Stichting voor bijzonder primair en voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden
LUCAS ACADEMIE

Themalijnen

De activiteiten van de Lucas Academie vallen onder verschillende themalijnen. Deze lijnen maken het makkelijker om gericht naar passende activiteiten te zoeken. Een overzicht van waar een lijn over gaat is te vinden per thema. Via de kalender is ook het hele aanbod in één overzicht te zien.

Reflectiesessie: ‘Wie ben ik en waar sta ik voor' in een veranderende maatschappij (voor leidinggevenden po en vo)

donderdag 10 oktober 2019
Om met je team een antwoord te geven op grote maatschappelijke vraagstukken als kansenongelijkheid, secularisatie, etc., ontkom je er niet aan om je eerst meer te verdiepen in en te reflecteren op waar je zelf staat als leidinggevende. Wie ben ik, waar sta ik voor en hoe verhoud ik mij tot deze maatschappelijke vraagstukken. Door over deze zaken eerst zelf na te denken, wordt het makkelijker een antwoord te gaan zoeken met het team, ouders en andere betrokkenen.In de Koersbeweging wordt een aantal grote, maatschappelijke vraagstukken geschetst die op ons afkomen. Kansenongelijkheid, secularisering en een veranderende houding van ouders ten op zichte van de school zijn hier voorbeelden van. Grote vraagstukken, waarbij het belangrijk is vooral ook op schoolniveau te bepalen hoe de school zich hiertoe verhoudt. Tijdens de 24-uurs reflectiesessies ga je hiermee aan de slag. 

 

Dag 1

Wie ben ik en waar sta ik voor? Hierbij kijk je onder andere tot welke maatschappelijke en culturele groep(en) je behoort.

 

Dag 2

De school. Je krijgt concrete handvatten om het gesprek aan te gaan binnen het team/de school met behulp van de methodieken Geweldloze Communicatie en Deep Democracy. Ook is er aandacht voor het onderwijs in tijden van nieuwe en sociale media. 

 

Over de trainer  

Chantal Suissa-Runne richt zich op het verbinden van verschillen in de samenleving. Dit doet ze middels projecten en diensten voor verschillende sectoren in de samenleving met een zwaartepunt binnen het onderwijs (13 jaar). Met haar diensten voor scholen helpt zij samen met ervaren collega’s uit het werkveld concrete invulling te geven aan burgerschapsonderwijs en levensbeschouwelijke vorming. Daarnaast biedt ze begeleiding op verschillende niveaus binnen scholen en koepels, op het gebied van identiteit, kernwaarden en strategie. Praktisch gezien benadert men haar vaak in verband met vragen over veranderende leerlingenpopulaties, diversiteit en inclusiviteit op het gebied van religie en cultuur, secularisatie, de opkomst van nieuwe en sociale media, polarisatie en sociale veiligheid. Zij heeft ervaring met het trainen van besturen, directies, schoolleiders en docenten, maar ook met het opleiden van leerlingen zelf tot peertrainer.

 

Meer over Chantal: www.chantalsuissa.com en www.linkedin.com/in/chantal-suissa-71aa369/

 

Leervoorkeur

Oefenen
Oefenen

Lees meer over 'Voorkeuren van leren' ›


Bijeenkomsten

Trainer: Chantal Suissa
Tijd: 12.00 uur - 13.00 uur volgende dag - van lunch tot lunch
Locatie: Hotel Bergse Bossen, Traaij 299, 3971 GM in Driebergen
Doelgroep: Leidinggevenden in het po en vo
Kosten: Er zijn aan deze activiteit geen kosten verbonden voor de deelnemer.
Bijzonderheden: De professionaliseringsuren (12 uur) worden vermeld op een certificaat dat je na afloop ontvangt.

Data

24-uurs reflectiesessie 15/16 januari (1/5)

Datum: 15 januari 2019
Helaas, inschrijven is niet meer mogelijk.

24-uurs reflectiesessie 11/12 maart (2/5)

Datum: 11 maart 2019
Helaas, inschrijven is niet meer mogelijk.

24-uurs reflectiesessie 4/5 april (geannuleerd) (3/5)

Datum: 04 april 2019

24-uurs reflectiesessie 10/11 oktober 2019 (4/5)

Datum: 10 oktober 2019
Meld je aan

24-uurs reflectiesessie 14/15 november 2019 (5/5)

Datum: 14 oktober 2019
Meld je aan