Stichting voor bijzonder en openbaar primair en voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden
LUCAS ACADEMIE

Meertaligheid

Wil je je kennis vergroten over het waarom en hoe van ruimte geven aan meertaligheid op school? Inspiratie op doen voor in de praktijk en ervaringen uitwisselen? Of (nog) beter in staat zijn om in te gaan op de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van meertalige kinderen? Ook in het schooljaar 2023/2024 kun je aansluiten bij het bovenbestuurlijke leernetwerk om meer te leren over meertaligheid.

 

Bovenbestuurlijk netwerk Leernetwerk Meertaligheid

Het bovenbestuurlijke leernetwerk komt in het schooljaar 2023-2024 vier keer fysiek én twee keer online bij elkaar. We sluiten het schooljaar in juni af met een inspiratiebijeenkomst waar ook andere scholen die aan de slag zijn gegaan met meertaligheid uit Den Haag aansluiten. Het leernetwerk start met een online individuele intake per school met Frederike. Vorig schooljaar zijn aan bod gekomen: Ken je schoolpopulatie; Nt2-didactiek algemeen; Organisatie & professionalisering; Ouderbetrokkenheid; Visie en taalbeleid.

Iedereen is welkom. We raden aan om van te voren goed te overleggen met je directie of je op te geven samen met een collega, zo kunnen jullie samen alles toepassen op jullie school.

 

Startbijeenkomst

Als eerste kennismaking nodigen wij je uit voor de startbijeenkomst via Teams op 3 oktober van 16.00 – 17.00 uur. Dr. Frederike Groothoff (LangWhich) schetst dan de context en deelt theorie over waarom en hoe ruimte geven aan meertaligheid. In gesprek met elkaar verkennen wij hoe dit al op jullie scholen aan bod komt, of wat hierin de wensen zijn. Frederike deelt ook een voorstel voor het leernetwerk.

 

Programmaonderdelen startbijeenkomst

· Welkom en kennismaking

· Inleiding Frederike Groothoff

· Pauze met korte reflectieopdracht

· Uitwisseling in subgroepen

· Plenaire afspraken over vervolg & Afsluiting

 

Interesse?

Wil je bij de startbijeenkomst aanwezig zijn? Meld je dan, uiterlijk 30 september a.s., via deze link aan. Je ontvangt op de dag vóór de startbijeenkomst een uitnodiging voor de online bijeenkomst.