Stichting voor bijzonder primair en voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden
LUCAS ACADEMIE

Themalijn: Schoolontwikkeling

Schoolontwikkeling omvat alle activiteiten die een school onderneemt om de kwaliteit van het onderwijs en de professionaliteit van de leraren te bevorderen. Het is een voortdurend proces, waarbij de kwaliteit van het onderwijs steeds wordt geëvalueerd om tot nieuwe ontwikkelpunten te komen. Bij schoolontwikkeling gaat het om gezamenlijk leren in de onderwijspraktijk. Lucas Academie biedt een aantal activiteiten aan om de processen rondom kwaliteitsverbetering in de scholen te ondersteunen.

De themalijn Schoolontwikkeling past bij de koersthema’s ‘passend onderwijs’ en ‘(be)sturingsfilosofie’. 

Activiteiten

26
jun

Inrichten leernetwerk masters/acpa

woensdag 26 juni 2019
Na een eerste verkenning zijn we toe aan het verder vormgeven van het netwerk. We gaan ons richten op de verbinding tussen wetenschap en praktijk en je rolontwikkeling als master. Op 26 juni gaan we vanuit deze drie punten de activiteiten concreet invullen. 

 
Verder lezen ›