelsdossier op?

woensdag 17 april 2024
Waarom moet je een personeelsdossier opbouwen en hoe doe je dat dan? Hoe ga je als werkgever om met een arbeidsconflict of disfunctionerende medewerker? Welke verplichtingen heb je als werkgever? En hoe geef je een verbetertraject vorm?
Verder lezen ›
14
mei

Stafmodule Wet op de privacy

dinsdag 14 mei 2024
Wat houdt de wet op privacy precies in en wat betekent dit voor mijn school? Wat mag wel en wat mag niet? In deze module krijg je informatie die je als leidinggevende van een school moet weten, werken we met praktijkvoorbeelden en is er de mogelijkheid om eigen casussen te bespreken.
Verder lezen ›
28
mei

KC dag

dinsdag 28 mei 2024
Een KC dag van en voor Lucas Onderwijs en hun opvangpartners. Voor iedereen die bezig is met of denkt aan vorming van een kindcentrum. Met inspiratiesessies, workshops en ruimte voor ontmoeting en uitwisseling met collega's uit de praktijk.
Verder lezen ›