Stichting voor bijzonder primair en voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden
LUCAS ACADEMIE

Onderwijs op afstand op het Lichtbaken

Onderwijs op afstand – Inspiratie

Op dit moment ontstaan er in de Lucasscholen veel mooie initiatieven rondom Onderwijs op afstand. In het kader van 'leren van en met elkaar' willen we hier aandacht aan besteden en elkaar inspireren. Lees in onderstaand voorbeeld hoe Lucasschool het Lichtbaken onderwijs op afstand oppakt.

 

Hoe geven jullie vorm aan onderwijs op afstand? 

Ouders van kleuters kijken op de groepspagina van hun groep. Daar staan elke week nieuwe doelen, oefeningen en leuke links klaar. Groep 2 heeft de bijbehorende werkboekjes al eerder opgehaald. Voor groep 3 hebben we duidelijke werkpakketjes gemaakt met aparte instructies voor ouders. Hier wordt goed gebruik van gemaakt. De juf leest onder andere via youtube online voor. De groepen 4 t/m 8 maken gebruik van Snappet. Enerzijds proberen we de leerlingen echt te motiveren en te zorgen dat ze (minimaal) drie uur per dag met hun schoolwerk bezig zijn. Anderzijds waken we ervoor dat ze veel vooruit werken. Elke dag om half 9 staat het lesprogramma voor die dag klaar. Ook werken we via klasbord in de groepen, waarbij leerlingen op elkaar kunnen reageren, maar de leerkracht altijd de regie blijft houden.

 

Kun je een mooi voorbeeld geven? 

Wij hebben wekelijks contact met de ouders en deze week hebben wij ook de reeds geplande rapportgesprekken telefonisch gehouden. Opvallend bij de gesprekken is dat er bij de ouders veel behoefte is om te delen hoe het met elkaar gaat en hoe ieder met deze situatie omgaat. En ouders krijgen tijdens het begeleiden van hun kinderen opeens te maken met de manier (spanningsboog, hoe snel pakt een kind iets op of niet etc.) waarop hun kind leert. Zij ervaren voor welke uitdagingen leerkrachten staan en krijgen meer waardering voor het vak. 

 

Heb je verder iets opvallends te melden?

Nu we een tijdje les op afstand geven, merk ik dat er behoefte komt aan een ‘verfijning’ en het “verder door ontwikkelen” van de huidige aanpak. Een voorbeeld is de chatfunctie van Snappet die we willen gaan gebruiken, het instellen van een ‘helpdesk vragenuurtje’ voor inhoudelijke vragen, hoe gaan we moeilijke nieuwe lesdoelen aanbieden ?

Verder heb ik veel respect voor mijn team, maar vooral voor de leerkrachten met kleine kinderen thuis. Voor hen is het echt lastig om privé en werk te combineren. Complimenten hoe ze hier mee omgaan!

 

Heb je een vraag aan de het Lichtbaken of wil je een ervaring delen? Klik hier.
Andere verhalen