Stichting voor bijzonder primair en voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden
LUCAS ACADEMIE

Masterleraren

Heb jij een masterdiploma of academische pabo diploma behaald? En wil je graag met andere masters actief aan de slag om jezelf ook na je masterdiploma te blijven voeden? Sluit je dan aan bij het leernetwerk masterleraren.

 

 

Leraren met een master (HBO en WO) en academische pabo leraren hebben tijdens hun opleiding geleerd om theoretische kennis te koppelen aan de praktijk. In school kan jij jouw onderzoeksvaardigheden inzetten om wetenschappelijke inzichten te delen met collega’s. Daarnaast is er in de opleidingen aandacht voor veranderingen in het onderwijs en het meenemen van je team hierbij. Hierdoor heb jij als master- of academische pabo leraar het vermogen om verandering te brengen in het onderwijs.

 

Hoe kan jij jouw rol als masterleraar benutten? Hoe verkrijg je voldoende (wetenschappelijke) kennis om scherp te blijven op nieuwe inzichten? In dit netwerk houden we ons bezig met beide vragen. Dit doen wij komend jaar door twee soorten activiteiten: Onderzoek naar rollen in het onderwijs en Themabijeenkomsten.

 

Een groepje masters gaat een klein onderzoek uitvoeren naar de rollen binnen een school en jouw rol als masterleerkracht op wetenschappelijk, praktisch en internationaal niveau. Je kunt zelf kiezen of jij wilt deelnemen aan de onderzoeksgroep. Bij deelname voer je in een groep een onderzoek uit gedurende het schooljaar. Af en toe koppel je jullie bevindingen terug naar de rest van het leernetwerk.

 

Daarnaast organiseert een groepje masters een aantal bijeenkomsten waarin een thema wordt besproken aan de hand van wetenschappelijke informatie. Tijdens de bijeenkomsten wordt een koppeling gemaakt tussen theorie en de praktijk. Je hebt zelf de keuze aan welke themabijeenkomsten je deelneemt.  

 

Naast deze twee lijnen worden in het netwerk praktische tools en voorbeelden gedeeld om jouw rol als masterleraar beter in te kunnen zetten, bijvoorbeeld tijdens de Meet-up Internationalisering of de Meet-LOF

 

Bijeenkomsten

Leernetwerk Masterleraren (bijeenkomst 1)

 

Tijdens de eerste bijeenkomst verkennen we welke thema's we de volgende bijeenkomsten gaan verdiepen. Daarnaast verdelen we de groepen en taken (onderzoeksgroep, themagroep) en werken beide groepen een plan van aanpak uit.

Datum: 09 oktober 2019
Tijd: 15.00 - 16.30 uur
Locatie: Saffierhorst 105, 2592 GK Den Haag
___________________________________________________________________________

 

Leernetwerk Masterleraren (bijeenkomst 2)

Themabijeenkomst 'zelfsturing en verantwoordelijkheid nemen'

Vanuit het grotere thema gepersonaliseerd leren en eigenaarschap verkennen we tijdens deze sessie de begrippen 'zelfsturing en verantwoordelijkheid nemen'.

Dit doen we aan de hand van de literatuur: wat is bekend over het aanleren van metacognitieve vaardigheden bij leerlingen?

 

Twee deelnemers van het netwerk verzamelen de literatuur en sturen deze naar de deelnemers. Tijdens de sessie bespreken we de literatuur en maken we een koppeling naar onze eigen dagelijkse praktijk.

 

Aansluitend aan deze bijeenkomst kan je deelnemen aan de Meet-up internationalisering. Hier krijg je inspirerende voorbeelden van zinvolle buitenlandreizen en wordt toegelicht hoe je zelf subsidie kunt aanvragen voor internationalisering. 

Datum: 10 december 2019
Tijd: 15.45 - 16.45 uur
Locatie: Saffierhorst 105, 2592 GK Den Haag
___________________________________________________________________________

 

Leernetwerk Masterleraren (bijeenkomst 3)

GEANNULEERD

Terugkoppeling onderzoeksgroep: rol master in de school

Er is door een groepje masters een klein onderzoek gestart naar de mogelijkheden van het inzetten van een master. Hierbij wordt integraal gekeken naar de rollen die er (nodig) zijn binnen een school en naar hoe je een en ander (anders) kan organiseren binnen een school. De stappen die doorlopen worden zijn:

  1. Wat is er in de literatuur te vinden over de effectieve inzet van een (master)leraar?
  2. Wat gebeurt er al op scholen van Lucas in de praktijk (praktijkvoorbeelden)?
  3. Delen van resultaten in het directeurenoverleg en voeren van gesprekken met directeuren.
  4. Bijeenkomst organiseren voor masterleraren om rolontwikkeling in de praktijk verder te voeden.

Tijdens deze bijeenkomst worden stap 1 en 2 met elkaar besproken.

Aansluitend aan deze bijeenkomst kan je deelnemen aan de Meet-LOF. Hier krijg je inspirerende voorbeelden van leraren die met een (LOF)subsidie tijd hebben gekregen om in hun school aan een verbetering te werken en wordt toegelicht hoe je subsidie kunt aanvragen. 

Datum: 26 maart 2020
Tijd: 15.45 - 17.15 uur
Locatie: Saffierhorst 105, 2592 GK Den Haag
___________________________________________________________________________

 

Meld je aan voor dit leernetwerk