Stichting voor bijzonder primair en voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden
LUCAS ACADEMIE

Kijk je Rijk op de Snijdersschool

maandag 15 oktober 2018
LET OP: wegens omstandigheden zijn de Kijk je Rijk-bijeenkomsten op de Snijderschool voor dit jaar geannuleerd.

 

Een unieke kans om te kijken op een school voor Natuurlijk Leren. Een school waar we les geven binnen thema’s, zonder methode en waar ieder kind een iPad en een eigen portfolio heeft!

Bij Natuurlijk Leren is het onderwijs en de omgeving zo ingericht dat elk kind op zoek kan gaan naar een manier van leren die het meest natuurlijk bij hem past. Ieder kind krijgt zo alle kans om zich optimaal te ontplooien en talenten te ontdekken. Wij helpen en begeleiden kinderen bij het ontdekken en uitbouwen van die talenten en bieden onderwijs in een uitdagende en rijke leeromgeving.


Missie: ‘Ik weet wie ik ben, wat ik kan, wat ik wil en waarom, en ik maak keuzes om dit voor elkaar te krijgen".

Onze missie geeft aan wat de essentie van de organisatie is en welke waarden wij nastreven. Kinderen leren het meest van situaties die voor hen betekenis hebben. Het leerrendement is het hoogst in een omgeving waarin kinderen leren van en met elkaar, waarin ze geprikkeld en uitgedaagd worden en waarin ruimte is om te leren op eigen niveau, op eigen initiatief en vanuit eigen interesses. Daarbij mogen ze van ons concrete individuele begeleiding verwachten. In een dergelijke omgeving komen alle kinderen tot hun recht. Hierbij gaan wij van het volgende uit:

 • Ieder kind heeft een unieke schat aan talenten.
 • Ieder kind leert in eigen tempo en op een eigen manier.
 • Ieder kind heeft mogelijkheden en beperkingen.

 

Uitgangspunten Natuurlijk Leren

 • Leren op een manier die bij je past; in eigen tempo en op eigen niveau
  in workshops, clubs, thematijd
 • Leren vanuit intrinsieke motivatie; uitbouwen waar je goed in bent, compenseren waar je geen talent voor hebt.
  keuzemogelijkheden, niet iedereen doet hetzelfde, workshops, curriculum- talent/ interesse gestuurd onderwijs
 • Leren in een veilige en krachtige omgeving
  sova, omgangsregels, pedagogisch tact, kwaliteiten
 • Leren van en met elkaar
  heterogene groepen, verschillende niveaus door elkaar, samenwerken
 • Kennisrijkdom (leren van en in de maatschappij)
  veel uitstapjes, wereld van buiten naar binnen halen, gastsprekers, onderzoeksvragen
 • Leren door eigenaarschap; zelfsturing, inzicht en eigenaarschap
  d.m.v. een digitaal leerling portfolio


ICT

Op de Snijdersschool hebben we gekozen om met Apple te werken. Dit betekent dat we naast de leerkracht en leerling computers werken met iPads in de klas. Op dit moment hebben we ongeveer 4 iPads per klas. Vanaf schooljaar 2016/2017 starten wij met een iPad voor ieder kind.

Wij zetten de iPads op zo’n manier in dat het een meerwaarde is voor ons onderwijs, gepersonaliseerd leren is hierbij een speerpunt. Onze leerlingen werken met een digitaal portfolio, maken Keynotes en typen verslagen. Daarnaast leren we de kinderen programmeren en maken ze ‘Klokhuis’ afleveringen met behulp van een green screen en een iPad. Natuurlijk besteden wij aandacht aan mediawijsheid en de ICT vaardigheden die onze leerlingen nodig hebben om te kunnen werken met iPads. En tot slot…..de 21st century skills op de J.H. Snijdersschool:
 Bijeenkomsten

Trainer: Janneke Moeleker - unitleider Snijderschool
Tijd: 08.00 - 16.00 uur
Locatie: J.H. Snijdersschool, Daniel Catterwijckstraat 6, Rijswijk
Kosten: Er zijn geen deelnamekosten.
Annuleren: Annulering tot 1 week voor de bijeenkomst is kosteloos, hierna zal €25,- in rekening worden gebracht bij de school voor reeds gemaakte kosten.
Bijzonderheden: LET OP: wegens omstandigheden zijn de Kijk je Rijk-bijeenkomsten op de Snijderschool voor dit jaar geannuleerd.

Data

Kijk je Rijk op de Snijdersschool

Datum: 15 oktober 2018
Bijzonderheden: Wegens omstandigheden zijn de Kijk je Rijk-bijeenkomsten op de Snijderschool voor dit jaar geannuleerd.

Kijk je Rijk op de Snijdersschool

Datum: 08 januari 2019
Bijzonderheden: Wegens omstandigheden zijn de Kijk je Rijk-bijeenkomsten op de Snijderschool voor dit jaar geannuleerd.

Kijk je Rijk op de Snijdersschool

Datum: 28 maart 2019
Bijzonderheden: Wegens omstandigheden zijn de Kijk je rijk-bijeenkomsten op de Snijderschool voor dit jaar geannuleerd.

Kijk je Rijk op de Snijdersschool

Datum: 18 juni 2019
Bijzonderheden: Wegens omstandigheden zijn de Kijk je Rijk-bijeenkomsten op de Snijderschool voor dit jaar geannuleerd.