Stichting voor bijzonder en openbaar primair en voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden
LUCAS ACADEMIE

Lucas Boekenclub: Effectief rekenonderwijs op de basisschool

Boeiende gesprekken en verrassende inzichten: dat kenmerkt de bijeenkomsten van de Lucas Boekenclub. Minimaal 4 keer per jaar komen zo’n 12 enthousiaste lezers bij elkaar om voor een boekbespreking. Een ding is zeker: dit is een club die de naam 'Leer'-netwerk eer aan doet!

 

Effectief rekenonderwijs op de basisschool (oktober 2019)

Met een rekenvoorwerp, handleiding en leerboeken in de tas, kwamen de leden van de Lucasboekenclub op 15 oktober naar SBO Het Avontuur voor een workshop rondom het boek: Effectief rekenonderwijs op de basisschool.

 

Realistisch rekenen en traditioneel rekenen

De interactieve workshop startte met een speeddate rondom het meegebrachte voorwerp. Waarom heb jij dit voorwerp meegenomen en wat zegt het over jouw rekenlessen? Hierna was een ieder opgewarmd voor de inhoud van het boek. 
In het boek wordt het onderscheid beschreven tussen realistisch rekenen en traditioneel rekenen. Middels een scorelijst onderzochten de aanwezigen onder welke noemer het rekenonderwijs op hun school valt, passend bij de visie van de school op rekenonderwijs. Het bleek bij allen een combinatie te zijn. Op de scholen wordt veelal gewerkt met realistische rekenmethoden. Toch bleek dat iedereen aspecten van het traditioneel rekenen invoegt in het rekenonderwijs, om zo tot een passend aanbod te komen. 


 

Ik-wij-jullie-jij

Instructie geven vanuit “ ik-wij-jullie-jij” (GOVI-model; Fisher & Frey, 2014) is ook aan bod gekomen. Hierbij is het voorbeeld van de leerkracht tijdens de instructie, “ik” leidend voor het te behandelen doel en de strategie die aangeboden wordt. Middels de stappen samen met de leerkracht, “wij”, en samen met een maatje, “jullie”, wordt toegewerkt naar de zelfstandige verwerking, “jij”.

 

Aan de hand van de instructiekaart uit het boek is er gezamenlijk een les voorbereid. Hier kwamen mooie gesprekken uit voort. Met de quotes uit het boek is een coöperatieve werkvorm gedaan waarbij tweetallen gevormd werden die kort de quote bespraken en presenteerden.

 

Toepassingsopgaven

In het boek wordt ook aandacht besteed aan het aanbod van toepassingsopgaven. Deze worden ingedeeld in verhaal- en contextsommen. Door met de kinderen de tekst te lezen en te bekijken of het een scenario, informatie of een vraag is, krijgen de kinderen inzicht in de opbouw en onderdelen van de som. De kinderen kleuren dit in de som, zodat zij overzicht krijgen. De leden van de boekenclub hebben dit met een voorbeeld opgave geoefend:

Willem doet boodschappen. Hij koopt 100 gram ham voor €1,38, 1 rookworst voor €2,05 en een kilo prei voor €1,65. Hoeveel moet Willem betalen?

 

De workshop werd afgesloten met het bekijken van het aanwezige rekenmateriaal waarmee op SBO Het Avontuur gewerkt wordt.

 

Dit verslag is gemaakt door Miranda Langeveld, intern begeleider van het Avontuur, een SBO school in Den Haag.

 

Ook geïnteresseerd in de Lucas Boekenclub? Mail Loesje van der Geer, de Lucas Boekenclub-netwerktrekker.

 

Lees hier meer boekverslagen 'Of kijk hier voor een overzicht van aankomende bijeenkomsten van de Lucas Boekenclub.