Stichting voor bijzonder primair en voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden
LUCAS ACADEMIE

Moderne Media po

Het leernetwerk Moderne Media richt zich op toepassingen van moderne media, 21st century skills, gepersonaliseerd leren en wetenschap en techniek in het onderwijs. Het netwerk gepersonaliseerd leren/21st century skills is dit jaar samengevoegd met het netwerk moderne media. Al naar behoefte wordt in deelgroepen gewerkt aan bepaalde thema’s.

 

 

Uitgangspunt bij de sessies is het vier in Balans model van Kennisnet: visie, content, deskundigheid en infrastructuur. Dit netwerk wil aanjager zijn van innovatieve vernieuwingen in de school, waarbij ICT als middel wordt ingezet. Onderwerpen die aan bod komen zijn: flipping the classroom, gepersonaliseerd leren, ICT en 21st century skills, sociale media, digitale rapporten en groepsplannen. De exacte invulling van de bijeenkomsten wordt met de leden van het leernetwerk bepaald. Naast deelname aan de geplande bijeenkomsten is het mogelijk om in deelnetwerken bepaalde onderwerpen verder uit te diepen.

Bijeenkomsten

Leernetwerk Moderne media (bijeenkomst 1)

Op de agenda staan: 

- Open space: Terugblik op afgelopen jaar en evaluatie

- Digitale gymzaal en programmeerlijn

- VR in de klas door Cheraine van De Kennedy

- Lego Wedo door Rick van de Groen van Prinsterer

- Rondje langs de velden

Datum: 18 september 2019
Tijd: 13.30 - 16.00 uur
Locatie: Lucas Onderwijs, Saffierhorst 105, Den Haag

Leernetwerk Moderne media (bijeenkomst 3)

Datum: 12 februari 2020
Tijd: 13.30 - 16.00 uur
Locatie: Lucas Onderwijs, Saffierhorst 105, Den Haag

Leernetwerk Moderne media (bijeenkomst 4): De Onderwijssalon

GEANNULEERD
Datum: 08 april 2020
Tijd: 14.30 - 20.30 uur
Locatie: Van der Valk, Den Haag/Wassenaar
Voor meer informatie en inschrijving: klik hier

Meld je aan voor dit leernetwerk