Stichting voor bijzonder en openbaar primair en voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden
LUCAS ACADEMIE

Kindcentrum (KC)

Samen aan de slag met de doorontwikkeling van het Leernetwerk KC 2.0!

Het leernetwerk KC bestaat sinds maart 2017. Directeuren van Lucas Onderwijs en managers vanuit betrokken opvangorganisaties delen in het leernetwerk KC praktijkervaring, zij inspireren elkaar, delen kennis, innoveren en ontwikkelen gezamenlijk oplossingen en krijgen inspiratie van buitenaf.

 

 

  

 

In het programma zijn we uitgegaan van drie ontwikkelingsfasen van een kindcentrum: starter, ervaren en expert. Voor iedere ontwikkelfase is een rijk aanbod vormgegeven wat aansluit op vier thema’s binnen een kindcentrumontwikkeling:

 

  • Leren en ontwikkelen van kinderen
  • Onderzoek en innovatie
  • Professionele versterking van medewerker en team
  • Organisatie en samenwerking

 

Deelnemers aan het leernetwerk KC maken zelf een keuze aan welke onderdelen ze deelnemen, zo stellen ze hun eigen KC-ontwikkelpad samen. Het aanbod bestaat uit meerdere werkvormen, daarbij is rekening gehouden met de Corona-maatregelen van het RIVM.

Klik hier voor het programma.  

 

Heb je vragen of wil je al meer informatie? Stuur een mail naar:

 

Gerieke van Til (gerieke@slijpsteeninonderwijs.nl) of

Angelique Sterken (angelique@pactvoorkindcentra.nl)

 

Bijeenkomsten

Tijd voor intervisie

Intervisie; iets waar we vaak te weinig tijd voor nemen, terwijl we weten dat het één van de beste vormen van leren en ontwikkelen is. Tijd voor intervisie!
Voorafgaand aan deze eerste intervisiebijeenkomst ontvangen alle deelnemers van het leernetwerk een A4 met uitgangspunten van intervisie binnen het leernetwerk KC. Meld je hieronder aan. Als je op beide tijden beschikbaar bent; graag opgeven voor beide momenten. Dat geeft ons meer flexibiliteit in de indeling van de groepen. De intervisie vindt plaats onder begeleiding van Gerieke van Til of Angelique Sterken.

Datum: 12 januari 2021
Trainer: Gerieke van Til / Angelique Sterken
Tijd: Tijd 10:00-11:00 uur
Locatie: online
Doelgroep: starter, ervaren en expert
Meld je aan voor deze bijeenkomst

Tijd voor intervisie (tweede tijdstip)

Je kunt ook inschrijven voor een ander tijdstip op deze dag: 14:00-15:00 uur 

Datum: 12 januari 2021
Trainer: Gerieke van Til / Angelique Sterken
Tijd: 14.00 - 15.00 uur
Locatie: online
Doelgroep: starter, ervaren en expert
Meld je aan voor deze bijeenkomst

Informatie over onderwijs

In het KC is het nodig om elkaars wereld te kennen. In deze werksessie hoor je de belangrijkste zaken over CAO, begroting, wet- en regelgeving, medezeggenschap, enzovoort. Wat is gemeenschappelijk, wat is anders, welke verschillen zijn lastig en hoe ga je om met de verschillen die er zijn? In de werksessie is ruimte voor jullie vragen. Met name interessant voor medewerkers in de opvang, of medewerkers die net zijn gestart in het onderwijs.

Datum: 28 januari 2021
Trainer: Gerieke van Til / Angelique Sterken
Tijd: Tijd: 10:00-11:30u
Locatie: online
Doelgroep: Doelgroep: starter, ervaren.
Meld je aan voor deze bijeenkomst

Leernetwerk KC: de kunst van het veranderen

De Lucas Academie heeft al een aantal webinars verzorgd over de kunst van het veranderen, het thema van deze werksessie. In deze werksessie zoomen we in op de rol van de leider in veranderprocessen en leidinggeven aan een transformatie zoals een KC. Dit gaat om een verandering van cultuur, soms van een leerconcept, etc. Wat doet dit met, wat vraagt dit van en wat heb jij hierin nodig als leider?

Datum: 08 februari 2021
Trainer: Gerieke van Til
Tijd: 13.00 - 14.30
Locatie: online
Doelgroep: starter - ervaren
Meld je aan voor deze bijeenkomst

Formeel en informeel leren

Is er een grens tussen formeel en informeel leren? Hoe richt je een rijk dagarrangement in, gericht op optimale ontwikkelingskansen? Wat zijn hierbij belangrijke uitgangspunten en inzichten? Een actueel thema en middel om kansenongelijkheid te bestrijden.
In het programma staat dat een werkbezoek onderdeel is van dit onderwerp. In de huidige omstandigheden is dat niet mogelijk. We verzorgen een online werksessie, met praktijkinspiratie.

Datum: 10 februari 2021
Trainer: Gerieke van Til
Tijd: 09.30 -11.00
Locatie: online
Doelgroep: starter
Meld je aan voor deze bijeenkomst

Informatie over opvang

In het KC is het nodig om elkaars wereld te kennen. In deze werksessie hoor je de belangrijkste zaken over CAO, begroting, wet- en regelgeving, medezeggenschap, enzovoort. Wat is gemeenschappelijk, wat is anders, welke verschillen zijn lastig en hoe ga je om met de verschillen die er zijn? In de werksessie is ruimte voor jullie vragen. Met name interessant voor medewerkers in het onderwijs, of medewerkers die net zijn gestart in de opvang.

Datum: 03 maart 2021
Trainer: Gerieke van Til
Tijd: 11.00 - 12.30
Locatie: online
Doelgroep: starter - ervaren
Meld je aan voor deze bijeenkomst

ICT en digitaal leren

Hoe kunnen we ICT binnen het KC optimaal gebruiken voor een doorgaande leer- en ontwikkellijn van kinderen? Hoe creëer je een ICT-rijke omgeving als KC? Wat is de meerwaarde hiervan en hoe kunnen onderwijs en opvang elkaar hierin aanvullen en versterken? Een online inspiratie- en droomsessie.

Datum: 09 maart 2021
Trainer: Gerieke van Til
Tijd: 10.00 - 11.30 uur
Locatie: online
Doelgroep: starter, ervaren, expert
Meld je aan voor deze bijeenkomst

Doorgaande leerlijn 10-18

In het programma staat deze datum als reservedatum. Dit onderwerp is op verzoek van de deelnemers: een aantal KC’s werkt al intensief samen met het VO. Welke kansen, vragen en dilemma’s kom je tegen op weg naar een doorgaande leerlijn van 10-18 jaar?

Datum: 25 maart 2021
Trainer: Gerieke van Til
Tijd: 09.30
Locatie: online
Doelgroep: ervaren - expert
Meld je aan voor deze bijeenkomst


Aanmelden voor dit leernetwerk

Wil je je aanmelden voor het reguliere netwerk? Meld je dan hieronder aan.
Meld je aan