Stichting voor bijzonder en openbaar primair en voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden
LUCAS ACADEMIE

Borging van kwaliteit

Het proces om te komen tot een jaarprogramma is een cyclisch proces van inventarisatie, vormgeven, uitvoeren en kwaliteit, evalueren en bijstellen. Onze visie en uitgangspunten zijn hierbij leidend: samen kennis delen, altijd in ontwikkeling, samen scholen en diversiteit.

 

Inventarisatie

Een keer per jaar inventariseren we de (leer)behoeften van alle medewerkers van Lucas Onderwijs door middel van een enquête. Daarnaast bevragen we leraren die actief zijn binnen een themalijn via de leernetwerken en houden we interviews met schoolleiders. Bij de inventarisatie wordt ook gekeken naar de koersthema’s en naar nieuwe ontwikkelingen buiten Lucas Onderwijs (wetenschap, politiek, maatschappij).

 

Vormgeven en uitvoeren

Na de inventarisatie worden door middel van ontwerpsessies met verschillende doelgroepen de themalijnen verder vormgegeven. Het vastgestelde jaarprogramma is vervolgens te vinden op de website. 

 

Kwaliteit programma

Bij het uitvoeren van het programma staat de kwaliteit van de activiteit als geheel en de kennisbrenger centraal. 

De activiteit als geheel past binnen een themalijn. Er is aandacht voor zowel theorie als toepasbaarheid in de praktijk en ruimte om kennis en ervaringen te delen. De kennisbrenger heeft verbinding met de praktijk en is bij voorkeur iemand vanuit onze eigen organisatie. Wanneer blijkt dat de expertise niet in huis is, zoeken we naar een expert van buiten de organisatie. De kennisbrenger heeft een relevante opleiding of expertise/praktijkervaring en is in staat om de informatie op een inspirerende wijze over te brengen.

 

Evalueren en bijstellen

Aan het eind van elke activiteit vindt een evaluatie plaats door middel van een korte enquête. De uitkomsten van de enquête worden gedeeld met de kennisbrengers. De enquête geeft mogelijkheden om de individuele activiteit te evalueren, alsmede het jaarprogramma als geheel.

De jaarlijkse enquête om de behoeften te peilen bevat ook een deel terugblik en besteedt aandacht aan de impact die het volgen van activiteiten heeft op de werkvloer. De uitkomsten hiervan worden gebruikt om het nieuwe jaarprogramma vorm te geven.