Stichting voor bijzonder en openbaar primair en voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden
LUCAS ACADEMIE

Stedelijk Netwerk Muziek

Bestemd voor vakdocenten en leerkrachten muziek in het primair onderwijs.

 

 

Belangstellenden zowel met als zonder professionele muziekvakopleiding zijn van harte welkom, want juist het leren van elkaar staat centraal. In doelgerichte werkvormen wissel je kennis en ervaring uit, doe je inspiratie op en leer je van elkaar, over onderwerpen die jij als deelnemer aandraagt.

 

Het leernetwerk komt ten minste twee keer per jaar op woensdagmiddag bij elkaar. Op vraag van deelnemers kunnen extra bijeenkomsten worden gepland voor een kleinere groep, om in te zoomen op een specifiek onderwerp. Geef je muziekles in diverse groepen van het primair onderwijs en wil je je blijven ontwikkelen op muziekgebied? Word dan deelnemer. We kijken uit naar je komst!

 

Heb je vragen, ideeën of wil je alvast meer informatie? Neem contact met ons op:
Eric Schulp,  ericschulp@cultuurschakel.nl of 06 - 46 94 16 62
Coby Wisse, cobywisse@cultuurschakel.nl of 06 - 46 94 10 24

 

Ook nodigen we je graag uit om mee te denken over het opzetten van een platform voor Muziek & Technologie. Wil je meebouwen aan dit platform en aansluiten bij de kerngroep die dit vorm gaat geven? Meld je dan aan bij liannedevor@cultuurschakel.nl

Bijeenkomsten

Leernetwerk Muziek: Startbijeenkomst leesgroep muziek

Op initiatief van enkele leernetwerkdeelnemers start deze leesgroep waarin we publicaties bespreken die relevant zijn voor muziekonderwijs in het Primair Onderwijs. Welk boek of artikel we lezen en bespreken, bepalen we met de deelnemers.


Datum: 23 september 2020
Trainer: CultuurSchakel
Tijd: 14.30 - 16.00 uur
Locatie: CultuurSchakel, Prinsegracht 27, Den Haag (of online)
Doelgroep: Muziekleraren PO
Bijzonderheden: Aanmelden kan tot 11 september via DEZE LINK
 

 

 

Leernetwerk Muziek

Save the date voor een nieuwe bijeenkomst van het leernetwerk Muziek! Bestemd voor vakdocenten en leerkrachten muziek in het primair onderwijs, van de leerkracht en docent zonder muziekopleiding tot en met de professional.

Datum: 28 oktober 2020
Trainer: CultuurSchakel
Tijd: 13.30-16.00 uur
Locatie: CultuurSchakel, Prinsegracht 27, Den Haag
 

Inloop vanaf 13.00 uur
Programma 13.30 - 16.00 uur
Nazit 16.00-16.30 uur

 

Aanmelden kan binnenkort via de website van CultuurSchakel. Zodra dat kan, zul je ook hier de link vinden.

 

 

Leernetwerk muziek: Leesgroep muziekonderwijs

Op initiatief vanuit het Leernetwerk muziek, is in 2020 de leesgroep-muziekonderwijs in het leven geroepen. Steeds wordt gestart met een bijeenkomst waarin deelnemers uitwisselen over publicaties die hen relevant lijken voor muziekonderwijs in het Primair Onderwijs. Op basis hiervan kiezen de deelnemers gezamenlijk één boek of artikel om te lezen. Tijdens de volgende bijeenkomst wisselen we de opgedane inzichten over de betreffende publicatie uit om zo onze kennis te verdiepen.

 


Datum: 24 maart 2021
Trainer: Cultuurschakel
Tijd: 14.00 - 15.30 uur
Locatie: online
Doelgroep: Bestemd voor iedereen die muziekles geeft in het Primair Onderwijs.

Leernetwerk muziek: Vakoverstijgend werken vanuit muziek

Save the date voor een nieuwe bijeenkomst van het Leernetwerk Muziek! Bestemd voor vakdocenten en leerkrachten muziek in het primair onderwijs. Van de leerkracht en docent zonder muziekopleiding tot en met de professional. 

Onderwerp: Vakoverstijgend werken vanuit muziek
Gast: Rens Gresnigt, docent en onderzoeker bij Fontys Hogescholen.

 


Datum: 26 mei 2021
Tijd: 13.45 - 16.00
Locatie: online
Doelgroep: vakdocenten en leerkrachten muziek in het primair onderwijs

Leernetwerk muziek: Leesgroep muziekonderwijs

Op initiatief vanuit het Leernetwerk muziek, is in 2020 de leesgroep-muziekonderwijs in het leven geroepen. Steeds wordt gestart met een bijeenkomst waarin deelnemers uitwisselen over publicaties die hen relevant lijken voor muziekonderwijs in het Primair Onderwijs. Op basis hiervan kiezen de deelnemers gezamenlijk één boek of artikel om te lezen. Tijdens de volgende bijeenkomst wisselen we de opgedane inzichten over de betreffende publicatie uit om zo onze kennis te verdiepen. 

Datum: 16 juni 2021
Trainer: Cultuurschakel
Tijd: 14.00 - 15.30 uur
Locatie: online
Doelgroep: Bestemd voor iedereen die muziekles geeft in het Primair Onderwijs