Stichting voor bijzonder primair en voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden
LUCAS ACADEMIE

Tips OKI over toetsen in Coronatijd

Onderwijs op afstand – Inspiratie

De afgelopen periode ontstonden er in de Lucasscholen mooie initiatieven rondom Onderwijs op afstand. In het kader van 'leren van en met elkaar' willen we hier aandacht aan besteden en elkaar inspireren. Lees onderstaand hoe afdeling OK&I praktische en onderwijsinhoudelijke tips geeft nu de scholen (deels) weer open zijn.  

 

Hoe ondersteunen jullie de scholen? 

We hebben in overleg met de clusterdirecteuren bekeken hoe we het beste om kunnen gaan met de LOVS-toetsen. Deze informatie is gedeeld tijdens een webinar van OK&I en staat ook op het intranet. 

 

Wat zijn jullie tips over het toetsen van de leerlingen in deze periode?  

Voor groep 3 t/m 6: neem half juni wel de E-toetsen van het LOVS af. Zet deze toets als diagnostische toets in en leg dit vast in Esis. Doel van de toets: inzicht hoe leerlingen zich de afgelopen weken ontwikkeld hebben en waar zij een achterstand hebben opgelopen of vooruitgang hebben geboekt. De toets helpt om de groep goed in beeld te krijgen en na de zomer met een gedegen plan te laten starten. Belangrijk is dat leerlingen en ouders weten hoe er met de toetsresultaten om wordt omgegaan en dat de toets niet gebruikt zal worden bij het opstellen van een (pre)advies als deze negatief uitvalt. De toets wordt afgenomen om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de individuele leerling en de groep als geheel in de afgelopen weken - eigenlijk dus precies waarvoor de toets ook oorspronkelijk bedoeld was. Leerkracht en ib zijn verantwoordelijk voor analyse van de E-toetsen en een plan.

 

Voor groep 7: neem i.p.v. de entreetoets, in juni de E-toets af. Immers, de entreetoets leidt tot een (voorlopig) advies, terwijl het de vraag is of dit advies nu betrouwbaar is. Het advies uit de entreetoets zal voor veel leerlingen kunnen afwijken van de toetsresultaten die de leerlingen t/m februari 2020 behaald hebben. Door de E-toets als diagnostische toets te behandelen, kun je zien waar de individuele leerling op dat moment staat en hoe hij/zij zich de afgelopen weken heeft ontwikkeld. Scholen die een preadvies willen geven, kunnen hun gebruikelijke procedure volgen, maar zullen de uitslag van de E-toets niet kunnen meetellen. Op grond van informatie uit het LOVS van vorige jaren moet een preadvies mogelijk zijn.

 

Ook kun je het preadvies uitstellen naar begin groep 8 waarin je eerst de NIO en de B-toets afneemt. Ook scholen die geen preadvies geven, wordt aangeraden om begin groep 8 deze toetsen af te nemen. Of je neemt de entreetoets in september af. Cito past de entreetoets normering aan, zodat dit mogelijk is. Bedenk wel of je zo snel na de zomer deze toets wilt afnemen. Hoe betrouwbaar is de uitkomst dan? Klik hier voor meer Cito-informatie.

 

Hoe gaan jullie om met vragen ten aanzien van het zittenblijven?  

Het is op dit moment lastig om de ontwikkeling van een leerling goed in beeld te brengen. Het advies is om coulant met doubleren om te gaan. Als er al een duidelijk traject in gang was gezet en het voor ouders helder is dat de leerling moet doubleren, kan dit alsnog. Voorkom echter het gevoel dat er door de coronacrisis gedoubleerd moet worden. Wees coulant en mocht een kind toch doubleren, wees dan helder in je communicatie.

 

Heb je een vraag hierover? Dan kun je je wenden tot Inez van Winden en Florentine Dijksma.
Wil je zelf een ervaring over dit onderwerp delen? Klik dan
hier

 
Andere verhalen