Stichting voor bijzonder en openbaar primair en voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden
LUCAS ACADEMIE

Meertaligheid

Op elke school in Den Haag zitten meertalige kinderen die met meerdere talen opgroeien. Vaak wordt er naar deze leerlingen gekeken als kinderen met een kleine Nederlandse woordenschat waardoor hun leerontwikkeling niet optimaal is. Terwijl je ook naar deze leerlingen kunt kijken als mensen met een rijk communicatief repertoire. Als je deze leerlingen stimuleert om al hun talen in te zetten, is dat bevorderend voor hun zelfvertrouwen en identiteitsontwikkeling en kan het een boost geven in cognitieve ontwikkeling.

 

Bovenbestuurlijk netwerk

In navolging van de PLG meertaligheid die twee jaar geleden is gestart met een aantal 'Samentienplus-scholen' van De Haagse Scholen willen SBB, SCOH, de Laurentiusstichting en Lucas Onderwijs met een subsidie vanuit de HEA nog 1 of meerdere bovenbestuurlijke netwerken opzetten om te leren over meertaligheid. 

 

Startbijeenkomst

Ter oriëntatie en als eerste kennismaking organiseren wij nog dit schooljaar twee keer een online startbijeenkomst op:

 

woensdag 26 mei a.s. van 14.00 – 15.15 uur en

dinsdag 1 juni a.s. van 16.00 – 17.15 uur.

 

Tijdens de bijeenkomst zal dr. Frederike Groothoff (LangWhich) de context en theorie rondom meertaligheid schetsen en zullen we met elkaar in gesprek gaan over het aanbod op jullie scholen of wat hierin de wensen zijn. 

 

Programmaonderdelen startbijeenkomst  

  • Welkom en kennismaking
  • Inleiding Frederike Groothoff
  • Pauze met korte reflectieopdracht
  • Uitwisseling in subgroepen
  • Plenaire afspraken over vervolg
  • Afsluiting

 

Op basis van jullie belangstelling, jullie rol in de organisatie en de vragen vanuit de scholen starten wij na deze startbijeenkomst een of meerdere netwerken. Bijvoorbeeld een groep speciaal voor leerkrachten, voor directeuren/Ib'ers of taalcoördinatoren. Het kan ook zijn dat we gaan splitsen in vraagstukken rondom de Nt2-didactiek en rondom ruimte geven aan thuistalen. Kortom, het vervolg ligt nog open en we geven dit graag samen met jullie vorm op basis van de behoeften. Het netwerk/de netwerken zullen in het schooljaar 2021-2022 zes keer in een hybride vorm bij elkaar komen.

 

Deelname

Wil je deelnemen aan één van deze startbijeenkomsten?
Meld je dan, uiterlijk 20 mei a.s., via deze link aan. Heb je belangstelling, maar kan je niet aanwezig zijn bij één van de startbijeenkomsten? Geef dat dan via de link aan ons door. 

Je ontvangt op de dag vóór de gekozen startbijeenkomst een uitnodiging en toegangslink.

 

NB: Deelname aan de startbijeenkomst hoeft geen definitieve aanmelding te zijn voor deelname aan het nieuwe netwerk/de netwerken!