Stichting voor bijzonder en openbaar primair en voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden
LUCAS ACADEMIE

Kenniswerkplaatsen

De academie is met een aantal scholen bezig met het opzetten van eigen kenniswerkplaatsen binnen Lucas Onderwijs. In een kenniswerkplaats vindt praktijkgericht onderzoek plaats, gekoppeld aan het ontwerpen van interventies voor de eigen schoolpraktijk.

 

Kenniswerkplaarts ouderparticipatie (po/vo)

Op dit moment werken 't Palet, de Fontein, Edith Stein, het Kristal en Hofstad mavo/havo samen in de kenniswerkplaats ouderparticipatie. Aan deze kenniswerkplaats is de Lector Ouders van de Hogeschool Rotterdam, Mariette Lusse, verbonden. Komend jaar wordt gewerkt aan de thema's: 

- samenwerken doe je als team

- contactvormen met ouders en LOB

- gesprekken met leerlingen in de regierol

 

Op 11 februari a.s. gaan we samen met Mariëtte Lusse in gesprek over de kwaliteit van het contact tussen school, ouders en leerlingen. Wat zijn belangrijke aandachtspunten in deze samenwerking? Waar lopen leraren in de praktijk tegenaan en wat hebben zij nodig om deze valkuilen te vermijden? Wil je meedoen? Schrijf je in

 

Kenniswerkplaats doorgaande lijn executieve functie (po)

Vanuit het leernetwerk masterleraren wordt een kenniswerkplaats opgezet over het ontwikkelen van een doorgaande lijn voor executieve functies. Hierbij wordt samengewerkt met het vo, waar al een training is opgezet voor executieve functies in de bovenbouw. 

Heb je interesse in deelname aan deze kenniswerkplaats? Neem dan contact op met Pam van Montfort

 

Kenmerken van onze kenniswerkplaatsen zijn: 

  • Er wordt gewerkt aan een vraagstuk of probleem aan de hand van een systematische onderzoeks- en ontwerpcyclus.
  • Leraren ontwikkelen een passende interventie of oplossing voor een ervaren probleem of vraagstuk uit de praktijk.
  • Onderdeel van de ontwikkeling van de interventie of oplossing is het onderzoeken van het probleem of vraagstuk: is er wel een probleem? Wat is de reden van het probleem? Wat is er al bekend over dit vraagstuk? Op deze manier kan er gericht een effectieve interventie ontwikkeld worden.
  • Er wordt gewerkt met eigen data (uit de school) en (literatuur)bronnen.

 

 

Een kenniswerkplaatsteam bestaat uit meerdere subteams. Een subteam bestaat uit een aantal gemotiveerde leraren (ongeveer 3) ondersteund door hun leidinggevende van één school. Er kunnen meerdere scholen deelnemen aan de werkplaats.

 

De subteams worden bij het doorlopen van de systematische onderzoeks- en ontwerpcyclus begeleid door een onderzoeker vanuit een universiteit op hogeschool. Hierbij wordt gewerkt aan eenonderzoekende houding en onderzoeksvaardigheden, met aandacht voor kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden. Ook wordt begeleiding gegeven bij de bijbehorende kennisontwikkeling (zoeken, lezen en gebruiken van relevante literatuur).