Stichting voor bijzonder primair en voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden
LUCAS ACADEMIE

Bijeenkomsten Schoolplan 2019-2023

maandag 28 januari 2019
Per 1 augustus 2019 zullen Lucas scholen over een nieuw schoolplan beschikken. Dat betekent dat het komend schooljaar in het teken kan staan van terugblikken, vooruitblikken en het opstellen van nieuwe plannen.
Bij uitstek een kans om met teamleden en stakeholders een goed gesprek te voeren over verworvenheden en verwachtingen. Wat zijn onze ambities, hoe willen we ons verder ontwikkelen? De uitkomst van deze gesprekken krijgt een plek in het schoolplan, dat daarmee de motor voor ontwikkeling wordt voor de komende periode. Geen papieren tijger dus, maar een sturingsdocument voor onderwijsontwikkeling.

OK&I biedt aan schoolleiders te ondersteunen bij de ontwikkeling van het schoolplan. Dit doen we door sessies te organiseren rond verschillende aspecten die bij het ontwikkelen van een schoolplan aan de orde kunnen zijn.

 

Concreet:

Voor de zomer organiseren we een tweetal bijeenkomsten. Hiervoor kun je je aanmelden via onderstaande links:
Bijeenkomsten

Spoedcursus Schoolplan

Deze bijeenkomst is speciaal voor de schoolleider die voor de eerste keer een schoolplan gaan opstellen. Aan de orde komen onder meer:

  • het schoolplan in het kader van kwaliteitsbeleid;
  • de wettelijke eisen gesteld aan een schoolplan;
  • hoe betrek ik mijn team bij de ontwikkeling van het schoolplan;
  • handreikingen voor de opbouw van een schoolplan.

Datum: 04 juni 2018
Tijd: 09.30 - 12.30 uur
Locatie: Lucas Onderwijs, Saffierhorst 105, Den Haag
Helaas, inschrijven is niet meer mogelijk.

Draaiboek om te komen tot een schoolplan

Deze bijeenkomst is speciaal voor schoolleiders die in het komend jaar met hun team ruimte willen maken om te komen tot een gezamenlijk gedragen schoolplan. Een schoolplan waarin de eigen ambities leidend zijn, maar uiteraard ook rekening gehouden wordt met wettelijke bepalingen. Aan de orde komen:

  • ambities en speerpunten: hoe bepalen we die?
  • welke instrumenten en methodieken kunnen we inzetten? 
  • welke processen gaan we doorlopen en hoe organiseren we slim?
  • hoe ziet mijn jaarkalender 2018-2019 er uit?

Datum: 20 juni 2018
Tijd: 09.30 - 12.30 uur
Locatie: Lucas Onderwijs, Saffierhorst 105, Den Haag
Helaas, inschrijven is niet meer mogelijk.

Schoolplan: positie bepaling: waar staan we, waar willen we staan?

Aandacht voor methodieken om met je team de stand van zaken en vervolgactiviteiten te bepalen.

Datum: 25 september 2018
Tijd: 09.30 - 12.30 uur
Locatie: Lucas Onderwijs, Saffierhorst 105, Den Haag
Helaas, inschrijven is niet meer mogelijk.

Schoolplan: koersthema's Lucas en thema's van de HEA vertalen naar je eigen school

Hoe ambitieus willen we zijn? Aanpak om dit met het team te onderzoeken.

Datum: 13 november 2018
Tijd: 09.30 - 12.30
Locatie: JF Kennedyschool, Gradaland 5 Den Haag
Helaas, inschrijven is niet meer mogelijk.

Schrijfsessies rond de wettelijk verplichte onderdelen van het schoolplan: Onderwijsbeleid

In deze sessies besteden we ook aandacht aan het borgen van beleid in schooldocumenten en de interne organisatie om dit duurzaam up-to-date te houden.

Datum: 28 januari 2019
Tijd: 09.30 - 12.30 uur
Locatie: Lucas Onderwjijs, Saffierhorst 105, Den Haag
Helaas, inschrijven is niet meer mogelijk.

Schrijfsessies rond de wettelijk verplichte onderdelen van het schoolplan: Personeelsbeleid

In deze sessies besteden we ook aandacht aan het borgen van beleid in schooldocumenten en de interne organisatie om dit duurzaam up-to-date te houden.

Datum: 12 februari 2019
Tijd: 09.30 - 12.30 uur
Locatie: Lucas Onderwijs, Saffierhorst 105, Den Haag
Helaas, inschrijven is niet meer mogelijk.

Schoolplan: schoolontwikkeling: meerjarenplanning en jaaractiviteiten

Hoe zet ik mijn ambities en speerpunten om in een praktische, resultaatgerichte planning?

 

Let op: de bijeenkomst op 20 februari a.s. gaat niet door. Een nieuwe datum volgt zo spoedig mogelijk. Heb je je al ingeschreven voor deze bijeenkomst? Dan ontvang je bericht zodra de nieuwe datum bekend is. 

Datum: 20 februari 2019
Tijd: 09.30 - 12.30 uur
Locatie: Lucas Onderwijs, Saffierhorst 105, Den Haag

Schrijfsessies rond de wettelijk verplichte onderdelen van het schoolplan: Kwaliteitsbeleid

In deze sessies besteden we ook aandacht aan het borgen van beleid in schooldocumenten en de interne organisatie om dit duurzaam up-to-date te houden.

Datum: 20 maart 2019
Tijd: 09.30 - 12.30 uur
Locatie: Lucas Onderwijs, Saffierhorst 105, Den Haag
Helaas, inschrijven is niet meer mogelijk.