Stichting voor bijzonder primair en voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden
LUCAS ACADEMIE

Kindcentrum (KC)

Samen aan de slag met de doorontwikkeling van het Leernetwerk KC 2.0!

Het leernetwerk KC bestaat sinds maart 2017. Directeuren van Lucas Onderwijs en managers vanuit betrokken opvangorganisaties delen in het leernetwerk KC praktijkervaring, zij inspireren elkaar, delen kennis, innoveren en ontwikkelen gezamenlijk oplossingen en krijgen inspiratie van buitenaf.

 

 

  

 

In het programma zijn we uitgegaan van drie ontwikkelingsfasen van een kindcentrum: starter, ervaren en expert. Voor iedere ontwikkelfase is een rijk aanbod vormgegeven wat aansluit op vier thema’s binnen een kindcentrumontwikkeling:

 

  • Leren en ontwikkelen van kinderen
  • Onderzoek en innovatie
  • Professionele versterking van medewerker en team
  • Organisatie en samenwerking

 

Deelnemers aan het leernetwerk KC maken zelf een keuze aan welke onderdelen ze deelnemen, zo stellen ze hun eigen KC-ontwikkelpad samen. Het aanbod bestaat uit meerdere werkvormen, daarbij is rekening gehouden met de Corona-maatregelen van het RIVM.

Klik hier voor het programma.  

 

Heb je vragen of wil je al meer informatie? Stuur een mail naar:

 

Gerieke van Til (gerieke@slijpsteeninonderwijs.nl) of

Angelique Sterken (angelique@pactvoorkindcentra.nl)

 

Bijeenkomsten

Samenwerking in Coronatijd

De scholen en opvang zijn in het voorjaar een aantal weken dicht geweest. Ook dit najaar is anders dan anders; veel medewerkers zijn regelmatig afwezig. Onzekerheid blijft voorlopig de realiteit. Een goede aanleiding om succesfactoren te delen. Wat werkt? Wat heb je veranderd? Hoe geef je vorm aan ouderbetrokkenheid, onderwijs, opvang en teamontwikkeling op afstand? Deelnemers leren van elkaar, onder leiding van Gerieke van Til.

Datum: 27 oktober 2020
Tijd: 09.30 -10.30
Locatie: online
Doelgroep: Starter, ervaren en expert
Meld je aan voor deze bijeenkomst

Visie als fundament

Korte omschrijving: Een gezamenlijk, onderbouwd pedagogisch en didactisch fundament. Hoe vinden we elkaar, wat werkt? Inhoud verbindt. Hoe vind je elkaar, welke onderwerpen zijn cruciaal als het gaat om samenwerken op pedagogisch en didactisch vlak? Hoe kom je tot een planmatige aanpak? Gerieke van Til geeft een algemene inleiding, een ervaringsdeskundige geeft een voorbeeld. En uiteraard is er ruimte voor de vragen van de deelnemers.

Datum: 02 november 2020
Tijd: 10.00 - 11.30
Locatie: online
Doelgroep: starter
Meld je aan voor deze bijeenkomst

Functies en rollen in een KC

Primair onderwijs en kinderopvang kennen ieder eigen functies en functiehuizen. Echter deze sluiten niet aan op de nieuwe flexibele wereld van kindcentra. De beschrijvingen gaan immers nog uit van het oude systeem, terwijl we nu werken in een nieuwe realiteit. Van medewerkers verwachten we dat zij integraal samenwerken en combinatiefuncties vervullen, omdat dit van meerwaarde is voor het kindcentrum. Zowel voor kinderen als voor de ontwikkeling van medewerkers. De organisatie van het kindcentrum definiëren in termen van rollen en rolbeschrijvingen biedt de benodigde ruimte en flexibiliteit. Een teamanalyse geeft je zicht op de huidige situatie en inzicht in je teamontwikkeling en toekomstig teamprofiel.
Datum: 12 november 2020
Tijd: 10.00 - 11.30 uur
Locatie: online
Doelgroep: Doelgroep: ervaren en expert
Meld je aan voor deze bijeenkomst


Aanmelden voor dit leernetwerk

Wil je je aanmelden voor het reguliere netwerk? Meld je dan hieronder aan.
Meld je aan