Stichting voor bijzonder en openbaar primair en voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden
LUCAS ACADEMIE

Meertaligheid

Op elke school in Den Haag zitten meertalige kinderen die met meerdere talen opgroeien. Vaak wordt er naar deze leerlingen gekeken als kinderen met een kleine Nederlandse woordenschat waardoor hun leerontwikkeling niet optimaal is. Terwijl je ook naar deze leerlingen kunt kijken als mensen met een rijk communicatief repertoire. Als je deze leerlingen stimuleert om al hun talen in te zetten, is dat bevorderend voor hun zelfvertrouwen en identiteitsontwikkeling en kan het een boost geven in cognitieve ontwikkeling.

 

Bovenbestuurlijk netwerk

In navolging van de PLG meertaligheid die twee jaar geleden is gestart met een aantal 'Samentienplus-scholen' van De Haagse Scholen willen SBB, SCOH, de Laurentiusstichting en Lucas Onderwijs met een subsidie vanuit de HEA nog 1 of meerdere bovenbestuurlijke netwerken opzetten om te leren over meertaligheid. 

 

 

Startbijeenkomst

Ter oriëntatie en als eerste kennismaking zijn er op 26 mei mei en 1 juni twee startbijeenkomsten geweest waar dr. Frederike Groothoff (LangWhich) de context en theorie rondom meertaligheid geschetst heeft en de deelnemers met elkaar in gesprek gingen over het aanbod op de scholen of wat hierin de wensen zijn. 

 

    Op basis van de belangstelling en de vragen vanuit de scholen starten wij na deze startbijeenkomst een of meerdere netwerken. Bijvoorbeeld een groep speciaal voor leerkrachten, voor directeuren/Ib'ers of taalcoördinatoren. Het kan ook zijn dat we gaan splitsen in vraagstukken rondom de Nt2-didactiek en rondom ruimte geven aan thuistalen. Kortom, het vervolg ligt nog open: wordt vervolgd!

     

    Deelname

    Heb je belangstelling? Geef dat dan via de link aan ons door.