Stichting voor bijzonder en openbaar primair en voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden
LUCAS ACADEMIE

Bovenbestuurlijk leernetwerk taalontwikkeling en het jonge kind

Het is van belang dat leerlingen een goede start doormaken als het gaat om hun taal- en leesontwikkeling. Niet voor niets luidt de uitdrukking ‘beter een pond preventie dan een kilo zorg’. Uit onderzoek blijkt leerlingen die een rijke taalstart op de basisschool ontvangen, het op latere leeftijd nog steeds beter doen als het gaat om geletterdheid en leesbegrip. In vier bijeenkomsten word je meegenomen in alle belangrijke taalaspecten in groep 1/2

 

In het schooljaar 2023-2024 zal dit bovenbestuurlijke netwerk taalontwikkeling en het jonge kind zich onder leiding van een Ruth Heuvelman van Expertis verdiepen in voorbereidende leesvaardigheden, woordenschat en mondelinge taalvaardigheid, begrijpend luisteren en taalstimulering door spel. Meer informatie over de themalijn taal vind je hier.