Stichting voor bijzonder en openbaar primair en voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden
LUCAS ACADEMIE

Kindcentrum (KC)

Samen aan de slag met de doorontwikkeling van het Leernetwerk KC!

Directeuren van Lucas Onderwijs en managers vanuit betrokken opvangorganisaties delen sinds maart 2017 in het leernetwerk KC praktijkervaring en kennis, zij inspireren elkaar, innoveren en ontwikkelen gezamenlijk oplossingen en krijgen inspiratie van buitenaf.

 

 

  

 

 

 In het programma van het leernetwerk KC gaan we uit van drie ontwikkelingsfasen van een kindcentrum: starter, ervaren en expert. Voor iedere ontwikkelfase is een rijk aanbod vormgegeven wat aansluit op vier thema’s binnen een kindcentrumontwikkeling:

 

  • Leren en ontwikkelen van kinderen
  • Onderzoek en innovatie
  • Professionele versterking van medewerker en team
  • Organisatie en samenwerking

 

Deelnemers aan het leernetwerk KC maken zelf een keuze aan welke onderdelen ze deelnemen, zo stellen ze hun eigen KC-ontwikkelpad samen. Iedere maand staat een beschrijving van het aanbod op de website, aanmelden is mogelijk per bijeenkomst. De online themabijeenkomsten gaan door bij minimaal 3 deelnemers. De fysieke bijeenkomsten gaan door bij minimaal 10 deelnemers. Klik hier voor het volledige jaarprogramma.  

 

Heb je vragen of wil je al meer informatie? Stuur een mail naar:

 

Angelique Sterken (info@angeliquesterken.nl)

 

Bijeenkomsten

Leernetwerk KC, Corona en NPO: aanjager van de samenwerking?

Woorden waar we twee jaren geleden nog nooit over spraken, komen nu dagelijks aan de orde: Corona en NPO. Beiden bepalend voor de invulling van het onderwijs. Maar niet alleen voor het onderwijs, ook de gemeente heeft middelen ontvangen en een aanpak ontwikkeld. En op welke wijze is de opvangpartner betrokken? Een bijeenkomst over de rol en kansen van Corona en NPO in de KC-samenwerking.

Datum: 24 januari 2022
Trainer: Angelique Sterken
Tijd: 15.30-17:00 uur
Locatie: Online
Doelgroep: Starter, ervaren en expert
Meld je aan voor deze bijeenkomst

Leernetwerk KC, Informatie over het onderwijs

In het KC is het nodig om elkaars wereld te kennen, zodat je elkaar beter begrijpt. In deze bijeenkomst krijg je veel informatie over het onderwijs: geschiedenis, CAO, wet- en regelgeving, inspectie, medezeggenschap, enzovoort. Wat is hetzelfde als in de opvang, wat is anders? Er is ook ruimte voor jullie vragen. Met name interessant voor medewerkers in de opvang.

Datum: 03 februari 2022
Trainer: Angelique Sterken
Tijd: 09.30-11:00 uur
Locatie: Online
Doelgroep: Starter
Meld je aan voor deze bijeenkomst

Leernetwerk KC, Informatie over de opvang

In het KC is het nodig om elkaars wereld te kennen, zodat je elkaar beter begrijpt. In deze bijeenkomst krijg je veel informatie over de opvang: geschiedenis, CAO, wet- en regelgeving, inspectie, medezeggenschap, enzovoort. Wat is hetzelfde als in het onderwijs, wat is anders? Er is ook ruimte voor jullie vragen. Met name interessant voor medewerkers in het onderwijs.

Datum: 07 februari 2022
Trainer: Angelique Sterken
Tijd: 15.30-17:00 uur
Locatie: Online
Doelgroep: Starter
Meld je aan voor deze bijeenkomst

Leernetwerk KC, Een breed dagprogramma

Het brede dagarrangement lijkt vrijwel zeker onderdeel te zijn van het regeerakkoord. En hopelijk is er tegen de tijd dat deze bijeenkomst plaatsvindt een nieuw kabinet. Waarom is een breed dagarrangement van meerwaarde voor kinderen? En hoe geef je dit vorm en hoe zet je medewerkers vanuit onderwijs en opvang hierbij in? Een bijeenkomst met inspiratie en informatie en gelegenheid voor uitwisseling van dilemma’s en ervaringen.

Datum: 16 februari 2022
Trainer: Angelique Sterken
Tijd: 14.00-15.30 uur
Locatie: Online
Doelgroep: Starter
Meld je aan voor deze bijeenkomst


Aanmelden voor dit leernetwerk

Wil je je aanmelden voor het reguliere netwerk? Meld je dan hieronder aan.
Meld je aan