Stichting voor bijzonder en openbaar primair en voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden
LUCAS ACADEMIE

Taalontwikkeling en het jonge kind

Het is van belang dat leerlingen een goede start maken als het gaat om hun taal- en leesontwikkeling. Uit onderzoek blijkt dat leerlingen die een rijke taalstart maken, het op latere leeftijd nog steeds beter doen als het gaat om geletterdheid en leesbegrip. In vier bijeenkomsten word je meegenomen in alle belangrijke taalaspecten in groep 1/2. 

 

In het schooljaar 2023-2024 zal dit bovenbestuurlijke netwerk taalontwikkeling en het jonge kind zich onder leiding van een Ruth Heuvelman van Expertis verdiepen in voorbereidende leesvaardigheden, woordenschat en mondelinge taalvaardigheid, begrijpend luisteren en taalstimulering door spel.

 

De volledige leergang bestaat uit 4 bijeenkomsten. De bijeenkomsten zijn gepland van 14:00 - 16:30 uur op de volgende dagen:

 

woensdag 9 oktober 2024

woensdag 13 november 2024

woensdag 22 januari 2025

woensdag 12 maart 2025

 

Meer informatie en aanmelden voor dit bovenbestuurlijke leernetwerk kan hier.