Stichting voor bijzonder en openbaar primair en voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden
LUCAS ACADEMIE

Meertaligheid

Wil je een start maken met het verbeteren van het onderwijs aan meertalige leerlingen in jouw klas en binnen jouw school? Dan is dit leernetwerk interessant voor jou! In vijf bijeenkomsten, begeleidt door Frederike Groothoff van LangWhich, komt zowel theorie aan bod als ook heel praktische voorbeelden om direct in je school of in je eigen lessen toe te passen. 

Het leernetwerk meertaligheid wil de kennis en vaardigheden van onderwijsprofessionals vergroten op het gebied van het aansluiten bij ondersteunings- en onderwijsbehoeften van meertalige leerlingen. Dit kunnen nieuwkomers zijn, maar ook leerlingen die al langer in Nederland zijn of zelfs in Nederland zijn geboren.

 

 

In het schooljaar 2024-2025 zal dit bovenbestuurlijke netwerk meertaligheid zich verdiepen in onder andere NT2-didactiek, ouderbetrokkenheid en visieontwikkeling. De vijf bijeenkomsten van het netwerk vinden plaats op de volgende dagen: 

 

woensdag 9 oktober 2024 van 14:00 - 16:00 uur

woensdag 27 november 2024 van 14:00 - 16:00 uur

woensdag 5 februari 2025 van 14:00 - 16:00 uur

woensdag 9 april 2025 van 14:00 - 16:00 uur

woensdag 18 juni van 14:00 - 17:00 uur

 

Meer informatie over en aanmelden voor dit bovenbestuurlijk leernetwerk klik hier.