Stichting voor bijzonder en openbaar primair en voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden
LUCAS ACADEMIE

Lucas Boekenclub: Mindsets op school

Boeiende gesprekken en verrassende inzichten: dat kenmerkt de bijeenkomsten van de Lucas Boekenclub. Minimaal 4 keer per jaar komen zo’n 16 enthousiaste lezers bij elkaar voor een boekbespreking. Een ding is zeker: dit is een club die de naam 'Leer'-netwerk eer aan doet!

 

Mindsets op school (maart 2021)

Na het individueel lezen van het centrale boek: ‘Mindsets op school’ van Mary Cay Ricci, vond er een online bijeenkomst plaats met de boekenclubleden.

 

Er werd gestart met een kort filmpje van de TU Delft: Welke mindset helpt het best? Hierin kwam de essentie van het boek goed naar voren. Veel leden gaven aan het boek als ‘pittig’ te hebben ervaren. Dat kwam zowel door het eerste, theoretische stuk, als ook door het lettertype. Als echte praktijkdocenten sprak het tweede gedeelte meer aan, met handvatten voor de praktijk.

 

Growth of fixed?

Het onderwerp Mindset is boeiend. Eerst keken de leden naar hun persoonlijke mindset. Heb ik een growth of fixed mindset? En wie is mijn voorbeeld in het leven? De persoonlijke verhalen gaven een mooi inkijkje van wat een persoon met doorzettingsvermogen kan bereiken. Daarna richtten we ons op de toepasbaarheid in de praktijk. Het is belangrijk dat leerlingen meer inzicht krijgen in de werking van de hersenen. ‘Je fantastische Elastische brein’; een lespakket voor groep 1 t/m 8, is een mooi voorbeeld waaruit blijkt dat de hersenen net als spieren kunnen worden getraind. Ieder kind heeft kwaliteiten en zal meer of minder inzet moeten tonen om een doel te bereiken. In het prentenboek: ‘Als de geit leert zwemmen’ van Nele Most komt naar voren dat ons onderwijs eigenlijk meer aangepast zou moeten worden aan de verschillen tussen de leerlingen.

 

Haalbaarheid

Iedere leerling heeft kwaliteiten en leert op zijn eigen manier. In het boek wordt bij iedere les gebruik gemaakt van een pre-assessment. Dit blijkt in de praktijk niet haalbaar en ook niet altijd te stroken met gebruikte lesmethodes als Snappet en EDI. Daarnaast kun je als leerkracht aanlopen tegen de hoge verwachtingen van ouders. Iemand benoemde de positieve kant van een fixed mindset: jezelf kunnen accepteren met bepaalde tekortkomingen. Ook werd Classdojo ingebracht; een beloningsysteem met bijpassende filmpjes over de werking van de hersenen en de noodzaak van het maken van fouten en het tonen van wilskracht. “Je hoeft niet overal goed in te zijn, iedereen leert op zijn eigen manier en iedereen is waardevol.”

 

Positief klimaat

Over het veranderen van het leerkrachtgedrag m.b.t. een growth mindset waren de leden het eens. Het schoolbreed toepassen is lastig te realiseren. Als leerkracht kun je zelf bijdragen aan een positief klimaat door bewust te zijn van jouw eigen mindset en de verwachtingen die je hebt t.o.v. de individuele leerling. Je kunt de leerling inzicht geven in zijn leerproces door hem te leren over de werking van de hersenen, het nut van het maken van fouten en de kracht van doorzettingsvermogen. Het maakt ons boeiende beroep weer een stukje waardevoller!

 

Interessante tips

  • Er zijn verschillende podcasts op YouTube te vinden over the growth mindset met medewerking van Carol S. Dweck;
  • Fixie en Growie: een leerprogramma voor kinderen in de basisschoolleeftijd (v.a. 7 jaar) waarin het leren van een growth mindset centraal staat.
  • ‘I know why the caged bird sings.’ Een autobiografie van Maya Angelou. Een inspirerend boek en een goed voorbeeld van een growth mindset;
  • Classdojo is een digitale tool (gratis) waarmee leraren positief gedrag van leerlingen kunnen belonen met behulp van een puntensysteem. Op YouTube zijn filmpjes van Classdjojo te vinden onder de noemer ‘Big idea.’ Deze zijn ook in het Nederlands (Vlaams) vertaald. Een geheim over de hersenen (deel 1 van 5) is te vinden onder de link: Https://youtu.be/390oeR5_m80

 

 

   

Dit verslag is gemaakt door Gonnie de Groot van de Waterwilg. 

Ook geïnteresseerd in de Lucas Boekenclub? Mail Loesje van der Geer, de Lucas Boekenclub-netwerktrekker.

 

Lees hier meer boekrecensies. Of kijk hier voor een overzicht van aankomende bijeenkomsten van de Lucas Boekenclub.