Stichting voor bijzonder en openbaar primair en voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden
LUCAS ACADEMIE

Moderne Media po

Het leernetwerk Moderne Media richt zich op toepassingen van moderne media, 21st century skills, gepersonaliseerd leren en wetenschap en techniek in het onderwijs. Het netwerk gepersonaliseerd leren/21st century skills is dit jaar samengevoegd met het netwerk moderne media. Al naar behoefte wordt in deelgroepen gewerkt aan bepaalde thema’s.

 

 

Uitgangspunt bij de sessies is het vier in Balans model van Kennisnet: visie, content, deskundigheid en infrastructuur. Dit netwerk wil aanjager zijn van innovatieve vernieuwingen in de school, waarbij ICT als middel wordt ingezet. Onderwerpen die aan bod komen zijn: flipping the classroom, gepersonaliseerd leren, ICT en 21st century skills, sociale media, digitale rapporten en groepsplannen. De exacte invulling van de bijeenkomsten wordt met de leden van het leernetwerk bepaald. Naast deelname aan de geplande bijeenkomsten is het mogelijk om in deelnetwerken bepaalde onderwerpen verder uit te diepen.

Bijeenkomsten

Leernetwerk Moderne Media (bijeenkomst 1)

Datum: 27 oktober 2021
Tijd: 14.00 - 16.00 uur
Locatie: volgt; op een van onze scholen

Leernetwerk Moderne Media (bijeenkomst 2)

Datum: 12 januari 2022
Tijd: 14.00 - 16.00 uur
Locatie: volgt; op een van onze scholen

Leernetwerk Moderne Media (bijeenkomst 3) - Onderwijssalon

Datum: 06 april 2022
Tijd: 14.00 - 16.00 uur
Locatie: volgt; op een van onze scholen

Leernetwerk Moderne Media (bijeenkomst 4)

Datum: 01 juni 2022
Tijd: 14.00 - 16.00 uur
Locatie: volgt; op een van onze scholen


Aanmelden voor dit leernetwerk

Wil je je aanmelden voor het reguliere netwerk? Meld je dan hieronder aan.
Meld je aan