Stichting voor bijzonder en openbaar primair en voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden
LUCAS ACADEMIE

Samenwerken met ouders

In dit bovenbestuurlijke netwerk gaan po en vo-scholen gezamenlijk aan de slag om een doorgaande lijn 'samenwerken met ouders' op te zetten en verder uit te werken. In het netwerk wordt gewerkt met de Gereedschapskist voor beter samenwerken met ouders. De gereedschapskist is ontwikkeld door Mariette Lusse, Lector Ouders van de Hogeschool Rotterdam, die ook aan het leernetwerk verbonden is.

 

 

Dit schooljaar staat in het teken van gesprekken met ouders (startgesprekken en voortgangsgesprekken) en het betrekken van ouders bij school/loopbaanorientatie. Aan het begin van het jaar maakt elke deelnemende school een tijdlijn waarin oudercontactmomenten in kaart worden gebracht. 

 

Bijeenkomsten

Samenwerken met ouders (bijeenkomst 1)

Centraal deze bijeenkomst staan: 

  • Tijdlijn samenwerken met ouders van de individuele scholen; korte pitch over waarom jouw school wil samenwerken met ouders en welke contacten er met ouders zijn gedurende het jaar. Wat is een eerste vervolgstap voor jouw school? 
  • Reflectie op de gevoerde startgesprekken begin van het schooljaar (door die scholen die startgesprekken hebben gehouden); wat neemt de school mee en wat kunnen anderen daarvan leren?
  • Voortgangsgesprek: wat zijn de elementen voor het voeren van een goed voortgangsgesprek?

Hierbij wordt gebruik gemaakt van de Gereedschapskist voortgangsgesprekken

Datum: 06 oktober 2021
Tijd: 13.30 - 15.30 uur
Locatie: De Christoffel; Madurolaan 25, Den Haag

Samenwerken met ouders (bijeenkomst 2)

Centraal deze bijeenkomst staan: 

  • Reflectie voortgangsgesprekken: wat is er geleerd en wat kunnen andere scholen hiervan leren? 
  • Waar staat de school op het gebied van de ontwikkeling van de samenwerking met ouders? 

Datum: 26 januari 2022
Tijd: 13.30 - 15.30 uur
Locatie: online

Samenwerken met ouders (bijeenkomst 4)

In deze online bijeenkomst blikken we terug op het afgelopen schooljaar en kijken vooruit naar het komende jaar: wat is de doorontwikkeling die we in dit netwerk willen maken?

Datum: 15 juni 2022
Tijd: 13.30 - 14.30 uur
Locatie: online


Aanmelden voor dit leernetwerk

Wil je je aanmelden voor het reguliere netwerk? Meld je dan hieronder aan.
Meld je aan