Stichting voor bijzonder primair en voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden
LUCAS ACADEMIE

Kijk je Rijk bij Stanislascollege Reinier de Graafpad: Daltonschool io

dinsdag 05 maart 2019
De afgelopen twee jaar heeft het Stanislascollege Reinier de Graafpad gewerkt aan een missie -en-visietraject. Wij hebben drie kernwaarden bepaald die bij ons passen: betrokken, samen en verantwoordelijk. Vervolgens hebben we met het team gekeken naar wat dat betekent voor ons onderwijs.

  

Stanislas Reinier de Graafpad is een kleine school voor mavo en havo. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen de ruimte krijgen om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen groei en talentontwikkeling. Dit zie je terug in ons aanbod van workshops en talentklassen op de dinsdagmiddag en in de bewuste keuze voor zelfstandigheidsuren (de R-uren) voor leerlingen in de havo-bovenbouw. Ook sluiten het persoonlijk rooster voor de toetsweken en de keuze om naar de huiswerklassen te gaan hier goed bij aan.

 

Kijkend naar deze ontwikkelingen hebben we geconcludeerd dat wat wij belangrijk vinden, goed aansluit bij het Daltononderwijs. Per schooljaar 18-19 zijn wij een Daltonschool in oprichting.

 

Kernwaarden van het Daltonderwijs zijn verantwoordelijkheid, samenwerking, effectiviteit, zelfstandigheid en reflectie. In dit onderwijssysteem is er elke dag een daltonuur. Tijdens dit uur kiezen leerlingen bij welke leraar ze gaan werken. In de afgelopen periode zijn er besluiten genomen over deze daltonuren en de invulling daarvan, maar ook over de begeleiding door de mentoren en het aantal mentoruren. Er zijn voor alle leerjaren periodeplanners.

 

Programma

  • 08.30 Ontvangst
  • 09.00 Presentatie Dalton
  • 09.30 Vragen over traject en/of inhoud
  • 10.00 Pauze
  • 10.20 Rondje tijdens daltonuur
  • 11.05 Feedback
  • 11.30 AfsluitingBijeenkomst

Trainer: Lodewijk Dijkgraaf ism collega's
Tijd: 08.30 - 11.30
Locatie: Reinier de Graafpad 1, Delft
Kosten: Deelname is gratis.
Annuleren: Annuleren kan kosteloos tot 1 week voor de bijeenkomst. Daarna wordt bij de school €25,- in rekening gebracht voor al gemaakte kosten.
Meld je aan