Stichting voor bijzonder en openbaar primair en voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden
LUCAS ACADEMIE

Lucas Boekenclub recensie 'Kinderen bewust (op)voeden'

Boeiende gesprekken en verrassende inzichten: dat kenmerkt de bijeenkomsten van de Lucas Boekenclub. Minimaal 4 keer per jaar komen zo’n 12 enthousiaste lezers bij elkaar om voor een boekbespreking. Een ding is zeker: dit is een club die de naam 'Leer'-netwerk eer aan doet!

 

 

Kinderen bewust (op)voeden (mei 2019)

Tijdens de laatste bijeenkomst van de Boekenclub dit schooljaar zijn de meningen verdeeld. Dit keer hebben zij het boek ‘Kinderen bewust (op)voeden van drs. K.S.W. Janssen gelezen en op 7 mei 2019 bespreken zij het boek op Basisschool Jeroen. In het boek zet de schrijfster haar visie uiteen: hoe je kinderen in hun kracht zet vanuit een holistisch perspectief. Onderdeel van die visie is het denken en werken vanuit Chakra’s. En dat vinden sommige lezers van deze avond toch net iets te zweverig.

 

Nieuwetijdskinderen

De schrijfster introduceert in het boek het begrip ‘nieuwetijdskinderen’. Deze generatie kinderen kenmerkt zich volgens de schrijfster o.a. door (hoog)gevoeligheid, een sterke intuïtie en een grote innerlijke wijsheid. Ze denken in beelden maar raken daardoor ook snel(ler) overprikkeld. Door deze kinderen te labelen –ADHD, PDDNOS, autisme, enzovoorts- doen we de kwaliteiten van deze kinderen te kort. Met inzichten in de kwaliteiten, het gedrag en belevingswereld geeft de schrijfster nuttige handvatten om met deze nieuwetijdskinderen om te gaan. Die inzichten worden tijdens de bijeenkomst in een Powerpoint met elkaar besproken. De lezers van de Lucas Boekenclub herkennen veel in dit deel van het boek.

 

Zelfinzicht

Tijdens de presentatie is er ook ruimte om erachter te komen welke leerstrategie de aanwezigen zelf hanteren. Ben je een Denker, een Doener, een Beslisser, of een Dromer? Met een online test hebben de lezers meer inzicht gekregen in hoe zij omgaan met bepaalde situaties en hoe zij leren.

 

Ieder mens beschikt over verschillende leerstrategieen,

zoals de visuele (het zien), de kinesthetische (het voelen),

de auditieve (het horen) en de auditief digitale strategie (het denken).

 

 

 

Chakra’s

In het tweede deel van het boek wordt in gegaan op de holistische benadering die de schrijfster aanhangt. Door naar de ‘oorzaak’ te kijken en te luisteren naar de boodschap achter de klachten,  los je het ‘probleem’ op, is haar idee. Daarbij hanteert zij zeven chakra’s, ook wel energiecentra of draaikolken van energie. Als die chakra’s uit balans raken kan kunnen er lichamelijke klachten optreden. Onder de aanwezigen ontstaat verdeeldheid want niet iedereen kan zich vinden in de theorie van de chakra’s en de ideeën van de schrijfster hierover.

 

Mooi aan de buitenkant

Het mocht de pret hoe dan ook niet drukken want het was en bleef een gezellig samenzijn. De lezers vonden het boek allen opvallend mooi. Het bevat veel mooie foto’s, pakkende illustraties en een prachtige lay-out. Hoewel de binnenkant van het boek dus niet een ieder kon bekoren heeft het toch tot mooie gesprekken met elkaar geleid en tot nieuwe inzichten in elkaar, in zichzelf, en in kinderen van deze tijd.

 

Vooruitblik

Tot slot wordt er stilgestaan bij de boeken die er voor komend schooljaar op het verlanglijstje komen om samen te lezen en te bespreken. De lezers van de Lucas Boekenclub hebben er zin in!  

 

 

 

 

 

 

Dit verslag is gemaakt door Jessy Cleophas, intern begeleider op De Drie Linden, een katholieke basisschool in Den Haag.

 

Ook geïnteresseerd in de Lucas Boekenclub? Mail Loesje van der Geer, de Lucas Boekenclub-netwerktrekker.


Lees hier meer boekverslagen. Of kijk hier voor een overzicht van aankomende bijeenkomsten van de Lucas Boekenclub.